Rīgas apgabaltiesa

Tiesu apgabals: Rīgas tiesu apgabals

Adrese: Brīvības bulvāris 34, Rīga, LV-1886

Tālr.: 67088211, 67088262

Fakss: 67088270 

e-pasts: riga.apgabals@tiesas.lv

Civillietu tiesas kolēģijas kanceleja:

Adrese: Brīvības bulvāris 34, Rīga, LV-1050

Tālr.: 67088242, 67088204, 67088286, 67088210

Fakss: 67088280

e-pasts: riga.apgabals.cl@tiesas.lv

Krimināllietu tiesas kolēģijas kanceleja:

Adrese: Abrenes iela 8, Rīga, LV-1050

Tālr.: 67077274, 67077284, 67077227, 67077310

Fakss: 67077275

e-pasts: riga.apgabals.kl@tiesas.lv

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem Raimonds Ločmelis, Raimonds.Locmelis@tiesas.lv, tālrunis: 67088261, 25713271  

Rīgas apgabaltiesā esošās informācijas izsniegšanas kārtība - RAT.doc

Rīgas apgabaltiesas ārējās komunikācijas un komunikācijas ar plašsaziņas līdzekļiem kārtība

Tiesas konsultanti:  Ārija Kalniņa, tālr.: 67088223 (Civillietu tiesas kolēģija)

                                    Ina Kiseļova, tālr.: 67036798 (Civillietu tiesas kolēģija)

                                    Zanda Lāne, tālr.: 67088286 (Civillietu tiesas kolēģija)

                                    Gerda Gintere, tālr.: 67077274 (Krimināllietu tiesas kolēģija)

        

Darba laiks: 
Pimdienās no plkst.8.30 līdz 18.00
Otrdienās no plkst.8.30 līdz 17.00
Trešdienās no plkst.8.30 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 17.00
Piektdienās no plkst.8.30 līdz 16.00

Dokumentu iesniegšana 101.-104.kab. (Brīvības bulvāris 34).


Apmeklētāju pieņemšana katra mēneša otrajā pirmdienā:

Brīvības bulvāris 34
Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Līga Blūmiņa, 122. kab. no plkst. 16:00 -17:00.

Brīvības bulvāris 34

Tiesas kancelejas vadītāja Aija Bērziņa, 332. kab., tālr.: 67088211

Abrenes iela 8
Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs Juris Stukāns, 109.kab. no plkst. 16:00 – 17:00.