Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī)

 

Nr. p.k.

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Telefona Nr.

Liepāja

1.

Tiesas priekšsēdētājs

Tiesas priekšsēdētāja palīdze

Tiesas priekšsēdētāja palīdze

Madars Plepis

Velga Lūka (Liepāja)

Anita Olejarčika (Kuldīga)

 

63401754

63322318

2.

1.sastāvs

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

 

Inga Paure

 

 

 

63401751

63401779

3.

2.sastāvs

Tiesas priekšsēdētāja vietnieks

Tiesneša palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Jānis Bumbieris

Sindija Brikmane

Elīna Līne

 

 

63401766

63401798

4.

3.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses  palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Aija Pomerance

Solvita Čekstere

Evita Kupica

 

 

63401791

63480131

5.

4.sastāvs

Tiesas priekšsēdētājs

Tiesneša  palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Madars Plepis

Laila Kļava

Gita Bebrovska

 

 

63401796

63401794

6.

5.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses  palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Inta Pūce

Linda Bureņa

Agnese Kumpe

 

 

63401804

63401786

7.

6.sastāvs

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Arnis Lapiņš

Aina Roze

Anita Mielava

 

 

63401806

63480108

8.

7.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Inga Kadeģe

Anita Kalvāne

Marika Lapāne

 

 

63401776

63401787

9.

8.sastāvs

Tiesas priekšsēdētāja vietniece

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Lolita Laure

Dace Majura

Ance Heinacka

 

 

63401789

63401803

10.

9.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Indra Pelnēna

Līga Ķigule

Marina Karloviča

 

 

63401756

63401797

11.

10.sastāvs

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

 

Sandra Eglīte

 

 

63401748

63401809

12.

28.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Inga Krūtaine

Linda Taurēna

Krista Mielava

 

 

63401784

63401778

13.

12.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses  palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Maija Jansone

Eva Puķēvica

Kristiāna Sēliete

 

 

63401792

63401781

 14.

13.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses  palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Anita Eglija

Monta Brūvere

Zane Šenkevica

 

 

63480106

63401802

 15.

14.sastāvs

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Renars Jūrmalis

Linda Sorokina

Evija Bikše

 

 

63401761

63401793

 16.

15.sastāvs

Izmeklēšanas tiesnese

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Ligita Vīksna

Svetlana Štarka

Evita Sapate

 

 

63401810

63401749

17.

16.sastāvs

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

 

 

Zigeta Blūma

 

 

63480116

63480113

Liepāja

 

18.

36.sastāvs

Tiesas priekšsēdētāja vietniece

 

Elga Guitāne

 

 

19.

37.sastāvs

Tiesnese

 

Evika Klēpe

 

 

20.

38.sastāvs

Tiesnese

 

Anželika Drekslere

 

 

21.

Tiesneša palīgs

Tiesneša palīgs

Tiesneša palīgs

Tiesneša palīgs

Elīna Šternberga

Inga Rugevica

Evija Skuja

Ingūna Orlovska

63489101

63489110

63489783

63489100

22.

 

Konsultante zemesgrāmatas lietās

Konsultante zemesgrāmatas lietās

Konsultante zemesgrāmatas lietās

Konsultante zemesgrāmatas lietās

Tatjana Nille

Edīte Tučina

Vineta Pāvila

Džaneta Ažēna

63489784

63489102

63489789

63489103

Saldus

 23.

18.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Inta Kalniņa

Evita Radziņa

Vineta Augustiņa

 

 

63824921

63821216

24.

19.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Ilze Apse

Inga Bitmane

Inta Āboliņa

 

 

63824924

63821211

25.

20.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Selga Lapejeva

Ginta Ansberga

Ilva Druvaskalna

 

 

63824929

63821201

26.

Konsultante zemesgrāmatas lietās

Konsultante zemesgrāmatas lietās

Dokumentu pieņemšana

Iveta Gerlovesa

Gita Tramdaha

 

63822076

63822018

63823672

Talsi

27.

21.sastāvs

Tiesnesis

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Alvis Jēkabsons

Baiba Kristovska

 Ilze Grunsberga

 

 

63222296

63220332

28.

23.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Ilze Valbaka

Dace Felša

Signe Tīfentāle

 

 

63220278

63220354

29.

24.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Ainars Feldmanis

Baiba Mauriņa

Sanita Zaļā

 

 

63220339

63220374

30.

43.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīgs

Konsultante zemesgrāmatas lietās

 

Jolanta Āboliņa

Anda Ločmele

Liene Grīnšteine

 

 

63220101

63222320

31.

44.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīgs

Konsultante zemesgrāmatas lietās

 

Baiba Volfa – Riekstiņa

Zinta Grenevica

Laura Kurenkova

 

 

63220117

63220965

Kuldīga

32.

25.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Anita Simsone

Lana Ļeonova

Agnese Eversone

 

 

63322674

63322155

33.

26.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretārs

 

Daina Alksne

Monta Rūtenberga

Nauris Almazs Brūders

 

 

63323640

63322215 

34.

27.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Anda Brīze

Gunita Putniņa

Inta Oša

 

 

63322643

63322616

35.

41.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīgs

Konsultante zemesgrāmatas lietās

 

Odeta Turka

Zane Pētersone

Ilva Jurenovska

 

 

63322218

63322649

36.

42.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīgs

Konsultante zemesgrāmatas lietās

 

Dina Rīna

Inese Orbe

Iveta Valtmane

 

 

63322296

63322589

Ventspils

37.

29.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Ilze Fišere

Baiba Bāliņa

Dina Maranika

 

 

63621228

63622313

38.

30.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Olga Macpane

Lāsma Priede

Līga Ose

 

 

63621232

63621171

39.

31.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Ilona Rudzīte

Vita Pūliņa

Margarita Semjonova

 

 

63621214

63623078

40.

32.sastāvs

Izmeklēšanas tiesnese

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Sandra Eglīte

Kristīne Tomiņa

Mārīte Rozentāle

 

 

63621242

63621163

41.

33.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Sarmīte Lucava

Linda Linde

Inese Eņģele

 

 

63621213 

63621172

42.

34.sastāvs

Tiesnesis

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

 

Anda Sēle

 

 

 

63621217

63623603

43.

35.sastāvs

Tiesnesis

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Igors Kligačs

Iveta Reica

Sarmīte Višķere

 

 

63621230

63621614

44.

17. sastāvs

Tiesnese

Tieneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Guna Troika

Sabīne Zauere

Guna Bistrova

 

 

63621122

63621231

45.

22.sastāvs

Izmeklēšanas tiesnesis

Tiesneša palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Kristaps Bresis

Iveta Sēle

Ieva Drulle

 

 

63621237

63621236

46.

39.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīgs

Konsultante zemesgrāmatas lietās

 

Anda Niedola

Guna Šteinberga

Elīna Āboltiņa

 

 

63622411

63622028

47.

40.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīgs

Konsultante zemesgrāmatas lietās

 

Dace Riekstiņa

Liene Blumberga

Dace Anševica

 

 

63622046

63623978

 

48.

Krimināllietu kancelejas vadītāja

Civillietu kancelejas vadītāja

Kancelejas vadītāja

Kancelejas vadītājas vietniece

Kancelejas vadītājas vietniece

Kancelejas vadītājas vietniece

Kancelejas vadītājas vietniece

Larisa Pevko (Liepāja)

Gunita Rudzīte (Liepāja)

Santa Linarde (Liepāja)

Larisa Kličova (Saldus)

Dita Smaiže (Talsi)

Egija Šteinberga (Kuldīga)

Agnese Andiņa (Ventspils)

63401800

63401752

63489790

63824918

63222702

63322403

63622464