Darba piedāvājumi

Amats

Darba vieta

Pieteikšanās

Datums

Saite

Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata pretendentiem
Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātie atlases ceturtās kārtas mutiskās daļas jautājumi:

Gatavojoties 4.kārtas pārbaudījumam – mutvārdu atbildēm uz jautājumiem, jāņem vērā:
atbildēm jābūt atlases kārtības tvērumā –
par attiecīgo procesuālo jautājuma būtību un nozīmi;
par problēmjautājumiem, kas saistīti ar piemērošanu un izriet no ES Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas no Satversmes tiesas un Augstākās tiesas judikatūras, ja tāda ir saistībā ar attiecīgo jautājumu;
jautājums aplūkojams ne tikai nacionālo, bet arī ES tiesību tvērumā, ja tās ir attiecināmas.
Pirms atbilžu sniegšanas būs dots sagatavošanās laiks, kura gaitā varēs izmantot attiecīgos procesuālos likumus un sagatavot piezīmes.

Jautājumi (Civilprocess)

Jautājumi

(Kriminālprocess)

Tiesnesis

Rīga atlase@ta.gov.lv līdz  2021.gada 1. septembrim

Pilns sludinājums

Tiesas sēžu sekretārs/e

Rīga, Lomonosova iela 10 Natalija.Kaufelde@tiesas.lv līdz 2021. gada 15. augustam

Pilns sludinājums

Administratīvās rajona tiesas tiesneša amata pretendentiem

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātie atlases ceturtās kārtas mutiskās daļas jautājumi:

Gatavojoties 4.kārtas pārbaudījumam – mutvārdu atbildēm uz jautājumiem, jāņem vērā, ka atbildēm jābūt:

  1. par attiecīgo procesuālo jautājuma būtību un nozīmi;
  2. par problēmjautājumiem;
  3. par judikatūru (Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēka tiesību tiesas), ja tāda ir saistībā ar attiecīgo jautājumu;
  4. jautājums aplūkojams ne tikai nacionālo, bet arī Eiropas Savienības tiesību tvērumā, ja tās ir attiecināmas.
Pirms atbilžu sniegšanas būs dots sagatavošanās laiks, kura gaitā varēs izmantot attiecīgos procesuālos likumus un sagatavot piezīmes.
Jautājumi

Vidēja termiņa ekspertu (MTE) vakances Armēnijā

Tieslietu pārvaldes un tiesu organizācijas eksperts/e  Pilns sludinājums (angļu val.) 
Pretkorupcijas eksperts/e  Pilns sludinājums (angļu val.)

CV EuropeAid formātā un motivācijas vēstule jāiesūta līdz 17.08.2021.

Projekta nosaukums: „Tieslietu sistēmas konsolidācija Armēnijā”.