Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī)

Tiesu apgabals: Kurzemes tiesu apgabals

Adrese: Katrīnas iela 14, Ventspils, LV-3601
Tālr.: 63622464, 63621117
e-pasts: kurzeme@tiesas.lv


Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Dace Pirvite, tālr.: 63621125

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00