Rīgas apgabaltiesa

Tiesu apgabals: Rīgas tiesu apgabals

Adrese: Brīvības bulvāris 34, Rīga, LV-1886

Tālr.: 67088211, 67088262

Fakss: 67088270 

e-pasts: riga.apgabals@tiesas.lv

 

Civillietu tiesas kolēģijas kanceleja:

Adrese: Brīvības bulvāris 34, Rīga, LV-1050

Tālr.: 67088242, 67088204, 67088286, 67088210

Fakss: 67088280

e-pasts: riga.apgabals.cl@tiesas.lv

 

Krimināllietu tiesas kolēģijas kanceleja:

Adrese: Abrenes iela 8, Rīga, LV-1050

Tālr.: 67077274, 67077284, 67077227, 67077310

Fakss: 67077275

e-pasts: riga.apgabals.kl@tiesas.lv

Darba laiks: 
Pimdienās no plkst.8.30 līdz 18.00
Otrdienās no plkst.8.30 līdz 17.00
Trešdienās no plkst.8.30 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 17.00
Piektdienās no plkst.8.30 līdz 16.00

Dokumentu iesniegšana:

101.-104.kab. (Brīvības bulvāris 34).


Apmeklētāju pieņemšana katra mēneša otrajā pirmdienā:

Brīvības bulvāris 34

Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Līga Blūmiņa, 122. kab. no plkst. 16:00 -17:00.

Brīvības bulvāris 34

Tiesas kancelejas vadītāja Aija Bērziņa, 332. kab., tālr.: 67088211

Abrenes iela 8

Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs, 109.kab. no plkst. 16:00 – 17:00.

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: 

Raimonds Ločmelis, Raimonds.Locmelis@tiesas.lv

tālrunis: 67088261, 25713271  

Kārtība Rīgas apgabaltiesas ārējai komunikācijai un komunikācijai ar plašsaziņas līdzekļiem

Rīgas apgabaltiesā esošās informācijas izsniegšanas kārtība

TIESAS KONSULTANTI

Civillietu tiesas kolēģijā:

Ārija Kalniņa, tālr.: 67088223

Ina Kiseļova, tālr.: 67036798 

Zanda Lāne, tālr.: 67088286 

Krimināllietu tiesas kolēģijā: 

tālr.: 67077284