Komisijas sastāvs

TIESNEŠU ĒTIKAS KOMISIJAS SASTĀVS

Komisijas priekšsēdētāja:

• Dace Skrauple – Zemgales apgabaltiesas tiesnese (ievēlēta 2020.gada 26.maijā)

Komisijas priekšsēdētājas vietniece:

• Adrija Kasakovska – Zemgales rajona tiesas tiesnese (ievēlēta 2022.gada 15.septembrī)

Komisijas locekļi:

• Madara Ābele – Rīgas apgabaltiesas tiesnese (ievēlēta 2020.gada 26.maijā)

• Jānis Grīnbergs – Vidzemes rajona tiesas tiesnesis (ievēlēts 2022.gada 21.septembrī)

• Aija Jermacāne – Rēzeknes tiesas tiesnese (ievēlēta 2020.gada 26.maijā)

• Anda Kraukle – Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese (ievēlēta 2020.gada 2.jūnijā)

• Baiba Lielpētere – Vidzemes rajona tiesas tiesnese (ievēlēta 2020.gada 26.maijā)

Diāna Makarova - Augstākās tiesas senatore (ievēlēta 2022.gada 15.septembrī)

• Aiva Daidere –Kurzemes apgabaltiesas tiesnese (ievēlēta 2023.gada 18.aprīlī)

• Inese Laura Zemīte – Augstākās tiesas senatore (ievēlēta 2020.gada 26.maijā)

Tiesnešu ētikas komisijas sastāvs 2016-2020

Tiesnešu ētikas komisijas sastāvs 2012-2016

Tiesnešu ētikas komisijas sastāvs 2008-2012