Latgales rajona tiesa Balvos


Tiesu apgabals: Latgales tiesu apgabals

Adrese: Bērzpils iela 7a, Balvi, LV-4501
Tālr.: 64520947
e-pasts: Balvi@tiesas.lv 

E-adrese: LRTBalvi@40900015893

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Iveta Šlapakova, tālr. 64520948

Latgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Balvos – tālr.64521545, 64521870, e-pasts Latgale@zemesgramata.lv, adrese Bērzpils iela 7a, Balvi

E-adrese: LRTzemesgramata@40900015893

Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Vide ir daļēji piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

- ir piemērota ieeja (uzbrauktuve)

- ir pieejams ēkas 1. stāvs

Ierodoties tiesā, jāzvana uz kontakttālruni 64520947 vai 64520948

Darba laiks:

Pirmdienās no plkst. 8:30 – 18:00
Otrdienās no plkst. 8.30 – 17:00
Trešdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Piektdienās no plkst. 8:30 – 16:00