Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams

ADMINISTRATĪVĀS RAJONA TIESAS

LIEPĀJAS TIESU NAMS

Adrese: Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401

Tālr.: 63407901

                                         E-adrese: ADRTLIEPAJA@40900015982

e-pasts: liepaja.administrativa@tiesas.lv

 

Ieņemamais amats

Vārds, Uzvārds

Telefona Nr.

 

Tiesnese

 

Tiesneses palīdze

 

Tiesas sēžu sekretāre

 

Solvita Sērdiene

 

Evelīna Liepiņlauska

 

Santa Ostrovska

 

 

 

 

63407903

 

 

 

Tiesnese

 

Tiesneses palīgs

 

Tiesas sēžu sekretāre

 

 

Stella Blūma

 

Jānis Sokolovskis

 

Sintija Petrovska

 

 

 

 

63407904

 

 

 

Tiesnese

 

Tiesneses palīdze

 

Tiesas sēžu sekretāre

 

 

Kristīne Brokane

 

Ieva Neimane

 

Amanda Lūse-Gorbunova

 

 

 

 

63407909

 

 

 

Kancelejas vadītāja

 

 

Aigija Vētra

 

63407901

 

Tiesas sekretāre

 

Madara Jegoruškina

 

63407906