Rēzeknes tiesa Ludzā

Tatjana Bondarenko,
Tiesneša G.Strucinska palīdze,
tālrunis: 65707477

Ivita Bokiša,
Tiesas sēžu sekretāre,
tālrunis: 65722130

Ļubova Kulačkovska
Tiesneses I.Marnauzas palīdze,
tālrunis: 65707471

Līga Locova,
Tiesas sēžu sekretāre,
tālrunis: 65722107

Santa Keiša,
Tiesneses S.Salenieces palīdze,
tālrunis: 65707475

Ilga Juškāne,
Tiesas sēžu sekretāre,
tālrunis: 65707475

Arina Cipruse,
Kancelejas vadītāja vietniece

tālrunis: 65707470

Žanna Voitkeviča
Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem
tālrunis: 65722090