Kontakti

Portālu tiesas.lv administrē Tiesu administrācija.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 107.1 pantā noteikto, Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu.

Papildus minētajam Tiesu administrācijas kompetence un darbības jomas ir noteiktas 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 589 „Tiesu administrācijas nolikums”.

Pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto, Tiesu administrācijas kompetencē neietilpst juridisku konsultāciju sniegšana.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā ar Tiesu administrāciju ir iespējams sazināties pa tālruni 67063800 vai rakstot uz e-pastu pasts@ta.gov.lv

Tiesu kontaktu saraksts pieejams sadaļā: https://tiesas.lv/tiesas/saraksts