Latgales rajona tiesa Rēzeknē

Vera Brituškina

tiesas priekšsēdētāja palīdze

tālrunis 64621395

Anita Bogdanova
tiesneses A.Jermacānes palīdze
tālrunis 64607911

Irēna Buhalova
tiesas sēžu sekretāre
tālrunis 64605519

Airita Solovjova
tiesneša A.Jonikāna palīdze
tālrunis 64605450

Inese Stepule
tiesas sēžu sekretāre
tālrunis 64621145

Armands Poļakovs
tiesneša palīgs
tālrunis 64607916

Valentīna Greidāne
tiesas sēžu sekretāre
tālrunis 64607930 

Ilze Juste
tiesneša G.Strucinska palīdze  
tālrunis 64607921

Lolita Krevica 
tiesneses T.Maļinovskas palīdze
tālrunis 64607923

Ināra Virza
tiesas sēžu sekretāre
tālrunis 64605630

Jūlija Šilova
tiesneša I.Dzindzuka palīdze
tālrunis 64607925

Irēna Šellere
tiesas sēžu sekretāre
tālrunis 64605531

Nataļja Filatova
tiesneša D.Zamjatina palīdze
tālrunis 64605469

Inta Muhamberga
tiesas sēžu sekretāre
tālrunis 64605512

Iveta Vigupe
tiesneša P.Novičenoka palīdze
tālrunis 64607913

Ludmila Holodnaja
tiesas sēžu sekretāre
tālrunis 64607931

Viktorija Greiškāne
kancelejas sekretāre
tālrunis 64607934

Margarita Božko-Čače

tiesas tulce

Rita Soročina

tiesas tulce

Anta Gutāne
tiesas tulce

Lāsma Drozde
tiesas tulce

Tatjana Keiša
arhivāre

Valērijs Hrenovs
tiesas administrators

Sanita Patenko

kancelejas sekretāre

tālrunis 64607932

 

Aiga Spīča

kancelejas sekretāre

tālrunis 64607935

 

Katrīna Klešnika

kancelejas sekretāre

tālrunis 64607936

 

Samanta Logina

kancelejas sekretāre

tālrunis  64607933