Darba piedāvājumi

Amats

Darba vieta

Pieteikšanās

Datums

Saite

Tiesas Tulks/ce

Akadēmijas iela 9, Jelgava

zemgale.apgabals@tiesas.lv

Līdz 2021. gada 29. novembrim

Pilns sludinājums

Tiesas Konsultants/e

Akadēmijas iela 9, Jelgava

zemgale.apgabals@tiesas.lv

Līdz 2021. gada 22. novembrim

Pilns sludinājums

Priekšsēdētāja palīgs/palīdze

Akadēmijas iela 9, Jelgava

 

zemgale.apgabals@tiesas.lv

Līdz 2021. gada 22. novembrim

Pilns sludinājums

Tiesneša palīgs/palīdze Krimināllietu departamentā

Augstākā tiesa;

Brīvības bulvāris 36, Rīga

vakance@at.gov.lv

Līdz 2021. gada 31. oktobrim

Pilns sludinājums

Tiesnese/Tiesnesis Rajonu (pilsētas) tiesā

 Visā Latvijas teritorijā

atlase@ta.gov.lv

Līdz 2021. gada 5. novembrim

Pilns sludinājums

Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata pretendentiem

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātie atlases ceturtās kārtas mutiskās daļas jautājumi:

Gatavojoties 4.kārtas pārbaudījumam – mutvārdu atbildēm uz jautājumiem, jāņem vērā:

 • atbildēm jābūt atlases kārtības tvērumā –
 • par attiecīgo procesuālo jautājuma būtību un nozīmi;
 • par problēmjautājumiem, kas saistīti ar piemērošanu un izriet no ES Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas no Satversmes tiesas un Augstākās tiesas judikatūras, ja tāda ir saistībā ar attiecīgo jautājumu;
 • jautājums aplūkojams ne tikai nacionālo, bet arī ES tiesību tvērumā, ja tās ir attiecināmas.

Pirms atbilžu sniegšanas būs dots sagatavošanās laiks, kura gaitā varēs izmantot attiecīgos procesuālos likumus un sagatavot piezīmes.

 

 

 

Jautājumi Civilprocess

Jautājumi Kriminālprocess

Ekonomisko lietu tiesas tiesneša amata pretendentiem
Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātie atlases ceturtās kārtas mutiskās daļas jautājumi:

Gatavojoties 4.kārtas pārbaudījumam – mutvārdu atbildēm uz jautājumiem, jāņem vērā, ka atbildēm jābūt:

 • par attiecīgo procesuālo jautājuma būtību un nozīmi;
 • par problēmjautājumiem;
 • par judikatūru (Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas, Satversmes tiesas un Augstākās tiesas), ja tāda ir saistībā ar attiecīgo jautājumu;
 • jautājums aplūkojams ne tikai nacionālo, bet arī Eiropas Savienības tiesību tvērumā, ja tās ir attiecināmas.

  Pirms atbilžu sniegšanas būs dots sagatavošanās laiks, kura gaitā varēs izmantot attiecīgos procesuālos likumus un sagatavot piezīmes.

Jautājumi Civilprocess

Jautājumi Kriminālprocess

Tiesnese/ Tiesnesis Ekonomisko lietu tiesā

Mazā Nometņu iela 39, Rīga atlase@ta.gov.lv līdz 2021. gada 31. oktobrim

Pilns sludinājums

Tiesas sēžu sekretārs/sekretāre

Baldones iela 1A, Rīga

Agita.Keisa@tiesas.lv līdz 2021. gada 29. oktobrim

Pilns sludinajums

Administratīvās rajona tiesas tiesneša amata pretendentiem

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātie atlases ceturtās kārtas mutiskās daļas jautājumi:

Gatavojoties 4.kārtas pārbaudījumam – mutvārdu atbildēm uz jautājumiem, jāņem vērā, ka atbildēm jābūt:

 1. par attiecīgo procesuālo jautājuma būtību un nozīmi;
 2. par problēmjautājumiem;
 3. par judikatūru (Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēka tiesību tiesas), ja tāda ir saistībā ar attiecīgo jautājumu;
 4. jautājums aplūkojams ne tikai nacionālo, bet arī Eiropas Savienības tiesību tvērumā, ja tās ir attiecināmas.

Pirms atbilžu sniegšanas būs dots sagatavošanās laiks, kura gaitā varēs izmantot attiecīgos procesuālos likumus un sagatavot piezīmes.

Jautājumi

 

TIESNEŠU ATLASES PROCESS