Rīgas apgabaltiesa

 

Ieņemamais amats

Vārds, Uzvārds

Telefona Nr.

 1.  

Tiesas priekšsēdētāja

Priekšsēdētāja palīgs

Priekšsēdētāja palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos

Priekšsēdētāja palīgs juridiskās lingvistikas jautājumos

Priekšsēdētāja palīgs personāla jautājumos

Priekšsēdētāja palīgs pētnieciski analītiskajos jautājumos

Daiga Vilsone

Rita Dārzniece

Raimonds Ločmelis

 

Anastasija Orehova

 

Liene Andrīte

 

Alise Antone

 

67088262

67088261

 

67088289

 

67088268

 

67036770

 1.  

Rīgas apgabaltiesas

kancelejas vadītājs

Aija Bērziņa

67088211

 1.  

Tiesas priekšsēdētāja vietnieks

Tiesneša palīgs

Agnese Veita

Sintija Smirnova

 

67036779

 1.  

Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs

Tiesneša palīgs

Tiesneša palīgs

Līga Blūmiņa

 

Alise Trukšāne

Inta Jēkabsone

 

 

67088206

67088249

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Valdis Vazdiķis

Laima Jakobsone

 

67088277

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Madara Ābele

Evita Garanča

 

67036780

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Skaidrīte Buivide

Inga Pētersone

 

67088251

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Daiga Vilsone

Rita Dārzniece

 

67088262

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Juris Freimanis

Sabīne Ģērmane

 

67088230

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Ligita Gavare

Evija Doropoļska

 

67088267

 1.  

Tiesnesis

 

 

Tiesneša palīgs

Dzintra Zvaigznekalna – Žagare

Evita Slaidiņa

 

 

67036781

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Žanete Žimante

Tatjana Lauberte

 

67088275

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Sarmīte Vamža

Edgars Grīvnieks

 

67088248

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Uldis Danga

Lienīte Meldriņa

 

67088271

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Normunds Riņķis

Laura Buholta

 

67088240

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Tiesneša palīgs

Līga Blūmiņa

Alises Trukšāne

Inta Jēkabsone

 

67088206

67088249

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Gunta Ozoliņa

Veronika Boiko

 

67088246

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Ilze Ramane

Anda Pļaviņa

 

67088235

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Iveta Stuberovska

Marija Kovaļevska

 

67088291

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Milda Zelmene

Evi Redliha

 

67036796

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Lidija Pliča

Iveta Sadovska

 

67036778

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Lelde Grauda

Gerhards Rimko

 

67088294

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Mārtiņš Sviķis

Māris Gerlovess

 

67088258

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Marika Bebriša

Linda Ādlere

 

67088278

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Lauma Volberga

Elīna Bernāne

 

67088243

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Olita Blūmfelde

Lāsma Miezīte

 

67088287

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Gvido Ungurs

Signe Logina

 

67088226

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Ilze Celmiņa

Ieva Jankovska

 

67088295

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Ilze Ošiņa

Dace Incenberga

 

67088272

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Agnese Veita

Sintija Smirnova

 

67036779

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Inese Strelča

Gunita Priede

 

67088221

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Arnis Dundurs

Evija Ofkante

 

67088279

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Ineta Ozola

Elīna Saulīte

 

67036794

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Gunta Freimane

Madara Dārzniece

 

67088269

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Inese Grauda

Ilona Ziediņa

 

67088239

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Dace Jansone

Kristīne Garane

 

67088203

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Svetlana Beļajeva

Gita Grēviņa

 

67088290

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Sandra Krūmiņa

Sintija Bindere

 

67036786

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Mairita Šķendere

Edgars Rozentāls

 

67088273

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Santa Sondare

_______________

 

67088274

 1.  

Civillietu tiesas kolēģijas kancelejas vadītājs

Inta Simakova

67088202

 1.  

Kancelejas vadītāja vietnieks

Linda Salaka

67036791

 1.  

Kanceleja

Konsultanti

 

 

Tiesas sekretāri

 

 

Tiesas arhivārs

 

Zanda Lāne

Ārija Kalniņa

Ina Kiseļova

Anna Piterāne  

Mārtiņš Ločmelis

Ilona Birka

Vita Kusiņa

 

67088286

67088223

67036798

67088242

67036799

67088204

67088205

 1.  

Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs

Tiesneša palīgs

Tiesneša palīgs

Juris Stukāns

 

Dāvis Laucis

Valda Gercāne

 

 

67077345

67077328

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Ligita Kuzmane

Jekaterina Bajanova

 

67077306

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Lauma Šteinerte

Anete Veigule

 

67077303

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Iveta Vīgante

Saiva Tīsiņa

 

67077283

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Signe Kalniņa

Inga Bergmane

 

67077323

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Irēna Logina

Dace Riekstiņa

 

67077277

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Ingūna Amoliņa

Zane Seipulova

 

67077346

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Žanete Vēvere

Madara Liepiņa

 

67077298

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Boriss Geimans

Gunta Losāne

 

67077276

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Sandra Amola

Evija Sarapova

 

67077347

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Aina Nicmane

Kristīne Ulmkalne

 

67077268

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Guntars Kveska

Daiga Freimane

 

67077264

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Smaida Gļazere

Natālija Mežzīle

 

67077307

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Brigita Būmeistere

Lita Borovska

 

67077326

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Guntars Stūris

Dace Putniņa

 

67077299

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Zinaīda Lagzdiņa

Inga Grīnvalde

 

67077332

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Iveta Brimerberga

Inese Zaharāne

 

67077267

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Ārija Ždanova

Marika Skudra

 

67077348

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Diāna Dumbre

Jolanta Rudzīte

 

67077278

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Tamāra Broda

Sandra Maculēviča

 

67077350

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Irīna Jansone

Baiba Šaicāne

 

67077296

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Daiga Kalniņa

Ina Jasāne

 

67077342

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Inese Laura Zemīte

Irēna Ulmane

 

67077280

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Jānis Tiltiņš

Kaira Karpova

 

67077353

 1.  

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Ludmila Poļakova

Zane Januma

 

67077344

 1.  

Krimināllietu tiesu kolēģijas kancelejas  vadītājs

Rudīte Čalmane

67077310

 1.  

Kancelejas vadītāja vietnieks

Guna Feldmane

67077289

 1.  

Kanceleja

Tiesas sekretāri

 

Tiesas arhivārs

Tiesas konsultante

 

Aija Kokina

Inese Priecuma

Olga Bērziņa

Gerda Gintere

 

67077284

67077225

67077331

6707727