Rēzeknes tiesa Balvos

Kristīne Grīne,
Tiesas sēžu sekretāre
tālrunis: 64520949

Inga Trofimova,
Tiesas sēžu sekretāre
tālrunis: 64521299

Gita Salmane,
Tiesneses S.Gmirekas palīdze
tālrunis: 64520951

Alla Meļņikova,
Tiesneses J.Kamiševas palīdze

Jana Zaļotova,
Tiesas sēžu sekretāre
tālrunis: 64520945

Rudīte Timofejeva,

Tiesneša palīdze
tālrunis: 64521218

Ruta Smirnova,
Tiesas konsultants,
tālrunis: 64520947

Svetlana Pavlova,
Tiesas tulks,
tālrunis: 64507153

Līvija Bukovska,
Arhivāre,
tālrunis: 64521197

Iveta Šlapakova,
Kancelejas vadītāja vietniece,
tālrunis: 64520948