Zolitūdes traģēdijas krimināllietas 2017.gada 29.augusta tiesas sēdes laiks tiek grozīts uz 2017.gada 17.oktobri plkst.10.00

2017.gada 29.augustā plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā tiesneses Dz.Zemitānes darbnespēju, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts uz 2017.gada 17.oktobri plkst.10.00.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2017.gada 29., 30. un 31.augustā, 2017.gada 5., 6., 7., 12., 13., 14., 19., 20., 21., 26., 27. un 28.septembrī, 2017.gada 3., 4., 5., 10., 11. un 12.oktobrī.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2017.gada 17.oktobrī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē. Lietas dalībniekiem par tiesas sēdi tiks paziņots Kriminālprocesa likuma 22.nodaļas kārtībā - ar tiesas pavēsti.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.