Rēzeknes tiesa

Vera Brituškina
tiesas priekšsēdētājas palīdze
tālrunis 64621395

Anita Bogdanova
tiesneses A.Jermacānes palīdze
tālrunis 64607911

Irēna Buhalova
sekretāre
tālrunis 64605519

Airita Solovjova
tiesneša A.Jonikāna palīdze
tālrunis 64605450

Inese Stepule
sekretāre
tālrunis 64621145

Zane Trukšāne
tiesneses S.Rūtenas-Laizānes palīdze
tālrunis 64607916

Valentīna Greidāne
sekretāre
tālrunis 64621107

Līga Geduse
tiesneša A.Zuša palīdze
tālrunis 64607917

Svetlana Veselova
sekretāre
tālrunis 64621105

Ilze Juste
tiesneses G.Aleksejevas palīdze
tālrunis 64607921

Ina Streļča
sekretāre
tālrunis 64607930

Natālija Asača
tiesneses T.Maļinovskas palīdze
tālrunis 64607923

Lolita Krevica
sekretāre
tālrunis 64605630

Jūlija Šilova
tiesneša I.Dzindzuka palīdze
tālrunis 64607925

Irēna Šellere
sekretāre
tālrunis 64605531

Viktors Krainis
tiesneša D.Zamjatina palīgs
tālrunis 64605469

Inta Muhamberga
sekretāre
tālrunis 64605512

Iveta Vigupe
tiesneša P.Novičenoka palīdze
tālrunis 64607913

Ludmila Holodnaja
sekretāre
tālrunis 64607931

Marija Macanova
kancelejas sekretāre
tālrunis 64607929

Margarita Božko - Čače
tiesas tulce

Rita Soročina
tiesas tulce

Anta Gutāne
tiesas tulce

Lūcija Vasiļevska
tiesas tulce

Tatjana Keiša
arhivāre

Valērijs Hrenovs
tiesas administrators

Jevgeņija Lempa
Kancelejas sekretāre

Sanita Patenko
Kancelejas sekretāre