Darba piedāvājumi

Tiesas sēžu sekretāru

Administratīvajā apgabaltiesā

Sludinājums pieejams šeit

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

izsludina konkursu uz

ZINĀTNISKI ANALĪTISKĀ PADOMNIEKA (-CES) amata vietu

Krimināllietu departamentā

Galvenie amata pienākumi:

                veikt zinātniskās pētniecības darbu, kas nepieciešams departamenta darbības nodrošināšanai, tostarp analizēt departamenta judikatūru un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai;

                piedalīties nolēmumu projektu izstrādē sarežģītās lietās;

                piedalīties normatīvo aktu izstrādē;

                pārstāvēt departamentu darba grupās, Saeimas apakškomisijās un citās institūcijās;

                sagatavot departamenta viedokli par Eiropas Cilvēktiesību tiesas, citu starptautisko institūciju un Latvijas institūciju uzdotajiem jautājumiem.

Galvenās prasības amata kandidātiem:

                vismaz maģistra grāds tiesību zinātnēs (priekšroka kandidātiem, kuri uzsākuši doktorantūras studijas tiesību zinātnēs, vai ir ieguvuši doktora grādu tiesību zinātnēs);

                iepriekšēja pieredze darbā tiesu sistēmā vai zinātniski pētnieciskajā darbā krimināltiesību jomā vismaz 3 gadi;

                teicamas latviešu valodas un labas vismaz vienas svešvalodas (angļu, vācu vai krievu valodas) zināšanas;

                padziļinātas zināšanas un izpratne par krimināltiesībām.

Pārējās prasības:

                teicamas datorprasmes;

                augsta atbildība, precizitāte un iniciatīva;

                radoša pieeja un analītiskā darba prasmes;

                saskarsmes un sadarbības prasmes;

                darba organizēšanas un plānošanas prasmes.

Mēs piedāvājam:

                profesionālo zināšanu un pētniecības pieredzes pilnveidošanas iespējas;

                profesionālus un atsaucīgus kolēģus;

                labus darba apstākļus;

                darbu vēsturiskajā Latvijas Tiesu pils ēkā Rīgas centrā;

                sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;

                elastīga darba laika iespējas;

                mēnešalgu 1900 euro (bruto).

CV (bez sensitīva rakstura informācijas) un motivācijas vēstuli, adresētu Augstākās tiesas priekšsēdētājam, lūdzam sūtīt uz Latvijas Republikas Augstāko tiesu:

vakance@at.gov.lv ar norādi – KLD padomnieka amatam

Iesniegšanas termiņš – 2020.gada 4.jūnijs

Informējam, ka Augstākā tiesa apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

 

Tiesas sēžu sekretāru

Rīgas rajona tiesā (Jūrmalā)

Sludinājums pieejams šeit 

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

izsludina atklātu konkursu uz iespēju aizstāt Administratīvo lietu departamenta senatoru pagaidu prombūtnes laikā

Saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 79.pantu, Augstākā tiesa izsludina konkursu uz iespēju apgabaltiesas tiesnesim aizstāt Administratīvo lietu departamenta senatoru pagaidu prombūtnes laikā.

Konkursā senatora amata pienākumu izpildītāju kandidātus/-es vērtēs saskaņā ar Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību (apstiprināta ar Tieslietu padomes 2018.gada 25. jūnija lēmumu Nr.332).

Tiesneša amata kandidātiem jāiesniedz šādi dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule;

- CV (atbilstoši Europass CV standartam).

Pieteikuma dokumentus jānosūta Augstākās tiesas priekšsēdētājam līdz 2020.gada 22.maijam uz adresi: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV- 1511 vai elektroniski uz e-pasta adresi vakance@at.gov.lv ar norādi – ALD senatora pienākumu izpildītājs

(Elektroniski nosūtāmajiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs)

Tālrunis uzziņām 67020394

Informējam, ka Augstākā tiesa apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

 

Tiesu administrācija aicina pievienoties 

Informācijas sistēmas attīstības nodaļas

Informācijas sistēmu administratoru

Sludinājums pieejams šeit

Informācijas sistēmu lietotāju atbalsta nodaļas

Vecāko referentu

Sludinājums pieejams šeit

Tiesas sēžu sekretāru

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā

Sludinājums pieejams šeit

Tiesas sēžu sekretāru

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā

Sludinājums pieejams šeit