Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams


Tiesu apgabals: Administratīvās tiesas

Adrese: Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401

Tālr.: 63407901

e-pasts: liepaja.administrativa@tiesas.lv

E-adrese: ADRTLIEPAJA@40900015982

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Ieva Neimane, tālr.: 63407909

Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Vide nav pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Ierodoties tiesā, jāzvana uz kontakttālruni 63407901

Darba laiks:

Pirmdienās plkst. 8.30 – 18.00
Otrdienās plkst. 8.30 – 17.00
Trešdienās plkst. 8.30 – 17.00
Ceturtdienās plkst. 8.30 – 17.00
Piektdienās plkst. 8.30 – 16.00

Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama priekšsēdētāja pieņemšanas darba laiks:
otrdienās: 11.00 - 12.00 pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.Nr.63407901).

Lai iekļūtu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, pie ārdurvīm uz domofona jānospiež ciparu 1 un apzīmējumu: