Latgales rajona tiesa Rēzeknē


Tiesu apgabals: Latgales tiesu apgabals

Rēzeknē:

Adrese: Dārzu iela 24, Rēzekne, LV-4601
Tālr.: 64623041
e-pasts: latgale@tiesas.lv

E-adrese: _DEFAULT@40900015893

Balvos:

Adrese: Bērzpils iela 7a, Balvi, LV-4501
Tālr.: 64520947
e-pasts: Balvi@tiesas.lv 

E-adrese: _ LRTBalvi@40900015893

Ludzā:

Adrese: Stacijas iela 44, Ludza, LV-5701
Tālr.: 65707470
e-pasts: Ludza@tiesas.lv 

E-adrese: LRTLudza@40900015893

Civillietu kancelejas vadītāja Jevgeņija Lempa, tālr. 64607929

Krimināllietu kancelejas vadītājs Aivis Trukšāns, tālr. 64623041

Latgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas kanceleja – tālr. 64622291, e-pasts Latgale@zemesgramata.lv , Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē 

Latgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Balvos – tālr. 64521545, 64521870, e-pasts Latgale@zemesgramata.lv, adrese Bērzpils iela 7a, Balvi

E-adrese: LRTzemesgramata@40900015893


Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Vera Brituškina, tālr. 64621395

Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

(Dārzu ielā 24)

Vide ir daļēji piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

- ir piemērota ieeja (uzbrauktuve)

- ir pieejams ēkas 1. stāvs

Ierodoties tiesā, jāzvana uz kontakttālruni 64623041 

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00