Darba piedāvājumi

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas rajona tiesas

TIESAS SĒŽU SEKRETĀRA amatu

(uz nenoteiktu laiku)

Darba apraksts:

   -  sagatavot un noformēt lietu;

   -  informēt procesa dalībniekus par tiesas sēdi, veikt personu izsaukšanu uz tiesas sēdēm, pārliecināties par uzaicināto personu ierašanos uz tiesas sēdi;

   -  piedalīties tiesas sēdē un protokolēt tiesas sēdes gaitu, noformēt tiesas sēdes protokolu;

   -  nodrošināt lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem;

   -  reģistrēt datus tiesu informācijas sistēmā.           

Prasības pretendentiem/ - ēm:

   -   vidējā izglītība, vēlams tiesību zinātņu nepilna laika klātienes vai neklātienes students vai absolvents;

   -  precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē;

   -  teicamas latviešu valodas zināšanas;

   -  labas komunikācijas prasmes;

   -  vēlama praktiskā darba pieredze tiesu sistēmai piederīgās iestādēs;

   -  labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammu lietošanā.

Mēs piedāvājam:

   -  darbu profesionālā kolektīvā;

   -  profesionālās izaugsmes iespējas;

   -  mēnešalgu 598,- EUR (bruto).

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas) lūdzam sūtīt līdz 2017.gada 31.maijam uz e-pastu gunta.zelve@tiesas.lv  tālrunis uzziņām 67812096.

 

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas apgabaltiesas

Civillietu tiesas kolēģijas

TIESNEŠA PALĪGA amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

   -  sagatavot lietu izskatīšanai;

   -  nodrošināt lietu izskatīšanai nepieciešamos normatīvos aktus un judikatūru;

   -  sagatavot apelācijas instances nolēmumu projektus un citus dokumentu projektus;

   -  veikt datu reģistrēšanu Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei, kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim;

   -  apmācīt tiesas sēžu sekretāru un kontrolēt viņa darbu;

   -  nepieciešamības gadījumā pildīt tiesas sēžu sekretāra amata pienākumus;

   -  sagatavot apkopojumus par tiesu prakses jautājumiem;

   -  darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot TIS, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi, Lursoft datu bāzi;

   -  pieņemt apmeklētājus.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

   -  augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

   -  vismaz viena gada darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

   -  izpratne par tiesas darba organizēšanu un par procesuālo tiesību normām;

   -  latviešu valodas prasme augstākajā līmenī;

   -  labas komunikācijas spējas;

   -  spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

   -  zināšanas lietvedībā;

   -  labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

   -  mēnešalgu 822,- EUR pirms nodokļu nomaksas (ar 1.kvalifikācijas pakāpi);

   -  sociālās garantijas;

   -  darbu profesionālā kolektīvā;

   -  profesionālās izaugsmes iespējas;

   -  labus darba apstākļus;

   -  interesantu un atbildīgu darbu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „tiesneša palīgs” lūdzam sūtīt uz e-pastu Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv līdz 2017.gada 26.maijam. Tālrunis uzziņām 67088268.