Rēzeknes tiesa Balvos


Tiesu apgabals: Latgales tiesu apgabals

Adrese: Bērzpils iela 7a, Balvi, LV-4501
Tālr.: 64520947
Fakss: 64521111
e-pasts: balvi@tiesas.lv 

E-adrese: RTBALVI@40900015893

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Iveta Šlapakova, tālr. 64520948

Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Balvos – tālr.64521545, 64521870, e-pasts rezekne@zemesgramata.lv, adrese Bērzpils iela 7a, Balvi

E-adrese: RTZEMESGRAMATA@40900015893

Darba laiks:

Pirmdienās no plkst. 8:30 – 18:00
Otrdienās no plkst. 8.30 – 17:00
Trešdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Piektdienās no plkst. 8:30 – 16:00