Daugavpils tiesa

Tiesneša V.Isajeva palīdze Inese Gruzinska 65407758

Tiesas sēžu sekretāre Ludmila Koļesņika 65407758

 

Tiesneses R.Paipales palīdze Ligita Vingre 65407754

Tiesas sēžu sekretāre Inese Stikute 65407754

 

Tiesneses I.Šteines palīdze Agrita Vanaga 65407750

Tiesas sēžu sekretāre Inna Ragine 65407750

 

Tiesneses J.Zīles palīdze Ilona Nikitina 65407760

Tiesas sēžu sekretāre Agija Ananiča 65420603

 

Tiesneses I. Kromānes palīgs Pāvels Trofimovs 65407747

Tiesas sēžu sekretāre Anastasija Kotova 65407747

 

Tiesneses I.Vaivodes palīdze Lolita Dūdele-Kapustina 65407739

Tiesas sēžu sekretāre Skaidrīte Timofejeva 65407739

 

Tiesneša J.Kokina palīdze Lilija Cauna 65407764

Tiesas sēžu sekretāre Vija Saveļjeva 65407764

 

Tiesneses J.Baufale palīdze Žanna Vasiļonoka 65407749

Tiesas sēžu sekretāre Marina Tereščenko 65407753

 

Tiesneša J.Šaušas palīdze Ilga Donika 65407763

Tiesas sēžu sekretāre Rita Kačāne-Kampāne 65420496

 

Tiesneses V. Lāčplēses palīdze Dana Kapusta 65407734

Tiesas sēžu sekretāre Diāna Moļavina 65407734

 

Tiesneša A.Ozerska palīgs Vilmārs Kučāns 65407755

Tiesas sēžu sekretāre Lidija Zaiceva 65407755

 

Tiesneša K.Rinča palīdze Inga Januškeviča 65407746

Tiesas sēžu sekretāre Jeļena Fedotova 65407746

 

Tiesneses G.Simoņukas palīdze Vita Juršeniene 65407762

Tiesas sēžu sekretāre Anna Cvetkova 65407762

 

Tiesneša Ģ.Aizsila palīdze Aleksandra Šeršņova 65420655

Tiesas sēžu sekretāre Maruta Avgustova 65420655