Darba piedāvājumi

Daugavpils tiesas tiesneša amata kandidātu atlases esejas temats:

“Likumisko procentu aprēķināšana nolēmumos, kas pieņemti vienkāršotajos un paātrinātajos tiesvedības procesos”.

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Administratīvās rajona tiesas (Rīgas tiesu nams)

Tiesas sēžu sekretāra amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Administratīvās apgabaltiesas

Tiesneša palīga amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas

Tiesas sēžu sekretāra amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Administratīvās apgabaltiesas

Tiesas sekretāra amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 

Tiesneša palīga amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Administratīvās rajona tiesas (Rīgas tiesu nams)

Tiesneša palīga amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Kurzemes rajona tiesas (Ventspilī)

Tiesas sekretāra (ar tulka pienākumiem) amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Rīgas rajona tiesas (Jūrmalā)

Tiesneša palīga amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.