Zemgales rajona tiesas tiesneši pieredzes apmaiņas vizītē Pērnavā

2022. gada 2. septembrī Zemgales rajona tiesas tiesneši piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Pērnavas apriņķa tiesā (Parnu County Court), Igaunijā.

Vizītes laikā tika apskatīta tiesas e-lietas darbība, tās praktiskie aspekti, gūta pieredze par tiesas darba organizēšanu, tiesas veiksmīgu funkcionēšanu, strādājot dažādos tiesu namos.

Tiesneši tikās ar Pērnavas apriņķa tiesas priekšsēdētāju Tomasu Talvisti (Toomas Talviste), bijušo tiesas priekšsēdētāju Rubo Kikerpillu (Rubo Kikerpill), tiesnesēm Anu Tammenitu (Anu Tammenit) un Anu Talu  (Anu Talu).

Adrija Kasakovska,  Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece: “Igaunijas tiesneši norādīja uz līdzīgām problēmām kā pie mums Latvijā – būtisku noslodzes palielināšanos pēdējo divu gadu laikā, civillietu un sarežģītu lietu skaita pieaugumu, kas paildzina lietu izskatīšanas termiņus, ilgstošo procesu jauno tiesnešu atlasē un vakanču aizpildīšanā. Pārrunājām arī Covid-19 pandēmijas laika zaudējumus un ieguvumus tiesas darba un tiesas procesu organizēšanā.”

Pērnavas apriņķa tiesā ir 6 tiesu nami, divi no tiem atrodas uz salām, Hījumā salā šobrīd ir tikai pastkastīte dokumentu iesniegšanai tiesā. Kā informēja tiesas priekšsēdētājs, tiesneši diezgan bieži dodas izbraukumos uz tiesu namiem, lai nodrošinātu tiesas sēdes tuvāk lietas dalībnieku dzīvesvietai.

Vizīte organizēta ESF projekta “Justīcija attīstībai" (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.