Darba piedāvājumi

Amats

Darba vieta

Pieteikšanās

Datums

Saite

Tiesas sēžu sekretārs/-e

Baldones iela 1A, Rīga

administrativa.apgabals@tiesas.lv

Līdz 2022.gada 9. jūnijam

Pilns sludinājums

Kancelejas lietvedis (-e)

Antonijas iela 6, Rīga

ta_personals@ta.gov.lv

Līdz 2022.gada 3. jūnijam

Pilns sludinājums

E-lietas programmas projekta vadītājs (-a)

Antonijas iela 6, Rīga

ta_personals@ta.gov.lv

Līdz 2022.gada 3. jūnijam

Pilns sludinājums

Tiesneša palīgs

Lomonosova iela 10, Rīga

Natalija.Kaufelde@tiesas.lv

Līdz 2022.gada 5. jūnijam

Pilns sludinājums

Tiesas sēžu sekretārs/-e

Lomonosova iela 10, Rīga

Natalija.Kaufelde@tiesas.lv

Līdz 2022.gada 5. jūnijam

Pilns sludinājums

Informācijas sistēmu lietotāju atbalsta nodaļas vecākais referents

Antonijas iela 6, Rīga

ta_personals@ta.gov.lv

Līdz 2022.gada 27. maijam

Pilns sludinājums

Informācijas sistēmu attīstības nodaļas vecākais referents

Antonijas iela 6, Rīga

ta_personals@ta.gov.lv

Līdz 2022.gada 27. maijam

Pilns sludinājums

Tiesas sēžu sekretārs/-e

Baldones iela 1A,Rīga

Agita.Keisa@tiesas.lv

Līdz 2022.gada 31. maijam

Pilns sludinājums

Tiesas sēžu sekretārs/-e

Kūrmājas prospekts 2/6, Liepāja

kurzeme.apgabals@tiesas.lv

Līdz 2022. gada 16. maijam

Pilns sludinājums

Vispārējās jurisdikcijas tiesas tiesneša amata pretendentiem 

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātie trešās kārtas (konkursā uz vispārējās jurisdikcijas tiesas tiesnešu amata vietām) mutiskās daļas jautājumi:

Gatavojoties trešās kārtas pārbaudījumam – mutvārdu atbildēm uz jautājumiem, jāņem vērā, ka atbildēm jābūt:

1. par attiecīgo procesuālo jautājuma būtību un nozīmi;

2. par problēmjautājumiem;

3. par judikatūru (Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēka tiesību tiesas), ja tāda ir saistībā ar attiecīgo jautājumu;

4. jautājums aplūkojams ne tikai nacionālo, bet arī Eiropas Savienības tiesību tvērumā, ja tās ir attiecināmas.

Pirms atbilžu sniegšanas būs dots sagatavošanās laiks, kura gaitā varēs izmantot attiecīgos procesuālos likumus un sagatavot piezīmes.

Jautājumi Civilprocess

Jautājumi Kriminālprocess

Ekonomisko lietu tiesas tiesneša amata pretendentiem 

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātie trešās kārtas (konkursā uz Ekonomisko lietu tiesas tiesneša amata vietu) mutiskās daļas jautājumi:

Gatavojoties trešās kārtas pārbaudījumam – mutvārdu atbildēm uz jautājumiem, jāņem vērā, ka atbildēm jābūt:

1. par attiecīgo procesuālo jautājuma būtību un nozīmi;

2. par problēmjautājumiem;

3. par judikatūru (Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēka tiesību tiesas), ja tāda ir saistībā ar attiecīgo jautājumu;

4. jautājums aplūkojams ne tikai nacionālo, bet arī Eiropas Savienības tiesību tvērumā, ja tās ir attiecināmas.

Pirms atbilžu sniegšanas būs dots sagatavošanās laiks, kura gaitā varēs izmantot attiecīgos procesuālos likumus un sagatavot piezīmes.

Jautājumi Civilprocess

Jautājumi Kriminālprocess

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātie atlases ceturtās kārtas jautājumi Ekonomisko lietu tiesas un vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesneša amata pretendentiem

Atlases ceturtajā kārtā pretendenti iesniedz izvērstas rakstveida atbildes uz četriem komisijas noteiktajiem jautājumiem, kas saistīti ar pretendenta pieredzi un prasmēm, kā arī redzējumu par tiesu sistēmas un tiesneša lomu: 

1. aprakstīt vienu svarīgu personīgu panākumu darbā pēdējo piecu gadu laikā, kur raksturota situācija, pretendenta loma un rīcība, rezultāti, sniegti secinājumi par iegūto pieredzi un tālāko izmantojumu;

2. norādīt savas īpašības un prasmes, kas liecina par piemērotību apelācijas instances tiesneša amatam, kā arī mērķiem, kurus šajā amatā vēlas piepildīt;

3. norādīt savu redzējumu par tiesu sistēmas un tiesneša lomu valsts attīstībā;

4. norādīt savu redzējumu par Latvijas Republikas Satversmes lomu tiesneša ikdienas darbā.

Pretendents noformē atbildes datorrakstā tā, lai to apjoms nepārsniedz četras lapaspuses A4 formātā. Burtu lielums ir 12 punkti, ieteicamais fonts – Times New Roman, rindstarpa – 1,25. Jāievēro atkāpes no lapas malām: 30 mm – no kreisās puses, 20 mm – no labās puses un 20 mm – no augšas un apakšas.

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātie atlases ceturtās kārtas jautājumi apgabaltiesu tiesneša amata pretendentiem (Civillietu un Krimināllietu tiesu kolēģijās)

Atlases ceturtajā kārtā pretendenti iesniedz izvērstas rakstveida atbildes uz četriem komisijas noteiktajiem jautājumiem, kas saistīti ar pretenden-ta pieredzi un prasmēm, kā arī redzējumu par tiesu sistēmas un tiesneša lomu: 

1. aprakstīt vienu svarīgu personīgu panākumu darbā pēdējo piecu gadu laikā, kur raksturota situācija, pretendenta loma un rīcība, rezultāti, sniegti secinājumi par iegūto pieredzi un tālāko izman-tojumu;

2. norādīt savas īpašības un prasmes, kas liecina par piemērotību apelācijas instances tiesneša amatam, kā arī mērķiem, kurus šajā amatā vēlas piepildīt;

3. norādīt savu redzējumu par tiesu sistēmas un tiesneša lomu valsts attīstībā;

4. norādīt savu redzējumu par Latvijas Republikas Satversmes lomu tiesneša ikdienas darbā.

Pretendents noformē atbildes datorrakstā tā, lai to apjoms nepārsniedz četras lapaspuses A4 formātā. Burtu lielums ir 12 punkti, ieteicamais fonts – Times New Roman, rindstarpa – 1,25. Jāievēro atkāpes no lapas malām: 30 mm – no kreisās puses, 20 mm – no labās puses un 20 mm – no augšas un apakšas.

TIESNEŠU ATLASES PROCESS