Darba piedāvājumi

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Administratīvās apgabaltiesas

TIESNEŠA PALĪGA amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             sagatavot lietu izskatīšanai tiesas sēdē;

•             nodrošināt lietu izskatīšanai nepieciešamos normatīvos aktus un judikatūru;

•             sagatavot nolēmumu projektus un citus dokumentu projektus;

•             veikt datu reģistrēšanu Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) un kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim;

•             apmācīt tiesas sēžu sekretāru un kontrolēt viņa darbu;

•             nepieciešamības gadījumā pildīt tiesas sēžu sekretāra vai tulka pienākumus;

•             darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot TIS, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi, Lursoft datu bāzi.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

•             darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

•             izpratne par tiesas darba organizēšanu un par procesuālo tiesību normām;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             labas komunikācijas spējas;

•             spēja strādāt komandā un paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             zināšanas lietvedībā;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             labus darba apstākļus;

•             sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu;

•             interesantu un atbildīgu darbu;

•             mēnešalgu no 822,- EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV Europass formā) ar norādi „Tiesneša palīgs” gaidīsim līdz 2017.gada 1.decembrim e-pastā administrativa.apgabals@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67359801.

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

konkursa kārtībā aicina darbā

TIESNEŠA PALĪGU (-DZI)

Administratīvo lietu departamentā

Būtiskākie amata pienākumi:

•             sagatavot lietas izskatīšanai, tostarp veikt piemērojamo tiesību normu un uz lietu attiecināmo judikatūras un doktrīnas analīzi;

•             sagatavot tiesas nolēmumu projektus;

•             noformēt tiesas nolēmumus pēc lietas izskatīšanas;

•             veikt citus pienākumus atbilstoši amata kompetencei.

Prasības amata kandidātiem:

•             augstākā izglītība tiesību zinātnē, vēlams maģistra grāds;

•             labas zināšanas administratīvo tiesību jomā;

•             teicamas latviešu, labas angļu/vācu/franču valodas zināšanas;

•             teicamas datorprasmes (MS Office, MS Internet Explorer), kā arī pieredze darbā ar Tiesu informācijas sistēmu (TIS);

•             radoša pieeja un analītiskā darba prasmes;

•             saskarsmes un sadarbības prasmes;

•             darba organizēšanas un plānošanas prasmes;

•             vēlama iepriekšēja pieredze tiesneša palīga amatā.

Ieguvumi:

•             profesionālo zināšanu pilnveidošanas iespējas;

•             profesionāls un draudzīgs kolektīvs;

•             darbs vēsturiskajā Latvijas Tiesu pils ēkā Rīgas centrā;

•             sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;

•             mēnešalga 1200 euro (bruto).

 Motivētu pieteikumu, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) adresētu Augstākās tiesas priekšsēdētājam, lūdzam sūtīt līdz 2017.gada 27.novembrim uz Latvijas Republikas Augstāko tiesu, - pa e-pastu vakance@at.gov.lv ar norādi – ALD TIESNEŠA PALĪGA amatam

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

konkursa kārtībā aicina darbā

TIESNEŠA PALĪGU (-DZI)

Krimināllietu departamentā 

Būtiskākie amata pienākumi:

•             sagatavot lietas izskatīšanai, tostarp veikt piemērojamo tiesību normu un uz lietu attiecināmo judikatūras un doktrīnas analīzi;

•             sagatavot tiesas nolēmumu projektus;

•             noformēt tiesas nolēmumus pēc lietas izskatīšanas;

•             veikt citus pienākumus atbilstoši amata kompetencei.

Prasības amata kandidātiem:

•             augstākā  izglītība tiesību zinātnēs, vēlams maģistra grāds;

•             spēja sagatavot nolēmumu projektu lietās, kas ir Krimināllietu departamenta kompetencē;

•             teicamas latviešu un labas krievu valodas zināšanas (papildus vēlamas

o             angļu valodas zināšanas);

•             teicamas datorprasmes (MS Office, MS Internet Explorer), kā arī pieredze darbā ar Tiesu informācijas sistēmu (TIS);

•             radoša pieeja un analītiskā darba prasmes;

•             saskarsmes un sadarbības prasmes;

•             darba organizēšanas un plānošanas prasmes;

•             vēlama iepriekšēja pieredze tiesneša palīga amatā.

Ieguvumi:

•             profesionālo zināšanu pilnveidošanas iespējas;

•             profesionāls un draudzīgs kolektīvs;

•             darbs vēsturiskajā Latvijas Tiesu pils ēkā Rīgas centrā;

•             sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;

•             mēnešalga 1200 euro (bruto).

Motivētu pieteikumu, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) adresētu Augstākās tiesas priekšsēdētājam, lūdzam sūtīt līdz 2017.gada 27.novembrim uz Latvijas Republikas Augstāko tiesu, - pa e-pastu vakance@at.gov.lv ar norādi – KLD TIESNEŠA PALĪGA amatam

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas apgabaltiesas

Krimināllietu tiesas kolēģijas

TULKA amatu

Darba apraksts:

•             mutiski un rakstiski tulkot no latviešu valodas uz krievu valodu un no krievu valodas uz latviešu valodu;

•             piedalīties tiesas sēdēs un nodrošināt tiesā juridiski kvalitatīvu mutisku un rakstisku tulkojumu;

•             tulkot tiesas nolēmumus un citus tiesvedībā nepieciešamos dokumentus;

•             nepieciešamības gadījumā nodrošināt tulkojumu procesa dalībniekiem, iepazīstoties ar lietas materiāliem;

•             nepieciešamības gadījumā Civillietu tiesas kolēģijas tulka prombūtnes laikā (atvaļinājums, darbnespēja) pildīt tiesas tulka amata pienākumus Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā (Rīgā, Brīvības bulvārī 34);

•             nepārtraukti papildināt amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās zināšanas.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             augstākā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs;

•             praktiskā darba pieredze lietvedībā, krievu–latviešu un latviešu–krievu valodas mutiskās un rakstiskās tulkošanas pieredze;

•             izpratne par tiesas darba organizāciju un procesuālajiem normatīvajiem aktiem; juridiskās terminoloģijas pārzināšana latviešu un krievu valodā;

•             latviešu valodas prasme augstākajā līmenī;

•             teicamas krievu valodas zināšanas;

•             komunikācijas spējas;

•             spēja strādāt komandā;

•             spēja plānot un organizēt;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             mēnešalgu 678,- EUR pirms nodokļu nomaksas (ar 1.kvalifikācijas pakāpi);

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             labus darba apstākļus;

•             sociālās garantijas;

•             interesantu un atbildīgu darbu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „tiesas tulks Krimināllietu tiesas kolēģijā” lūdzam sūtīt uz e-pastu Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv līdz 2017.gada 30.novembrim. Tālrunis uzziņām 67088268.