Darba piedāvājumi

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

konkursa kārtībā aicina darbā

TIESAS SĒŽU SEKRETĀRI (-U)

Augstākās tiesas Kancelejā (civillietās)

Galvenie pienākumi:

   -  tiesas sēžu protokolēšana

   -  lietu reģistrēšana elektroniskajā sistēmā TIS

   -  lietu un korespondences noformēšana

   -  paziņojumu sagatavošana un nosūtīšana 

Prasības:

   -  nepabeigta augstākā izglītība 

   -  teicamas latviešu valodas zināšanas

   -  teicamas datorprasmes (MS Office, MS Internet Explorer), kā arī pieredze darbā ar Tiesu informācijas sistēmu (TIS)

   -  labas saskarsmes un sadarbības prasmes

   -  augsta atbildības sajūta un precizitāte

   -  teicamas zināšanas lietvedībā

   -  iepriekšēja pieredze tiesas sēžu sekretāra amatā

Motivācijas vēstuli un CV, adresētu Augstākās tiesas priekšsēdētājam, lūdzam sūtīt uz Latvijas Republikas Augstāko tiesu līdz 2017.gada 31.janvārim, - pa e-pastu vakance@at.gov.lv ar norādi – Departamentu TIESAS SĒŽU SEKRETĀRE

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama

TIESAS SĒŠU SEKRETĀRA amatu

(uz nenoteiktu laiku)

 

 Darba apraksts:

   -  sagatavot un noformēt lietu;

   -  informēt procesa dalībniekus par tiesas sēdi, veikt personu izsaukšanu uz tiesas sēdēm, pārliecināties par uzaicināto personu ierašanos uz tiesas sēdi;

   -  piedalīties tiesas sēdē un protokolēt tiesas sēdes gaitu, noformēt tiesas sēdes protokolu;

   -  nodrošināt lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem;

   -  reģistrēt datus Tiesu informācijas sistēmā.          

Prasības pretendentiem/ - ēm:

   -  vidējā izglītība, vēlams tiesību zinātņu nepilna laika klātienes vai neklātienes students vai absolvents;

   -  precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē;

   -  teicamas latviešu valodas zināšanas;

   -  labas komunikācijas prasmes;

   -  vēlama praktiskā darba pieredze tiesu sistēmai piederīgās iestādēs;

   -  labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammu lietošanā.

Mēs piedāvājam:

   -  darbu profesionālā kolektīvā;

   -  profesionālās izaugsmes iespējas;  

   -  sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu

  -  mēnešalgu no 598,- EUR (bruto).

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) līdz 2017.gada 7.februārim lūdzam sūtīt uz e-pastu Madara.Senbruna@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67077948.

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas apgabaltiesas

Krimināllietu tiesas kolēģijas

TIESNEŠA PALĪGA amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

   -  sagatavot atbilžu un citu dokumentu projektus Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja kompetences jautājumos;

   -  sagatavot lietu izskatīšanai;

   -  nodrošināt lietu izskatīšanai nepieciešamos normatīvos aktus un judikatūru;

   -  sagatavot apelācijas instances nolēmumu projektus un citus dokumentu projektus;

   -  veikt datu reģistrēšanu Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei, kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim;

   -  apmācīt tiesas sēžu sekretāru un kontrolēt viņa darbu;

   -  sagatavot apkopojumus par tiesu prakses jautājumiem;

   -  darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot TIS, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi, Lursoft datu bāzi;

   -  pieņemt apmeklētājus.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

   -  augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

   -  vismaz viena gada darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

   -  izpratne par tiesas darba organizēšanu un par procesuālo tiesību normām;

   -  valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

   -  labas komunikācijas spējas;

   -  spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

   -  zināšanas lietvedībā;

   -  labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

   -  mēnešalgu no 822,- EUR pirms nodokļu nomaksas (ar 1.kvalifikācijas pakāpi);

   -  sociālās garantijas;

   -  darbu profesionālā kolektīvā;

   -  profesionālās izaugsmes iespējas;

   -  labus darba apstākļus;

   -  interesantu un atbildīgu darbu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „tiesneša palīgs Krimināllietu tiesas kolēģijā” lūdzam sūtīt uz e-pastu Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv līdz 2017.gada 5.februārim.

Tālrunis uzziņām 67088268.

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas

TIESAS SĒŽU SEKRETĀRA amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba pienākumi:

   -  piedalīties tiesas sēdē un protokolēt tiesas sēdes gaitu;

   -  noformēt un sagatavot lietu izskatīšanai atbilstoši noteiktajām prasībām;

   -  sagatavot un nosūtīt informatīvus paziņojumus un citu informāciju;

   -  reģistrēt datus Tiesu informatīvajā sistēmā atbilstoši amata kompetencei.

Prasības pretendentiem/ -ēm:

   -  vidējā izglītība (vēlama augstākā izglītība tiesību zinātnēs vai pēdējo kursu students);

   -  precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē;

   -  praktiskā darba pieredze un zināšanas lietvedībā;

   -  labas komunikācijas spējas;

   -  teicamas latviešu valodas zināšanas;

   -  labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

   -  darbu profesionālā un draudzīgā kolektīvā;

   -  labus darba apstākļus;

   -  atbildīgu un interesantu darbu;

   -  sociālās garantijas.

  -  mēnešalgu no 598,- EUR (pirms nodokļu nomaksas);

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) līdz 2017.gada 20. janvārim lūdzam sūtīt uz e-pastu rigas.vidzeme@tiesas.lv.   Tālrunis uzziņām 67077202.

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas apgabaltiesas

Civillietu tiesas kolēģijas

TIESNEŠA PALĪGA amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

   -  sagatavot lietu izskatīšanai;

   -  nodrošināt lietu izskatīšanai nepieciešamos normatīvos aktus un judikatūru;

   -  sagatavot apelācijas instances nolēmumu projektus un citus dokumentu projektus;

   -  veikt datu reģistrēšanu Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei, kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim;

   -  apmācīt tiesas sēžu sekretāru un kontrolēt viņa darbu;

   -  nepieciešamības gadījumā pildīt tiesas sēžu sekretāra amata pienākumus;

   -  sagatavot apkopojumus par tiesu prakses jautājumiem;

   -  darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot TIS, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi, Lursoft datu bāzi;

   -  pieņemt apmeklētājus.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

   -  augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

   -  vismaz viena gada darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

   -  izpratne par tiesas darba organizēšanu un par procesuālo tiesību normām;

   -  latviešu valodas prasme augstākajā līmenī;

   -  labas komunikācijas spējas;

   -  spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

   -  zināšanas lietvedībā

   -  labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

   -  mēnešalgu 822,- EUR pirms nodokļu nomaksas (ar 1.kvalifikācijas pakāpi);

   -  sociālās garantijas;

   -  darbu profesionālā kolektīvā;

   -  profesionālās izaugsmes iespējas;

   -  labus darba apstākļus;

   -  interesantu un atbildīgu darbu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „tiesneša palīgs” lūdzam sūtīt uz e-pastu Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv līdz 2017.gada 31.janvārim.

Tālrunis uzziņām 67088268.

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas apgabaltiesas

Krimināllietu tiesas kolēģijas

KONSULTANTA amatu

(uz nenoteiktu laiku)

 Darba apraksts:

   -  pieņemt apmeklētājus un tiesai iesniedzamos dokumentus, sniegt apmeklētājiem nepieciešamo informāciju, kā arī izsniegt tiesas dokumentus, nodrošinot fizisko personu datu aizsardzību;

   -  iepazīstināt personas ar tiesas kancelejā vai arhīvā esošajām lietām, nodrošināt to saglabāšanu un tiesas nolēmumu anonimizāciju;

   -  sniegt atbalstu tiesas darbiniekiem tiesas lietvedības noteikumu izpildei;

   -  reģistrēt dokumentus saņemtās un nosūtāmās korespondences uzskaites žurnālā;

   -  sagatavot un izsniegt informāciju un dokumentus personām, kuras nav procesa dalībnieki, ievērojot normatīvo aktu prasības;

   -  nepieciešamības gadījumā pildīt tiesas sēžu sekretāra amata pienākumus;

   -  veikt datu reģistrēšanu Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei, kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim;

   -  darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot TIS, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi, Lursoft datu bāzi;

Prasības pretendentiem/ - ēm:

   -  augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

   -  vismaz viena gada darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

   -  izpratne par tiesas darba organizāciju un procesuālajiem normatīvajiem aktiem;

   -  latviešu valodas prasme augstākajā līmenī;

   -  komunikācijas spējas;

   -  spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

   -  zināšanas lietvedībā;

   -  labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

   -  mēnešalgu 623,- EUR pirms nodokļu nomaksas (ar 1.kvalifikācijas pakāpi);

   -  sociālās garantijas;

   -  darbu profesionālā kolektīvā;

   -  profesionālās izaugsmes iespējas;

   -  labus darba apstākļus;

   -  interesantu un atbildīgu darbu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „tiesas konsultants” lūdzam sūtīt uz e-pastu Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv līdz 2017.gada 25.janvārim

Tālrunis uzziņām 67088268.

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas apgabaltiesas

Krimināllietu tiesas kolēģijas

TULKA amatu

(uz nenoteiktu laiku)

 Darba apraksts:

   -  mutiski un rakstiski tulkot no latviešu valodas uz krievu valodu un no krievu valodas uz latviešu valodu;

   -  piedalīties tiesas sēdēs un nodrošināt tiesā juridiski kvalitatīvu mutisku un rakstisku tulkojumu;

   -  tulkot tiesas nolēmumus un citus tiesvedībā nepieciešamos dokumentus;

   -  nepieciešamības gadījumā nodrošināt tulkojumu procesa dalībniekiem, iepazīstoties ar lietas materiāliem;

   -  nepārtraukti papildināt amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās zināšanas.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

   -  augstākā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs;

   -  praktiskā darba pieredze lietvedībā, krievu–latviešu un latviešu–krievu valodas mutiskās un rakstiskās tulkošanas pieredze;

   -  izpratne par tiesas darba organizāciju un procesuālajiem normatīvajiem aktiem; juridiskās terminoloģijas pārzināšana latviešu un krievu valodā;

   -  latviešu valodas prasme augstākajā līmenī;

   -  teicamas krievu valodas zināšanas;

   -  komunikācijas spējas;

   -  spēja strādāt komandā;

   -  spēja plānot un organizēt;

   -  labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

   -  mēnešalgu 678,- EUR pirms nodokļu nomaksas (ar 1.kvalifikācijas pakāpi);

   -  darbu profesionālā kolektīvā;

   -  labus darba apstākļus;

   -  sociālās garantijas;

   -  interesantu un atbildīgu darbu.

 Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „tiesas tulks” lūdzam sūtīt uz e-pastu Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv līdz 2017.gada 31.janvārim.

 Tālrunis uzziņām 67088268.

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Administratīvās apgabaltiesas

TIESNEŠA PALĪGA amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

   -  sagatavot lietu izskatīšanai tiesas sēdē;

   -  nodrošināt lietu izskatīšanai nepieciešamos normatīvos aktus un judikatūru;

   -  sagatavot nolēmumu projektus un citus dokumentu projektus;

   -  veikt datu reģistrēšanu Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) un kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim;

   -  apmācīt tiesas sēžu sekretāru un kontrolēt viņa darbu;

   -  nepieciešamības gadījumā pildīt tiesas sēžu sekretāra vai tulka pienākumus;

   -  darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot TIS, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi, Lursoft datu bāzi.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

   -  augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

   -  darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

   -  izpratne par tiesas darba organizēšanu un par procesuālo tiesību normām;

   -  teicamas latviešu valodas zināšanas;

   -  labas komunikācijas spējas;

   -  spēja strādāt komandā un paaugstinātas slodzes apstākļos;

   -  zināšanas lietvedībā;

   -  labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

   -  darbu profesionālā kolektīvā;

   -  profesionālās izaugsmes iespējas;

   -  labus darba apstākļus;

   -  sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu;

   -  interesantu un atbildīgu darbu;

   -  mēnešalgu 750,- EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV Europass formā) ar norādi „Tiesneša palīgs” gaidīsim līdz 2017.gada 10.janvārim e-pastā administrativa.apgabals@tiesas.lv. Tālrunis uzziņām 67359801.

TIESU ADMINISTRĀCIJA

i z s l u d i n a  a t k l ā tu  k o n k u r s u

uz tiesneša amata vietu

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas

zemesgrāmatu nodaļā

Prasības tiesneša amata kandidātiem/-ēm:

   -  atbilstība likuma „Par tiesu varu” 51. panta pirmās daļas prasībām;

   -  atbilstība likuma „Par tiesu varu” 52. panta pirmās daļas 1.,2.,3.,4.,5. punkta prasībām;

   -  atbilstība likuma „Par tiesu varu” 55. panta prasībām.

Tiesneša amata kandidātiem/-ēm jāiesniedz šādi pieteikuma dokumenti:

   -  motivēts pieteikums;

   -  dzīves un darba apraksts Europass CV formātā (Europass CV veidlapa atrodama Tiesu administrācijas mājas lapā www.ta.gov.lv sadaļā „Darba piedāvājumi”);

   -  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

   -  darba stāžu juridiskajā specialitātē apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz Tiesu administrācijā personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Antonijas ielā 6, Rīgā, LV–1010, ar norādi „Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta Personālvadības nodaļai”, 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas (publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2016.gada 21.decembrī). Tālrunis uzziņām 67063844, 67063854. Iesniegtos pieteikuma dokumentus un tiesneša amata kandidātus/-tes vērtē saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. marta noteikumiem Nr. 204 „Tiesneša amata kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas kārtība”.