Administratīvā apgabaltiesa

Karina Hauga

tiesas priekšsēdētāja palīdze,

persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem

tālrunis: 67359801

 

Elīna Zubova

tiesneses U.Mihailovas palīdze

tālrunis: 67359822

 

Zane Cēsniece

tiesneses S.Ginteres palīdze

tālrunis: 67359823

 

Kaspars Jaunmuktāns

tiesneses R.Paegles palīgs

tālrunis: 67359824

 

Beāte Kržanoviča

tiesneses L.Konošonokas palīdze

tālrunis: 67359861

 

Linda Makarova

tiesneses I.Juhņevičas-Knokas palīdze

tālrunis: 67359832

 

Sintija Guzika

tiesneses V.Zommeres palīdze

tālrunis: 67359825

 

Anda Šaicane

tiesneses I.Kaļiņinas palīdze

tālrunis: 67359833

 

Krišjānis Uvis Mednis

tiesneses S.Liniņas palīgs

tālrunis: 67359854

 

Laima Jakobsone

tiesneša A.Dreimaņa palīdze

tālrunis: 67359841

 

Vanesa Vīndedze

tiesneša K.Berķa palīdze

tālrunis: 67359831

 

Pēteris Birznieks

tiesneses S.Kanenbergas palīgs

tālrunis: 67359851

 

Pauls Ķekurs

tiesneses L.Vīnkalnas palīgs

tālrunis: 67077969

 

 

tiesneša M.Birzgaļa palīgs

tālrunis: 67359830

 

Madara Pozdņaka

tiesneša V.Poķa palīdze

tālrunis: 67359838

 

Laura Macāne

tiesneses I.Amonas palīdze

tālrunis: 67359843

 

Dace Zālīte

tiesneses A.Šteinbergas palīdze

tālrunis: 67359829

 

Agnija Grosfogele

tiesneses K.Krastiņas palīdze

tālrunis: 67359847

 

Dana Bataraga

tiesneses I.Freimanes palīdze

tālrunis: 67359821

 

Dace Aumeistere

tiesas sekretāre

tālrunis: 67077901

 

Kristīne Stare

kancelejas vadītāja

tālrunis: 67359855

 

Inese Lore

kancelejas vadītājas vietniece

tālrunis: 67359856

 

Nora Ragele

kancelejas vadītājas vietniece

tālrunis: 67359842