Eiropas Savienības Tiesas spriedumi

Eiropas Savienības Tiesas spriedumi visu ES dalībvalstu oficiālajās valodās, tai skaitā latviešu valodā, ir pieejami CURIA interneta vietnē.

Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departaments sagatavotās aktuālo EST spriedumu, tai skaitā lietās, kurās prejudiciāla nolēmuma lūgumu ir uzdevušas Latvijas tiesas, anotācijas latviešu valodā ir pieejamas Tieslietu ministrijas mājaslapā.