Kurzemes rajona tiesa (Saldū)

Tiesu apgabals: Kurzemes tiesu apgabals

Adrese: Tūristu ielā 3, Saldus, LV-3801
Tālr.: 63824918;
e-pasts: kurzeme@tiesas.lv

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Līga Berga, tālr.: 63824919

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8:30 – 18:00
Otrdienās no plkst. 8.30 – 17:00
Trešdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Piektdienās no plkst. 8:30 – 16:00