Kurzemes rajona tiesa (Liepājā)

Tiesu apgabals: Kurzemes tiesu apgabals

Adrese: Republikas iela 14/Tiesu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālr.: 63401800, 63401752
e-pasts: kurzeme@tiesas.lv


Tiesas konsultants: Ingrīda Šintlere, tālr.: 63401799
Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Velga Lūka, tālr.: 63401754

Darba laiks:
Pirmdienās plkst. 8.30 – 18.00
Otrdienās plkst. 8.30 – 17.00
Trešdienās plkst. 8.30 – 17.00
Ceturtdienās plkst. 8.30 – 17.00
Piektdienās plkst. 8.30 – 16.00