Rīgas apgabaltiesa

 

Ieņemamais amats

Vārds, Uzvārds

Tel. nr.

Tiesas priekšsēdētāja

Daiga Vilsone

 

Priekšsēdētājas palīdze

Kristīne Denafa

67088262

Priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos

Raimonds Ločmelis

67088261

Priekšsēdētājas palīdze juridiskās lingvistikas jautājumos

Anna Lange

67088289

Priekšsēdētājas palīdze personāla jautājumos

Liene Andrīte

67088268

Priekšsēdētājas palīgs saimnieciskajos jautājumos

Ainārs Skudris

67088220

Tiesas kancelejas vadītāja

Ilze Zebre

67088211

Tiesas konsultante

Saulena Pronckute-Ziemele

67088250

Tiesas konsultante

Līga Ādamsone

67077433

Civillietu tiesas kolēģija

Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja, tiesas priekšsēdētāja vietniece

Līga Blūmiņa

 

Tiesneses palīdze

Laura Buholta

67088206

1.sastāvs

Tiesnese

Madara Ābele

 

 

Tiesneses palīdze

Evita Garanča

67036780

2.sastāvs

Tiesnese

Skaidrīte Buivide

 

 

Tiesneses palīdze

Karolīna Konopecka 

67088230

3.sastāvs

Tiesnese

Daiga Vilsone

 

 

Tiesneses palīdze

Kristīne Denafa

67088262

4.sastāvs

Tiesnesis

Māris Vīgants

 

 

Tiesneša palīdze

Elīna Bernāne

67088243

5.sastāvs

Tiesnese

Ligita Gavare

 

 

Tiesneses palīdze

Evita Doropoļska

67088267

6.sastāvs

Tiesnese

Dzintra Zvaigznekalna-Žagare

 

 

Tiesneses palīdze

Amanda Adamoviča

67036781

7.sastāvs

Tiesnese

Ilze Ramane

 

 
Kristīne Viņņičenko

67088235

8.sastāvs

Tiesnese

Sarmīte Vamža

 

 

Tiesneses palīdze

Linda Ušecka

67088248

9.sastāvs

Tiesnesis

Uldis Danga

 

 

Tiesneša palīgs  

Gatis Balte

67088247

10.sastāvs

Tiesnesis

Arnis Dundurs

 

 

Tiesneša palīdze

Elīna Stoļare

67088291

11.sastāvs

Tiesnese

Anita Grāvīte

 

 

Tiesneses palīgs

Jāzeps Gribusts

67088277

12.sastāvs

Tiesnesis

Normunds Riņķis

 

 

Tiesneša palīdze

Laura Vanaga

67088255

13.sastāvs

Tiesnese

Līga Blūmiņa

 

 

Tiesneses palīdze

Laura Buholta

67088206

14.sastāvs

Tiesnese

Adrija Buliņa

 

 

Tiesneses palīdze

Tatjana Lauberte

67036779

15.sastāvs

Tiesnese

Ineta Ozola

 

 

Tiesneses palīdze

Diāna Krista Sideja

67036797

16.sastāvs

Tiesnesis

Valdis Vazdiķis

 

 

17.sastāvs

Tiesnese

Gunta Freimane

 

 

Tiesneses palīdze

Madara Dārzniece

67088269

18.sastāvs

Tiesnese

Iveta Stuberovska

 

 

Tiesneses palīdze

Marija Semjonova

67088209

19.sastāvs

Tiesnese

Ieva Bāliņa

 

 

Tiesneses palīdze

Katrīna Beļaņina

67036794

20.sastāvs

Tiesnese

Lidija Pliča

 

 

Tiesneses palīdze

Iveta Sadovska

67036778

21.sastāvs

Tiesnese, tiesas priekšsēdētājas vietniece

Lelde Grauda

 

 

Tiesneses palīgs

Gerhards Rimko

67088294

23.sastāvs

Tiesnesis

Mārtiņš Sviķis

 

 

Tiesneša palīgs

Tomass Ostrovskis

67088258

24.sastāvs

Tiesnese

Marika Bebriša

 

 

Tiesneses palīdze

Marina Jemeļjanova

67036796

25.sastāvs

Tiesnese

Lauma Volberga

 

 

Tiesneses palīdze

Keita Dorofejeva

67088224

26.sastāvs

Tiesnese

Žanete Žimante

 

 

Tiesneses palīdze

Dita Lūsīte-Slišāne

67088275

27.sastāvs

Tiesnese

Dace Kantsone

 

 

Tiesneses palīdze

Rita Dārzniece

67036783

28.sastāvs

Tiesnesis

Gvido Ungurs

 

 

Tiesneša palīdze

Signe Logina

67088226

29.sastāvs

Tiesnese

Ilze Celmiņa

 

 

Tiesneses palīdze

Lāsma Miezīte

67088295

30.sastāvs

Tiesnese

Ilze Ošiņa

 

 

Tiesneses palīdze

Inta Saldābola

67088272

31.sastāvs

Tiesnese

Agnese Veita

 

 

Tiesneses palīdze

Adrija Rebeka Andruškēviča

67088299

32.sastāvs

Tiesnese

Ineses Strelča

 

 

Tiesneses palīdze

Gunita Priede

67088221

33.sastāvs

  Tiesnesis

 Elvijs Vēbers

 

 

Tiesneša palīgs

 Eduards Fīrers

  67088259

34.sastāvs

Tiesnese

Svetlana Beļajeva

 

 

Tiesneses palīdze

Annija Imanta

67088234

35.sastāvs

Tiesnese

Sandra Krūmiņa

 

 

Tiesneses palīgs

Vladislavs Poddubnijs

67036786

36.sastāvs

Tiesnese

Ieva Lūciņa-Linka

 

 

Tiesneses palīdze

Kristīne Viņņičenko 

67088235

37.sastāvs

Tiesnese

Olita Blūmfelde

 

 

Tiesneses palīdze

Evi Redliha

67088287

38.sastāvs

Tiesnesis

Uldis Apsītis

 

 

Tiesneša palīdze

Amanda Duka

67088279

Civillietu tiesas kolēģijas kanceleja

 

 

Kancelejas vadītāja

Inta Simakova

67088202

Kancelejas vadītājas vietniece

Linda Salaka

67036791

Tiesas konsultante

Zanda Lāne

67088286

Tiesas sekretārs

Mārtiņš Ločmelis

67036799

Tiesas arhivāre

Inese Luka

67088205

 

Krimināllietu tiesas kolēģija

Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja, tiesas priekšsēdētāja vietniece   

Ingūna Amoliņa

 

Tiesneses palīdze

Beāta Ukrainska

67077346

1.sastāvs

Tiesnesis

Jānis Tiltiņš

 

 

Tiesneša palīdze

Kintija Košinska-Janitena

67077353

2.sastāvs

Tiesnese

Ligita Kuzmane

 

 

Tiesneses palīgs

Dace Riekstiņa

67077306

4.sastāvs

Tiesnese

Lauma Šteinerte

 

 

Tiesneses palīdze

Anete Veigule

67077303

5.sastāvs

Tiesnese

Iveta Vīgante

 

 

Tiesneses palīdze

Saiva Tīsiņa

67077283

6.sastāvs

Tiesnese

Karīna Kazārova

 

 

Tiesneses palīdze

Evija Sarapova

67077347

7.sastāvs

Tiesnese

Signe Kalniņa

 

 

Tiesneses palīdze

Inga Bergmane

67077323

8.sastāvs

Tiesnese

Ieva Kulagina

 

 

Tiesneses palīdze

Nadīna Grišule

67077335

9.sastāvs

Tiesnese

Ingūna Amoliņa

 

 

Tiesneses palīdze

  Nadīna Zviedre

  67077301

10.sastāvs

Tiesnese

Signe Grīnberga

 

 

Tiesneses palīdze

Jeļena Karpova

67077280

11.sastāvs

Tiesnesis

Zigmunds Dundurs

 

 

Tiesneša palīdze

Nataļja Rubene

67077326

12.sastāvs

Tiesnese

Daina Treija

 

 

Tiesneses palīdze

  Sandra Maculēviča

67077345

13.sastāvs

Tiesnese

Diāna Dumbre

 

 

Tiesneses palīdze

Jolanta Rudzīte

67077278

14.sastāvs

Tiesnesis

Ģirts Aizsils

 

 

Tiesneša palīdze

Anna Maike

67077434

15.sastāvs

Tiesnese

Daiga Kalniņa

 

 

Tiesneses palīdze

Ina Jasāne

67077296

16.sastāvs

Tiesnese

Sandra Amola

 

 

Tiesneses palīdze

Ksenija Piņegina

67077265

17.sastāvs

Tiesnese

Iveta Brimerberga

 

 

Tiesneses palīdze

Inese Zaharāne

67077267

19.sastāvs

Tiesnese

Aina Nicmane

 

 

Tiesneses palīdze

  Patrīcija Kristijāna Rēvalde

67077268

20.sastāvs

Tiesnesis

Guntars Kveska

 

 

Tiesneša palīdze

Marta Sūna

67077264

23.sastāvs

Tiesnesis

Guntars Stūris

 

 

Tiesneša palīdze

Lita Borovska

67077299

Krimināllietu tiesas kolēģijas kanceleja

 

Kancelejas vadītāja

Rudīte Čalmane

67077310

Kancelejas vadītājas vietniece

Guna Feldmane

67077289

Tiesas konsultante

Zareta Lāce

67077227

Tiesas sekretāre

Aija Kokina

67077284

Tiesas sekretāre (ar tulka pienākumiem)

Inese Priecuma

67077225

Tiesas arhivāre

Olga Bērziņa

67077331