Darba piedāvājumi

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas rajona tiesas

TIESAS SĒŽU SEKRETĀRA amatu

(uz nenoteiktu laiku)

Darba apraksts:

   -  sagatavot un noformēt lietu;

   -  informēt procesa dalībniekus par tiesas sēdi, veikt personu izsaukšanu uz tiesas sēdēm, pārliecināties par uzaicināto personu ierašanos uz tiesas sēdi;

   -  piedalīties tiesas sēdē un protokolēt tiesas sēdes gaitu, noformēt tiesas sēdes protokolu;

   -  nodrošināt lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem;

   -  reģistrēt datus tiesu informācijas sistēmā.           

Prasības pretendentiem/ - ēm:

   -  vidējā izglītība, vēlams tiesību zinātņu nepilna laika klātienes vai neklātienes students vai absolvents;

   -  precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē;

   -  teicamas latviešu valodas zināšanas;

   -  labas komunikācijas prasmes;

   -  vēlama praktiskā darba pieredze tiesu sistēmai piederīgās iestādēs;

   -  labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammu lietošanā.

Mēs piedāvājam:

   -  darbu profesionālā kolektīvā;

   -  profesionālās izaugsmes iespējas;

   -  sociālās garantijas;

   -  laba līmeņa veselības apdrošināšanu;

   -  mēnešalgu 598,- EUR (bruto).

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas) līdz 2017.gada 10.martam lūdzam sūtīt uz e-pastu gunta.zelve@tiesas.lv  tālrunis uzziņām 67812096.

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Administratīvās apgabaltiesas

TIESAS SĒŽU SEKRETĀRA amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

   -  rakstīt tiesas sēžu protokolus un fiksēt tiesas sēžu gaitu audioierakstā;

   -  pildīt tiesneša norādījumus, sagatavojot lietu iztiesāšanai;

   -  reģistrēt datus Tiesu informatīvajā sistēmā atbilstoši amata kompetencei;

   -  nodrošināt procesuālo darbību norisi, izmantojot videokonferenci;

   -  pēc lietas izskatīšanas noformēt lietu atbilstoši ”Dokumentēšanas un dokumentu kārtošanas organizēšanas kārtība apgabaltiesās, rajonu (pilsētu) tiesās un administratīvajās tiesās” kārtībai.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

   -  vidējā izglītība, vēlams tiesību zinātņu nepilna laika klātienes vai neklātienes students/-e vai absolvents/-e;

   -  vēlama praktiskā darba pieredze lietvedībā;

   -  teicamas latviešu valodas zināšanas;

  -  labas datorprasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammu lietošanā;

   -  ļoti labas komunikācijas spējas;

  -  spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

   -  precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē.

Mēs piedāvājam:

   -  interesantu un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā;

   -  profesionālās izaugsmes iespējas;

   -  labus darba apstākļus;

   -  mēnešalgu no 658,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV pēc Europass formas) ar norādi „Tiesas sēžu sekretārs” gaidīsim līdz 2017.gada 24.februārim e-pastā administrativa.apgabals@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67359801.

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Tiesneša/ - ses amatu Administratīvajā rajona tiesā Rīgā

 

Prasības tiesneša amata kandidātiem/-ēm:

   -  atbilstība likuma "Par tiesu varu" 51. panta pirmās daļas prasībām

   -  atbilstība likuma "Par tiesu varu" 52. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. punkta prasībām

   -  atbilstība likuma "Par tiesu varu" 55. panta prasībām

Tiesneša amata kandidātiem/-ēm jāiesniedz šādi pieteikuma dokumenti:

   -  motivēts pieteikums

   -  dzīves un darba apraksts Europass CV formātā (Europass CV veidlapa atrodama Tiesu administrācijas mājaslapā www.ta.gov.lv sadaļā "Darba piedāvājumi")

   -  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

   -  darba stāžu juridiskajā specialitātē apliecinošu dokumentu kopijas

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz Tiesu administrācijā personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010, ar norādi "Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta Personālvadības nodaļai", 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas (publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2017.gada 16.februārī). Tālr. uzziņām 67063853, 67063844.

Iesniegtos pieteikuma dokumentus un tiesneša amata kandidātus/-tes vērtē saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. marta noteikumiem Nr. 204 "Tiesneša amata kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas kārtība".