Rēzeknes tiesa


Tiesu apgabals: Latgales tiesu apgabals

Rēzeknē:

Adrese: Dārzu iela 24, Rēzekne, LV-4601
Tālr.: 64623041
e-pasts: rezekne@tiesas.lv

E-adrese: default@40900015893

Balvos:

Adrese: Bērzpils iela 7a, Balvi, LV-4501
Tālr.: 64520947
e-pasts: Balvi@tiesas.lv 

E-adrese: RTBALVI@40900015893

Ludzā:

Adrese: Stacijas iela 44, Ludza, LV-5701
Tālr.: 65707470
e-pasts: Ludza@tiesas.lv 

E-adrese: RTLUDZA@40900015893

Civillietu kancelejas vadītāja Lāsma Brasla, tālr.: 64607929

Krimināllietu kancelejas vadītājs Aivis Trukšāns, tālr.: 64623041

Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas kanceleja – tālr.64622291, e-pasts rezekne@zemesgramata.lv, adrese Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne

Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Balvos – tālr.64521545, 64521870, e-pasts rezekne@zemesgramata.lv, adrese Bērzpils iela 7a, Balvi

E-adrese: RTZEMESGRAMATA@40900015893


Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Vera Brituškina, tālr.: 64621395

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00

Informatīvs materiāls par tiesu reformu Latgales reģionā

Infografika par tiesu reformu Latgales reģionā