Darba piedāvājumi

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu

uz tiesneša amatu Rēzeknes tiesā

Prasības tiesneša amata kandidātiem/-ēm:

- atbilstība likuma "Par tiesu varu" 51. panta pirmās daļas prasībām

- atbilstība likuma "Par tiesu varu" 52. panta 1. un 3.punkta prasībām

- atbilstība likuma "Par tiesu varu" 55. panta prasībām

Tiesneša amata kandidātiem/-ēm jāiesniedz šādi pieteikuma dokumenti:

- motivēts pieteikums

- dzīves un darba apraksts Europass CV formātā (Europass CV veidlapa atrodama http://europass.cedefop.europa.eu/lv)

- izglītību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas

- darba stāžu juridiskajā specialitātē apliecinošus dokumentus vai to apliecinātas kopijas

Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēnešalga tiek noteikta atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.¹ panta 1.¹ daļai. Tiesneša amata kandidāts stažēšanās laikā saņem mēnešalgu 80 procentu apmērā no rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēnešalgas.

Pieteikuma dokumenti 20 dienu laikā no publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (publicēts 05.12.2019.) jāiesniedz Tiesu administrācijā personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010, ar norādi "Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskajam departamentam" vai jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@ta.gov.lv (dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs).

Tālrunis uzziņām 67063853, 67063844.

Iesniegtos pieteikuma dokumentus un tiesneša amata kandidātus/-es vērtē saskaņā ar Tieslietu padomes 2018.gada 25.jūnija lēmumu Nr.333 apstiprināto "Tiesneša amata kandidāta atlases, stažešanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību".

Tiesu administrācija apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas

Tiesas sēžu sekretāra amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Administratīvās apgabaltiesas

Tiesas sēžu sekretāra amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Rīgas rajona tiesas (Siguldā)

Tiesas sekretāra amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas

Tiesas sēžu sekretāra amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Rīgas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģijas

Tiesneša palīga amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.