Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams


Tiesu apgabals: Administratīvās tiesas

Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007

Tālr.: 63012516

e-pasts: jelgava.administrativa@tiesas.lv

E-adrese: ADRTJELGAVA@40900015982

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Tatjana Volinska, tālr.: 63012516

Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Vide ir daļēji piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

- ir piemērota ieeja (uzbrauktuve pie ēkas)

- ir pieejams ēkas 1. stāvs

Ierodoties tiesā, jāzvana uz kontakttālruni 63012516 

Darba laiks:

Pirmdienās no plkst. 8:30 – 18:00
Otrdienās no plkst. 8.30 – 17:00
Trešdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Piektdienās no plkst. 8:30 – 16:00