Kontakti

Portālu tiesas.lv administrē Tiesu administrācija.

 

Piekļūstamības paziņojums.

Iespēju raksturojums.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 107.1 pantā noteikto, Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu.

Papildus minētajam Tiesu administrācijas kompetence un darbības jomas ir noteiktas 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 589 „Tiesu administrācijas nolikums”.

Pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto, Tiesu administrācijas kompetencē neietilpst juridisku konsultāciju sniegšana.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā ar Tiesu administrāciju ir iespējams sazināties pa tālruni 67063800 vai rakstot uz e-pastu pasts@ta.gov.lv vai saziņai izmantot Tiesu administrācijas E-adrese.

Tiesu administrācijas  informatīvais tālrunis 67063800:

Taustiņš 1 - Jautājumi par e-lietas portālu un Tiesu informatīvo sistēmu;

Taustiņš 2 -  Jautājumi par mājaslapu zemesgrāmata.lv;

Taustiņš 3 – Jautājumi par Elektronisko izsoļu vietni un Izpildu lietu reģistru

Taustiņš 4 – Jautājumi par Tiesu administrāciju.

Tiesu kontaktu saraksts pieejams sadaļā: https://tiesas.lv/tiesas/saraksts