Darba piedāvājumi

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama

 vakanto KANCELEJAS VADĪTĀJA amata vietu

(uz nenoteiktu laiku)

Darba pienākumi:

   -  vadīt, organizēt un kontrolēt tiesas kancelejas darbu;

   -  organizēt apmeklētāju pieņemšanu tiesas kancelejā, kā arī nodrošināt un kontrolēt dokumentu izsniegšanu, nodrošinot fizisko personu datu aizsardzību;

   -  kontrolēt saņemtās un nosūtāmās korespondences reģistrāciju un uzskaiti;

   -  kontrolēt datu ievades apjomu un kvalitāti un reģistrēt datus Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) un citos informācijas nesējos;

   -  uzskaitīt lietas un materiālus, kā arī uzskaitīt un glabāt kancelejas materiālus, veikt inventarizāciju.

Prasības pretendentam/-ei:

   -  augstākā izglītība tiesību zinātnēs vai sociālajās zinātnēs;

   -  vismaz viena gada darba pieredze tiesā vai citā tiesībaizsardzības iestādē, vai lietvedības darbā. Vadītāja pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību;

   -  izpratne par tiesas darba organizāciju un par administratīvā procesa tiesību normām;

   -  latviešu valodas prasme augstākajā līmenī;

   -  zināšanas lietvedībā;

   -  labas prasmes darbā ar datoru;

   -  komandas vadīšanas prasmes.

Mēs piedāvājam:

   -  darbu profesionālā kolektīvā;

   -  labus darba apstākļus;

   -  sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu;

   -  mēnešalgu no 757,-EUR (bruto).

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) līdz 2017.gada 17.aprīlim lūdzam sūtīt uz e-pastu Madara.Senbruna@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67077948.

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Administratīvās rajona tiesas

Rīgas tiesu nama

Tiesas sēžu sekretāra amatu

(uz nenoteiktu laiku)

Darba apraksts:

   -  sagatavot un noformēt lietu;

   -  informēt procesa dalībniekus par tiesas sēdi, veikt personu izsaukšanu uz tiesas sēdēm, pārliecināties par uzaicināto personu ierašanos uz tiesas sēdi;

   -  piedalīties tiesas sēdē un protokolēt tiesas sēdes gaitu, noformēt tiesas sēdes protokolu;

   -  nodrošināt lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem;

   -  reģistrēt datus Tiesu informācijas sistēmā.          

Prasības pretendentiem/ - ēm:

   -  vidējā izglītība, vēlams tiesību zinātņu nepilna laika klātienes vai neklātienes students vai absolvents;

   -  precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē;

   -  teicamas latviešu valodas zināšanas;

   -  labas komunikācijas prasmes;

   -  vēlama praktiskā darba pieredze tiesu sistēmai piederīgās iestādēs;

   -  labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammu lietošanā.

Mēs piedāvājam:

   -  darbu profesionālā kolektīvā;

   -  profesionālās izaugsmes iespējas;

   -  sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu

   -  mēnešalgu no 598,- EUR (bruto).

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) līdz 2017.gada 12.aprīlim lūdzam sūtīt uz e-pastu Madara.Senbruna@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67077948.

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Jelgavas tiesas

TIESNEŠA PALĪGA amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

   -  sagatavot lietu izskatīšanai tiesas sēdē;

   -  nodrošināt lietu izskatīšanai nepieciešamos normatīvos aktus un judikatūru;

   -  sagatavot nolēmumu projektus un citus dokumentu projektus;

   -  veikt datu reģistrēšanu Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) un kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim;

   -  apmācīt tiesas sēžu sekretāru un kontrolēt viņa darbu;

   -  nepieciešamības gadījumā pildīt tiesas sēžu sekretāra amata pienākumus;

   -  darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot TIS, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi, Lursoft datu bāzi.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

   -  augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

   -  darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

   -  izpratne par tiesas darba organizēšanu un par procesuālo tiesību normām;

   -  latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī;

   -  vienas svešvalodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;

   -  labas komunikācijas spējas;

   -  spēja strādāt komandā un paaugstinātas slodzes apstākļos;

   -  zināšanas lietvedībā;

   -  labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

   -  darbu profesionālā kolektīvā;

   -  profesionālās izaugsmes iespējas;

   -  labus darba apstākļus;

   -  sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu;

   -  interesantu un atbildīgu darbu;

   -  mēnešalgu 757,- EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV Europass formā) ar norādi „Tiesneša palīgs” gaidīsim līdz 2017.gada 21.aprīlim e-pastā Jelgava@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 63029744

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas apgabaltiesas

Krimināllietu tiesas kolēģijas

KONSULTANTA amatu

(uz nenoteiktu laiku)

 

Darba apraksts:

   -  pieņemt apmeklētājus un tiesai iesniedzamos dokumentus, sniegt apmeklētājiem nepieciešamo informāciju, kā arī izsniegt tiesas dokumentus, nodrošinot fizisko personu datu aizsardzību;

   -  iepazīstināt personas ar tiesas kancelejā vai arhīvā esošajām lietām, nodrošināt to saglabāšanu un tiesas nolēmumu anonimizāciju;

   -  sniegt atbalstu tiesas darbiniekiem tiesas lietvedības noteikumu izpildei;

   -  reģistrēt dokumentus saņemtās un nosūtāmās korespondences uzskaites žurnālā;

   -  sagatavot un izsniegt informāciju un dokumentus personām, kuras nav procesa dalībnieki, ievērojot normatīvo aktu prasības;

   -  nepieciešamības gadījumā pildīt tiesas sēžu sekretāra amata pienākumus;

   -  veikt datu reģistrēšanu Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei, kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim;

   -  darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot TIS, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi, Lursoft datu bāzi;

Prasības pretendentiem/ - ēm:

   -  augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

   -  vismaz viena gada darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

   -  izpratne par tiesas darba organizāciju un procesuālajiem normatīvajiem aktiem;

   -  latviešu valodas prasme augstākajā līmenī;

   -  komunikācijas spējas;

   -  spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

   -  zināšanas lietvedībā;

   -  labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

   -  mēnešalgu 623,- EUR pirms nodokļu nomaksas (ar 1.kategoriju);

   -  sociālās garantijas;

   -  darbu profesionālā kolektīvā;

   -  profesionālās izaugsmes iespējas;

   -  labus darba apstākļus;

   -  interesantu un atbildīgu darbu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „tiesas konsultants” lūdzam sūtīt uz e-pastu Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv līdz 2017.gada 28.martam. Tālrunis uzziņām 67088268.

Esejas tēma Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata kandidātu atlasei:

“Par izsoles akta apstiprināšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz zemesgrāmatā neierakstītu vai daļēji ierakstītu nekustamo īpašumu”.