Civillietas

Process

Civilprocess ir tiesvedība civillietās un likumā noteikta civillietu izskatīāsnas kārtība tiesās. Civilprocesa likums nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā. Personai, kas griezusies tiesā, ir tiesības uz tās lietas izskatīšanu tiesā likumā noteiktajā procesuālajā kārtībā. Šajā sadaļā lasiet par civilprocesu.

Lietu piekritība

Civilprocesa likumā ir noteikts, kurā tiesā iesniedzami dokumenti civiltiesiskā strīda izšķiršanai.

Tiesāšanās izdevumi

Tiesāšanās ir saistīta ar izdevumiem par valsts nodevas, kancelejas nodevas samaksu, advokāta pakalpojumu saņemšanu un citām lietām. Likumā noteikts precīzs izdevumu apmērs, izdevumu noteikšanas principi, kā arī atbrīvojumi no samaksas.

Spriedumu izpilde

Tiesas sēde pagājusi. Tiesa paziņojusi spriedumu un tas stājies spēkā. Ko tālāk? Kā izpildīt tiesas spriedumu? Zvērināti tiesu izpildītāji ir tās amatpersonas, kas nodarbojas ar spriedumu izpildi likumā noteiktajā kārtībā.