Latgales rajona tiesa Rēzeknē

  Pielikums Nr.1

03.07.2023. rīkojumam Nr.1.23/21

 

 

                                            Latgales rajona tiesā

saņemto lietu, pieteikumu un iesniegumu sadales kārtība no 2023.gada 3.jūlija

 

1.     Latgales rajona tiesas tiesnešu sastāvi un to specializācija.

 1.1.Latgales rajona tiesā ir apstiprinātas 44 tiesnešu amata vietas (faktiski 38 tiesneši)

 1.2.Tiesneši izskata lietas un tiesā izskatāmos jautājumus atbilstoši tiem noteiktai specializācijai.

 1.3.Latgales rajona tiesā 18 tiesnešu sastāviem noteikta specializācija civillietās (viens vakants), 13 tiesnešu sastāviem specializācija krimināllietās (četri vakanti). 9 tiesnešu sastāviem specializācija Zemesgrāmatu jautājumos (viens vakants) un izmeklēšanas tiesnešu pienākumus pilda trīs tiesneši.  

    

Tiesas sastāva Nr.

 

Tiesnesis

 

Atrašanās vieta

Pamata

specializācija

 

Atsevišķi specializācijas jautājumi

1.sastāvs

Vakants

 

Rēzekne

Krimināllietas

Krimināllietas, Kriminālprocesa likumā noteiktā kārtībā skatāmie jautājumi, medicīniska un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi, starptautiskās tiesiskās palīdzības lūgumi krimināllietās un administratīvo pārkāpumu lietās, Administratīvās atbildības likumā noteiktie tiesai piekritīgie administratīvo pārkāpumu materiāli un sūdzības par iestāžu lēmumiem.

2.sastāvs

Ivars Dzindzuks

 

Rēzekne

Krimināllietas

Krimināllietas, Kriminālprocesa likumā noteiktā kārtībā skatāmie jautājumi, medicīniska un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi, starptautiskās tiesiskās palīdzības lūgumi krimināllietās un administratīvo pārkāpumu lietās, Administratīvās atbildības likumā noteiktie tiesai piekritīgie administratīvo pārkāpumu materiāli un sūdzības par iestāžu lēmumiem.

3.sastāvs

Aija Jermacāne

 

Rēzekne

Izmeklēšanas tiesnesis

Izmeklēšanas tiesnesim piekritīgie jautājumi, ārvalstnieku aizturēšana, pieteikumi par publiski nepieejamas administratīvā pārkāpuma vietas apskati un apskates tiesiskuma pārbaude. 

4.sastāvs

Sanita Rūtena-Laizāne

 

Rēzekne

Civillietas

Civilprocesa kārtībā izskatāmās prasības, pieteikumi un materiāli, ārvalstu adopcijas lietas.

5.sastāvs

Tatjana Maļinovska

 

Rēzekne

Civillietas

Civilprocesa kārtībā izskatāmās prasības, pieteikumi un materiāli, ārvalstu adopcijas lietas.

6.sastāvs

Gunārs Strucinskis

 

Rēzekne

Krimināllietas

Krimināllietas, Kriminālprocesa likumā noteiktā kārtībā skatāmie jautājumi, medicīniska un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi, starptautiskās tiesiskās palīdzības lūgumi krimināllietās un administratīvo pārkāpumu lietās, Administratīvās atbildības likumā noteiktie tiesai piekritīgie administratīvo pārkāpumu materiāli un sūdzības par iestāžu lēmumiem.

7.sastāvs

Andris Jonikāns

 

Rēzekne

Civillietas

Civilprocesa kārtībā izskatāmās prasības, pieteikumi un materiāli, ārvalstu adopcijas lietas.

8.sastāvs

Dimitrijs Zamjatins

 

Rēzekne

Civillietas

Civilprocesa kārtībā izskatāmās prasības, pieteikumi un materiāli, ārvalstu adopcijas lietas.

9.sastāvs

Pēteris Novičenoks

 

Rēzekne

Krimināllietas

Krimināllietas, Kriminālprocesa likumā noteiktā kārtībā skatāmie jautājumi, medicīniska un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi, starptautiskās tiesiskās palīdzības lūgumi krimināllietās un administratīvo pārkāpumu lietās, Administratīvās atbildības likumā noteiktie tiesai piekritīgie administratīvo pārkāpumu materiāli un sūdzības par iestāžu lēmumiem.

10.sastāvs

Natālija Asača

 

Ludza

Civillietas

Civilprocesa kārtībā izskatāmās prasības, pieteikumi un materiāli.

11.sastāvs

Inta Marnauza

 

Ludza

Civillietas

Civilprocesa kārtībā izskatāmās prasības, pieteikumi un materiāli.

12.sastāvs

Silvija Saleniece-Linuža

 

Ludza

Krimināllietas

Krimināllietas, Kriminālprocesa likumā noteiktā kārtībā skatāmie jautājumi, medicīniska un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi, starptautiskās tiesiskās palīdzības lūgumi krimināllietās un administratīvo pārkāpumu lietās, Administratīvās atbildības likumā noteiktie tiesai piekritīgie administratīvo pārkāpumu materiāli un sūdzības par iestāžu lēmumiem.

13.sastāvs

Jūlija Kamiševa

 

Balvi

Civillietas

Civilprocesa kārtībā izskatāmās prasības, pieteikumi un materiāli.

14.sastāvs

Simona Gmireka

 

Balvi

Krimināllietas

Krimināllietas, Kriminālprocesa likumā noteiktā kārtībā skatāmie jautājumi, medicīniska un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi, starptautiskās tiesiskās palīdzības lūgumi krimināllietās un administratīvo pārkāpumu lietās, Administratīvās atbildības likumā noteiktie tiesai piekritīgie administratīvo pārkāpumu materiāli un sūdzības par iestāžu lēmumiem.

15.sastāvs

Gunārs Siliņš

 

Rēzekne

Zemesgrāmatas

Nekustamo īpašumu nostiprinājumu lūgumi, pieteikumi par saistību izpildi brīdinājuma kārtībā. 

16.sastāvs

Elīna Volika

 

Rēzekne

Zemesgrāmatas

Nekustamo īpašumu nostiprinājumu lūgumi, pieteikumi par saistību izpildi brīdinājuma kārtībā. 

17.sastāvs

Diāna Koroševska

 

Rēzekne

Zemesgrāmatas

Nekustamo īpašumu nostiprinājumu lūgumi, pieteikumi par saistību izpildi brīdinājuma kārtībā. 

18.sastāvs

Vija Pužule

 

Balvi

Zemesgrāmatas

Nekustamo īpašumu nostiprinājumu lūgumi, pieteikumi par saistību izpildi brīdinājuma kārtībā. 

19.sastāvs

Vladimirs Isajevs

 

Daugavpils

Krimināllietas

Krimināllietas, Kriminālprocesa likumā noteiktā kārtībā skatāmie jautājumi, medicīniska un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi, starptautiskās tiesiskās palīdzības lūgumi krimināllietās.

20.sastāvs

Regīna Paipale

 

Daugavpils

Civillietas

Civilprocesa kārtībā izskatāmās prasības, pieteikumi un materiāli, ārvalstu adopcijas lietas, Administratīvās atbildības likumā noteiktie tiesai piekritīgie administratīvo pārkāpumu materiāli un sūdzības par iestāžu lēmumiem.

21.sastāvs

Inta Šteine

 

Daugavpils

Civillietas

Civilprocesa kārtībā izskatāmās prasības, pieteikumi un materiāli, ārvalstu adopcijas lietas, Administratīvās atbildības likumā noteiktie tiesai piekritīgie administratīvo pārkāpumu materiāli un sūdzības par iestāžu lēmumiem.

22.sastāvs

Iveta Kromāne

 

Daugavpils

Izmeklēšanas tiesnese

Izmeklēšanas tiesnesim piekritīgie jautājumi, ārvalstnieku aizturēšana, pieteikumi par publiski nepieejamas administratīvā pārkāpuma vietas apskati un apskates tiesiskuma pārbaude, materiāli par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

23.sastāvs

Ilona Vaivode

 

Daugavpils

Civillietas

Civilprocesa kārtībā izskatāmās prasības, pieteikumi un materiāli, ārvalstu adopcijas lietas, Administratīvās atbildības likumā noteiktie tiesai piekritīgie administratīvo pārkāpumu materiāli un sūdzības par iestāžu lēmumiem.

24.sastāvs

Juris Kokins

 

Daugavpils

Izmeklēšanas tiesnesis

Izmeklēšanas tiesnesim piekritīgie jautājumi, ārvalstnieku aizturēšana, pieteikumi par publiski nepieejamas administratīvā pārkāpuma vietas apskati un apskates tiesiskuma pārbaude, materiāli par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

25.sastāvs

Jūlija Baufale

 

Daugavpils

Krimināllietas

Krimināllietas, Kriminālprocesa likumā noteiktā kārtībā skatāmie jautājumi, medicīniska un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi, starptautiskās tiesiskās palīdzības lūgumi krimināllietās.

26.sastāvs

Jānis Šauša

 

Daugavpils

Civillietas

Civilprocesa kārtībā izskatāmās prasības, pieteikumi un materiāli, izņemot maksātnespējas lietas.

27.sastāvs

Elita Stivriņa

 

Daugavpils

Civillietas

Civilprocesa kārtībā izskatāmās prasības, pieteikumi un materiāli, ārvalstu adopcijas lietas, Administratīvās atbildības likumā noteiktie tiesai piekritīgie administratīvo pārkāpumu materiāli un sūdzības par iestāžu lēmumiem.

28.sastāvs

Kaspars Rinčs

 

Daugavpils

Krimināllietas

Krimināllietas, Kriminālprocesa likumā noteiktā kārtībā skatāmie jautājumi, medicīniska un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi, starptautiskās tiesiskās palīdzības lūgumi krimināllietās.

29.sastāvs

Geļena Simoņuka

 

Daugavpils

Krimināllietas

Krimināllietas, Kriminālprocesa likumā noteiktā kārtībā skatāmie jautājumi, medicīniska un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi, starptautiskās tiesiskās palīdzības lūgumi krimināllietās.

30.sastāvs

Gunta Kusiņa

 

Krāslava

Civillietas

Civilprocesa kārtībā izskatāmās prasības, pieteikumi un materiāli, Administratīvās atbildības likumā noteiktie tiesai piekritīgie administratīvo pārkāpumu materiāli un sūdzības par iestāžu lēmumiem.

31.sastāvs

Ināra Galeja

 

Krāslava

Civillietas

Civilprocesa kārtībā izskatāmās prasības, pieteikumi un materiāli, Administratīvās atbildības likumā noteiktie tiesai piekritīgie administratīvo pārkāpumu materiāli un sūdzības par iestāžu lēmumiem.

32.sastāvs

Inga Stivriņa

 

Krāslava

Civillietas

Civilprocesa kārtībā izskatāmās prasības, pieteikumi un materiāli, Administratīvās atbildības likumā noteiktie tiesai piekritīgie administratīvo pārkāpumu materiāli un sūdzības par iestāžu lēmumiem.

33.sastāvs

Anita Stikāne

 

Preiļi

Civillietas

Civilprocesa kārtībā izskatāmās prasības, pieteikumi un materiāli, Administratīvās atbildības likumā noteiktie tiesai piekritīgie administratīvo pārkāpumu materiāli un sūdzības par iestāžu lēmumiem.

34.sastāvs

Irina Beitāne

 

Preiļi

Civillietas

Civilprocesa kārtībā izskatāmās prasības, pieteikumi un materiāli, Administratīvās atbildības likumā noteiktie tiesai piekritīgie administratīvo pārkāpumu materiāli un sūdzības par iestāžu lēmumiem.

35.sastāvs

Juris Taukuls

 

Daugavpils

Zemesgrāmatas

Nekustamo īpašumu nostiprinājumu lūgumi, pieteikumi par saistību izpildi brīdinājuma kārtībā. 

36.sastāvs

Tatjana Ivanova

 

Daugavpils

Zemesgrāmatas

Nekustamo īpašumu nostiprinājumu lūgumi, pieteikumi par saistību izpildi brīdinājuma kārtībā. 

37.sastāvs

Ligita Multiņa

 

Daugavpils

Zemesgrāmatas

Nekustamo īpašumu nostiprinājumu lūgumi, pieteikumi par saistību izpildi brīdinājuma kārtībā. 

38.sastāvs

Zeltīte Zdanoviča

 

Daugavpils

Zemesgrāmatas

Nekustamo īpašumu nostiprinājumu lūgumi, pieteikumi par saistību izpildi brīdinājuma kārtībā. 

39.sastāvs

Nataļja Saratova

 

Daugavpils

Zemesgrāmatas

Nekustamo īpašumu nostiprinājumu lūgumi, pieteikumi par saistību izpildi brīdinājuma kārtībā. 

40.sastāvs

Vakants

 

Daugavpils

Zemesgrāmatas

Nekustamo īpašumu nostiprinājumu lūgumi, pieteikumi par saistību izpildi brīdinājuma kārtībā. 

41.sastāvs

Vakants

 

Daugavpils

Krimināllietas

Krimināllietas, Kriminālprocesa likumā noteiktā kārtībā skatāmie jautājumi, medicīniska un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi, starptautiskās tiesiskās palīdzības lūgumi krimināllietās.

42.sastāvs

Vakants

 

Daugavpils

Krimināllietas

Krimināllietas, Kriminālprocesa likumā noteiktā kārtībā skatāmie jautājumi, medicīniska un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi, starptautiskās tiesiskās palīdzības lūgumi krimināllietās.

43.sastāvs

Vakants

 

Preiļi

Civillietas

Civilprocesa kārtībā izskatāmās prasības, pieteikumi un materiāli, Administratīvās atbildības likumā noteiktie tiesai piekritīgie administratīvo pārkāpumu materiāli un sūdzības par iestāžu lēmumiem.

44.sastāvs

Vakants

 

Daugavpils

Krimināllietas

Krimināllietas, Kriminālprocesa likumā noteiktā kārtībā skatāmie jautājumi, medicīniska un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi, starptautiskās tiesiskās palīdzības lūgumi krimināllietās.

 

 

2.     Lietu sadales vispārīgie principi.

 

2.1.Visiem tiesas sastāviem lietas, pieteikumi, iesniegumi (materiāli) un sūdzības tiek iedalītas, ievērojot noteikto tiesas sastāva specializāciju.

2.2.Lietu sadale tiesā notiek, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas automatizēto lietu sadales moduli. Lietu sadalē tiek piemērots nejaušas sadales princips starp visiem tiesas sastāviem atbilstoši noteiktajai specializācijai, izņemot gadījumus, kad šie noteikumi neparedz citu kārtību.

2.3.Tiesā saņemto lietu un pieteikumu automatizētā sadale tiesā tiek veikta ne retāk kā reizi dienā.

    2.4.Civilprocesa kārtībā izskatāmo pieteikumu un iesniegumu elektronisko sadali veic Civillietu kancelejas vadītājs, bet viņa prombūtnē – Krimināllietu kancelejas vadītājs.

    2.5.Krimināllietu, Kriminālprocesa likuma kārtībā skatāmo materiālu, materiālu par audzinoša un medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, elektronisko sadali un nodošanu tiesas sastāviem veic tiesas priekšsēdētāja palīdze V.Brituškina, bet viņas prombūtnē – Krimināllietu kancelejas vadītājs.

2.6.Administratīvās atbildības likumā noteiktos tiesai piekritīgos administratīvo pārkāpumu materiālus un sūdzības par iestāžu lēmumiem sadali veic Krimināllietu kancelejas vadītājs, bet viņa prombūtnē – Civillietu kancelejas vadītājs.

    2.7.Nekustamā īpašuma nostiprinājuma lūgumi tiek reģistrēti ienākšanas secībā un sadalīti elektroniski, izmantojot Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas reģistrācijas sistēmas lietu sadales moduli attiecīgās specializācijas tiesnešiem. Sadali veic tiesas priekšsēdētāja vietnieks zemesgrāmatu jautājumos, bet viņa prombūtnē – viņa norīkots tiesnesis.

2.8.Pieteikumi par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumi par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, pieteikumi par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu (izņemot maksātnespējas lietās) un pieteikumi par nekustamā īpašuma ieguvēja ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā tiek sadalīti starp visiem Latgales rajona tiesas tiesnešiem ar specializāciju Zemesgrāmatu jautājumos, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas automatizētās lietu sadales moduli. Sadali veic Tiesu administrācija.

2.9. Automatizētajā lietu sadalē katram tiesnesim tiek noteikts kopējais attiecīgās specializācijas lietu sadales koeficients - 100%. Lietu sadales koeficients ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu atkarībā no administratīvā darba slodzes var tikt samazināts tiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam vai tiesnesim, kurš pilda pienākumus tiesnešu pašpārvaldes institūcijās, kā arī tiesnesim, kura tiesvedībā ir apjomīga vai īpaši  sarežģīta lieta. Tiesnešu noslodzes izlīdzināšanas nolūkā ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu atsevišķam tiesnesim var samazināt lietu sadales koeficientu vai uz noteiktu laika periodu apturēt noteiktas kategorijas lietu sadali. Tiesnešu noslodzes izvērtējumā tiek ņemts vērā kopējais iedalīto lietu skaits kārtējā un iepriekšējā kalendārajā  gadā.

    2.10. Tiesneši, pamatojoties uz tiesas priekšsēdētājam adresētu iesniegumu, tiek izslēgti no tādu pieteikumu un lietu izskatīšanas, kurās kāds no dalībniekiem ir darījuma partneris likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē.

 

 

3.     Atsevišķu lietu kategoriju sadales īpašā kārtība.

3.1.Tiesā ienākošās krimināllietas automatizētā lietu sadalē tiek nodotas sadalei starp visiem attiecīgas specializācijas tiesnešiem visā tiesā, izņemot  lietas par audzinoša vai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, kuras tiek nodotas sadalei starp tiesnešiem lietas saņemšanas vietā.

3.2. Krimināllietas paātrinātā procesa kārtībā, iedala pēc teritoriālās piekritības, ievērojot tiesnešu noslodzi;

3.3. Kriminālprocesa likuma 61.nodaļas kārtībā skatāmie pieteikumi, kas saistīti ar tiesā pieņemto nolēmumu izpildi, tiek iedalīti tam tiesas sastāvam, kurš ir taisījis pēdējo galīgo nolēmumu lietā un kontrolē šā nolēmuma izpildi. Ja attiecīgā sastāva tiesnesis ir mainījis specializāciju, atrodas ilgstošā prombūtnē vai ir beidzis pildīt amata pienākumus, ar nolēmumu izpildi saistītos pieteikumus sadala starp krimināllietu specializācijas tiesnešiem, pēc iespējas ievērojot lietas atrašanās vietu.

3.4. Ja ar sprieduma izpildi saistītais jautājums iesniegts lietā, kura neatrodas tiesas arhīvā vai kurā pieņemts prokurora priekšraksts par sodu, ar nolēmumu izpildi saistītos pieteikumus, kā arī brīvības atņemšanas iestāžu iesniegumus par nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda sadala elektroniski starp visiem krimināllietu specializācijas tiesnešiem.

3.5. Tiesā ienākošās civillietas tiek nodotas automatizētai sadalei starp visiem attiecīgas specializācijas tiesnešiem visā tiesā, izņemot tālāk uzskaitītās lietas, kuras pēc iespējas tiek nodotas sadalei starp tiesnešiem pēc teritoriālās piekritības:

       -   prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām;

       -   prasības, kas skar bērnu intereses;

       -   prasības par paternitātes noteikšanu;

       -   adopcijas lietas;

       -   prasības par aizgādības tiesību atņemšanu vai atjaunošanu;

-   lietas par rīcībspējas ierobežošanu vai ierobežojumu pārskatīšanu;

- pieteikumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību pirms prasības celšanas tiesā;

- pieteikumi par procesuālo tiesību pārņemšanu, ja pamatlieta nav iznīcināta.

 

3.6. Ārvalstu adopcijas lietas izskata Latgales rajona tiesā Rēzeknē un Daugavpilī.

3.7. Ja tiesā ir izskatīts pieteikums par pagaidu regulējumu vai prasības nodrošināšanu un ir pieņemts lēmums par pagaidu noregulējuma noteikšanu vai prasības nodrošināšanu pirms prasības iesniegšanas un vēlāk tiesā tiek iesniegta ar šiem prasījumiem saistītā prasība vai pieteikums, tas tiek nodots tiesnesim, kurš ir pieņēmis lēmumu par pagaidu noregulējumu vai prasības nodrošināšanu.

 3.8. Ja tiesā jau ir iesniegts prasības pieteikums vai ierosināta civillieta, visus pieteikumus par pagaidu noregulējuma noteikšanu, atcelšanu vai grozīšanu, prasības nodrošinājuma noteikšanu, atcelšanu vai nodrošinājuma līdzekļa maiņu nodod tam tiesas sastāvam, kuram ir iedalīts attiecīgais prasības pieteikums vai kura tiesvedībā ir attiecīgā civillieta.

 3.9. Pieteikumi, kas saistīti ar tiesā pieņemto nolēmumu izpildi, tajā skaitā pieteikumi par rīcībspējas ierobežojumu pārskatīšanu, tiek iedalīti tam tiesas sastāvam, kurš ir izskatījis pamatlietu.

 3.10. Sūdzības par kreditoru sapulces lēmumu, sūdzības par administratora lēmumu vai rīcību, sūdzības par Maksātnespējas kontroles dienesta lēmumu, pieteikumus par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu maksātnespējas procesa lietā nodod tiesnesim, kura lietvedībā atrodas attiecīgā maksātnespējas procesa lieta, izņemot gadījumus, kad tas objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams.

 3.11. Pieteikumus vai sūdzības nodod izlemšanai tam pašam tiesnesim, kura lēmums par attiekšanos pieņemt pieteikumu vai par pieteikuma atstāšanu bez virzības ir atcelts vai ja tiesnesis taisījis lēmumu par pieteikuma atzīšanu par neiesniegtu un to iesniedz tiesā no jauna. 

 3.12. Ņemot vērā lietas raksturu, iesaistīto procesa dalībnieku vairākuma dzīves vietu, ja procesa dalībnieki ir nepilngadīgi vai citos gadījumos, lai nodrošinātu piekļuvi tiesai vai veicinātu lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā, tiesas priekšsēdētājs var nodot lietu sadalei pēc teritoriālās piekritības.

 3.13. Tiesā ienākušās lietas, kuras ir apvienojamas vienā tiesvedībā, iepriekš izvērtējot apvienošanas lietderību un iespējamību, ar tiesas priekšsēdētāja rezolūciju tiek iedalītas manuāli tam tiesas sastāvam, kura tiesvedībā ir attiecīgā lieta.

 3.14. Ja tiesā saņemtas vairākas administratīvo pārkāpumu lietas un tām ir pievienota viena un tā pati sūdzība, tad sadalei tiek nodota viena no šīm lietām. Pēc sadales veikšanas pārējās lietas, kas saistītas ar šo sūdzību, tiek nodotas tam tiesnesim, kuram iedalīta pirmā lieta.

 3.15. Ja tiesnesis ir sevi atstatījis no lietas izskatīšanas vai pieņēmis noraidījumu, kā arī tiesnešu prombūtnes gadījumā, ja nav iespējams nodrošināt lietu teritoriālās sadales kārtību, lietas vai pieteikumi tiek nodoti automatizētai sadalei starp visiem attiecīgās specializācijas tiesnešiem, ievērojot vispārīgos lietu sadales principus.

 3.16. Starptautiskās tiesiskās palīdzības lūgumus civillietās un krimināllietās sadala manuāli starp attiecīgās specializācijas tiesnešiem, ievērojot teritoriālo piekritību.

 3.17. Lūgumus par ES dalībvalstī pieņemto nolēmumu par mantiska rakstura piedziņas izpildi administratīvo pārkāpumu lietās sadala, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas II automatizēto lietu sadales moduli, starp attiecīgās specializācijas tiesnešiem, ievērojot teritoriālo piekritību.

 3.18. Izmeklēšanas tiesneša pienākumus pilda tiesneši Aija Jermacāne, Iveta Kromāne un Juris Kokins. Izmeklēšanas tiesnešu prombūtnes gadījumā izmeklēšanas tiesneša pienākumus pilda Latgales rajona tiesas tiesneši saskaņā ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu.

 3.19. Materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu psihiatriskajā ārstniecības iestādē bez pacienta piekrišanas izskata izmeklēšanas tiesneši Daugavpilī saskaņā ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu.

 3.20. Ierosinājumus par procesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanu kriminālprocesā brīvdienās un svētku dienās izskata Latgales rajona tiesas izmeklēšanas tiesneši atbilstoši Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājas apstiprinātajam grafikam.

 3.21. Pieteikumus par datu iegūšanu no elektronisko sakaru komersantiem Operatīvās darbības likuma 9.panta piektās daļas kārtībā izlemj tiesas priekšsēdētāja īpaši pilnvaroti tiesneši.

 3.22. Tiesā saņemtās sūdzības par tiesnešu un tiesas darbinieku rīcību izskata tiesas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē – tiesas priekšsēdētāja vietnieks.

 

 

 

Tiesas priekšsēdētājs                                                        P.Novičenoks