Darba piedāvājumi

Amats

Darba vieta

Pieteikšanās

Datums

Saite

Tiesas sēžu sekretārs/sekretāre

Zigfrīda Meierovica prospekts 1A, Dubulti, Jūrmala ilze.tjarve@tiesas.lv līdz 2021.gada 23. septembrim

Pilns sludinājums

Tiesneša palīdze/palīgs

Aiviekstes iela 6, Rīga gunta.zelve@tiesas.lv līdz 2021. gada 24. septembrim 

Pilns sludinājums

Tulks/Tulce

Rīga, Daugavgrīvas iela 58 jelena.tretjakova@tiesas.lv līdz 2021. gada 17. septembrim

Pilns sludinājums

Administratīvās rajona tiesas tiesneša amata pretendentiem

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātie atlases ceturtās kārtas mutiskās daļas jautājumi:

Gatavojoties 4.kārtas pārbaudījumam – mutvārdu atbildēm uz jautājumiem, jāņem vērā, ka atbildēm jābūt:

  1. par attiecīgo procesuālo jautājuma būtību un nozīmi;
  2. par problēmjautājumiem;
  3. par judikatūru (Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēka tiesību tiesas), ja tāda ir saistībā ar attiecīgo jautājumu;
  4. jautājums aplūkojams ne tikai nacionālo, bet arī Eiropas Savienības tiesību tvērumā, ja tās ir attiecināmas.

Pirms atbilžu sniegšanas būs dots sagatavošanās laiks, kura gaitā varēs izmantot attiecīgos procesuālos likumus un sagatavot piezīmes.

Jautājumi

Tiesas sēžu sekretārs/sekretāre

Atmodas iela 19, Jelgava jelgava.administrativa@tiesas.lv līdz 2021. gada 28. septembrim  Pilns sludinājums

Tiesas sēžu sekretārs/sekretāre

Baldones iela 1A, Rīga Agita.Keisa@tiesas.lv līdz 2021. gada 17. septembrim  Pilns sludinājums

LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀ TIESA | SENĀTS IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU

UZ KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTA SENATORA AMATA VIETU.  

Pieteikuma dokumentus jānosūta Augstākās tiesas priekšsēdētājam  līdz 2021.gada 3.oktobrim, ieskaitot,

uz adresi: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511 vai elektroniski uz e-pasta adresi vakance@at.gov.lv

ar norādi – KLD senators(Elektroniski nosūtāmajiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko 

parakstu un jāsatur laika zīmogs). Tālrunis uzziņām 67020394.

PILNS SLUDINĀJUMS