Darba piedāvājumi

Amats

Darba vieta

Pieteikšanās

Datums

Saite

 

Tiesas sēžu sekretārs

Liepāja

liepaja.administrativa@tiesas.lv

līdz 2021.gada 13.maijam Pilns sludinājums

 

Tiesas sēžu sekretārs

Rīga

rigas.vidzeme@tiesas.lv

līdz 2021.gada 14.maijam Pilns sludinājums

Tiesnesis rajona (pilsētas) tiesā

Rīga, Daugavpils, Preiļi, Tukums, Liepāja, Talsi, Alūksne, Valka

atlase@ta.gov.lv

līdz 2021.gada 23.maijam Pilns sludinājums

Tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātie atlases ceturtās kārtas mutiskās daļas jautājumi:

Civilprocess

Kriminālprocess

Gatavojoties 4.kārtas pārbaudījumam – mutvārdu atbildēm uz jautājumiem, jāņem vērā:

  • atbildēm jābūt atlases kārtības tvērumā –
  • par attiecīgo procesuālo jautājuma būtību un nozīmi;
  • par problēmjautājumiem, kas saistīti ar piemērošanu un izriet no ES Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas no Satversmes tiesas un Augstākās tiesas judikatūras, ja tāda ir saistībā ar attiecīgo jautājumu;
  • jautājums aplūkojams ne tikai nacionālo, bet arī ES tiesību tvērumā, ja tās ir attiecināmas.

Pirms atbilžu sniegšanas būs dots sagatavošanās laiks, kura gaitā varēs izmantot attiecīgos procesuālos likumus un sagatavot piezīmes