Darba piedāvājumi

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas

Tiesas sekretāra amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Administratīvās rajona tiesas (Rīgas tiesu nams)

Tiesas sekretāres (sekretāra) amata vietu uz noteiktu laiku

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Administratīvās rajona tiesas (Rīgas tiesu nams)

Tiesneša palīdzes (palīga) amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Administratīvās rajona tiesas (Rīgas tiesu nams)

Tiesas sēžu sekretāres (sekretāra) amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināsts atklāts konkurss

uz Administratīvās apgabaltiesas

Tiesas sekretāra amata vietu (uz noteiktu laiku)

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināsts atklāts konkurss

uz Administratīvās apgabaltiesas

Tulka amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināsts atklāts konkurss

uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas

Tiesas sēžu sekretāra amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināsts atklāts konkurss

uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas

Tiesas sēžu sekretāra amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

TIESU ADMINISTRĀCIJA

i z s l u d i n a  a t k l ā tu  k o n k u r s u

uz tiesneša amatu Daugavpils tiesā

Prasības tiesneša amata kandidātiem/-ēm:

- atbilstība likuma „Par tiesu varu” 51. panta pirmās daļas prasībām;

- atbilstība likuma „Par tiesu varu” 52. panta 1. un 3.punkta prasībām;

- atbilstība likuma „Par tiesu varu” 55. panta prasībām.

Tiesneša amata kandidātiem/-ēm jāiesniedz šādi pieteikuma dokumenti:

- motivēts pieteikums;

- dzīves un darba apraksts Europass CV formātā (Europass CV veidlapa atrodama http://europass.cedefop.europa.eu/lv);

- izglītību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas;

- darba stāžu juridiskajā specialitātē apliecinošus dokumentus vai to apliecinātas kopijas.

 

Pieteikuma dokumenti 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas (2019.gada 12.augusts) jāiesniedz Tiesu administrācijā personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Antonijas ielā 6, Rīgā, LV–1010, ar norādi „Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskajam departamentam” vai jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@ta.gov.lv (dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs). 

Tālrunis uzziņām  67063851, 67063844. 

Iesniegtos pieteikuma dokumentus un tiesneša amata kandidātus/-tes vērtē saskaņā ar Tieslietu padomes 2018.gada 25.jūnija lēmumu Nr.333 apstiprināto “Tiesneša amata kandidāta atlases, stažešanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību”.

Tiesu administrācija apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

 

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Administratīvās rajona tiesas (Liepājā)

Tiesneša palīga amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

izsludina atklātu konkursu uz Krimināllietu departamenta senatora amata vietu

Prasības senatora amata kandidātiem/-ēm:

   -  atbilstība likuma "Par tiesu varu" 54. panta prasībām;

   -  atbilstība likuma "Par tiesu varu" 55. panta prasībām;

   -  nevainojama reputācija

Senatora amata kandidātiem/-ēm  jāiesniedz šādi dokumenti:

   -  motivēta pieteikuma vēstule, norādot atbilstību likuma "Par tiesu varu" 54. un 55. pantam;

   -  CV (atbilstoši Europass CV standartam);

   -  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

   -  Ja kandidāts nav tiesnesis, papildus jāiesniedz darba stāžu juridiskajā specialitātē apliecinošu dokumentu kopijas un atsauksmes no iepriekšējām darbavietām

 Konkursā senatora amata kandidātus/-es vērtēs saskaņā ar Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību (apstiprināta ar Tieslietu padomes 2018.gada 25. jūnija lēmumu Nr.332).

 Pieteikuma dokumentus jānosūta Augstākās tiesas priekšsēdētājam līdz 2019.gada 23.augustam uz adresi: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV- 1511 vai elektroniski uz e-pasta adresi vakance@at.gov.lv  ar norādi – KLD senators

(Elektroniski nosūtāmajiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs)

Tālrunis uzziņām 67020394

Informējam, ka Augstākā tiesa apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

 

Tiek izsludināsts atklāts konkurss

uz Administratīvās apgabaltiesas

Tiesas sekretāra amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināsts atklāts konkurss

uz Administratīvās apgabaltiesas

Tiesneša palīga amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

konkursa kārtībā aicina darbā

TIESAS SEKRETĀRI (-U)

Augstākās tiesas Kancelejā

uz NOTEIKTU laiku

Galvenās prasības amata kandidātiem:

   -  nepabeigta augstākā izglītība;

   -  teicamas latviešu valodas zināšanas;

   -  teicamas datorprasmes;

   -  teicamas zināšanas lietvedībā;

Galvenie amata pienākumi:

   -  lietu reģistrēšana elektroniskajā sistēmā TIS;

   -  lietu un korespondences noformēšana;

   -  paziņojumu sagatavošana un nosūtīšana;

   -  tiesas sēžu protokolēšana (pēc nepieciešamības).

Priekšroka kandidātiem, kuriem ir:

   -  iepriekšēja pieredze tiesas sekretāra amatā;

   -  pieredze darbā ar Tiesu informācijas sistēmu (TIS) un programmu TIX.

Mēs piedāvājam:

   -  labus darba apstākļus;

   -  darbu profesionālā kolektīvā;

   -  kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;

   -  sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;

   -  darba alga 830 euro pirms nodokļu nomaksas.

CV (bez sensitīva rakstura informācijas) un motivācijas vēstuli, adresētu Augstākās tiesas priekšsēdētājam, lūdzam sūtīt uz Latvijas Republikas Augstāko tiesu līdz 2019.gada 23.augustam, ieskaitot, - pa e-pastu vakance@at.gov.lv ar norādi – TIESAS SEKRETĀRS

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju.

Informējam, ka Augstākā tiesa apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.