Rīgas apgabaltiesa

 

Ieņemamais amats

Vārds, Uzvārds

Telefona Nr.

Tiesas priekšsēdētāja

Priekšsēdētāja palīgs

Priekšsēdētāja palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos

Priekšsēdētāja palīgs juridiskās lingvistikas jautājumos

Priekšsēdētāja palīgs personāla jautājumos

Priekšsēdētāja palīgs pētnieciski analītiskajos jautājumos

Daiga Vilsone

Kristīne Denafa

Raimonds Ločmelis

Anastasija Orehova

 Liene Andrīte

 

67088262

67088261

 

67088289

 67088268

 67036770

Rīgas apgabaltiesas kancelejas vadītājs

Aija Bērziņa

67088211

Tiesas priekšsēdētāja vietnieks

Tiesneša palīgs

Agnese Veita

Sintija Smirnova

 

67036779

Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs

Tiesneša palīgs

Tiesneša palīgs

Līga Blūmiņa

 Laura Buholta

Inta Jēkabsone

 

 67088206

67088249

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Valdis Vazdiķis

Klinta Siliņa

 

67088240

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Madara Ābele

Evita Garanča

 

67036780

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Skaidrīte Buivide

Inga Pētersone

 

67088251

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Daiga Vilsone

Kristīne Denafa

 

67088262

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Juris Freimanis

Sabīne Ģērmane

 

67088230

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Ligita Gavare

Evija Doropoļska

 

67088267

Tiesnesis

 Tiesneša palīgs

Dzintra Zvaigznekalna – Žagare

Amanda Adamoviča

67036781

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Žanete Žimante

Tatjana Lauberte

 

67088275

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Sarmīte Vamža

Linda Ušecka

 

67088248

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Uldis Danga

Lienīte Meldriņa

 

67088271

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Normunds Riņķis

Laura Vanaga

 

67088255

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Līga Blūmiņa

Laura Buholta

 

67088206

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Gunta Ozoliņa

Sanda Balode

 

67088246

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Ilze Ramane

Anda Pļaviņa

 

67088235

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Iveta Stuberovska

Marija Kovaļevska

 

67088291

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Milda Zelmene

Evi Redliha

 

67036796

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Lidija Pliča

Iveta Sadovska

 

67036778

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Lelde Grauda

Gerhards Rimko

 

67088294

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Mārtiņš Sviķis

Māris Gerlovess

 

67088258

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Marika Bebriša

Linda Ādlere

 

67088278

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Lauma Volberga

Elīna Bernāne

 

67088243

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Olita Blūmfelde

Nanija Sprice

 

67088287

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Gvido Ungurs

Signe Logina

 

67088226

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Ilze Celmiņa

Ieva Jankovska

 

67088295

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Ilze Ošiņa

Dace Incenberga

 

67088272

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Agnese Veita

Sintija Smirnova

 

67036779

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Inese Strelča

Gunita Priede

 

67088221

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Arnis Dundurs

Evija Ofkante

 

67088279

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Ineta Ozola

Anete Alkšbirze

 

67036794

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Gunta Freimane

Madara Dārzniece

 

67088269

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Inese Grauda

Ilona Ziediņa

 

67088239

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Dace Jansone

Dāvids Andris Blehmanis

 

67088203

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Svetlana Beļajeva

Gita Grēviņa

 

67088290

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Sandra Krūmiņa

Sintija Bindere

 

67036786

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Mairita Šķendere

Edgars Rozentāls

 

67088273

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Santa Sondare

Kristīne Vaļeika

 

67088209

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Dace Kantsone

Valērija Leščinska

67088274

Civillietu tiesas kolēģijas kancelejas vadītājs

Inta Simakova

67088202

Kancelejas vadītāja vietnieks

Linda Salaka

67036791

Kanceleja

Konsultanti

 

 

Tiesas sekretāri

 

 

Tiesas arhivārs

 

Zanda Lāne

Ārija Kalniņa

Ina Kiseļova

Anna Piterāne  

Mārtiņš Ločmelis

Ilona Birka

Vita Kusiņa

 

67088286

67088223

67036798

67088242

67036799

67088204

67088205

Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs

Tiesneša palīgs

Tiesneša palīgs

Juris Stukāns

 Dāvis Laucis

Valda Gercāne

 

67077345

67077328

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Ligita Kuzmane

Jekaterina Bajanova

 

67077306

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Lauma Šteinerte

Anete Veigule

 

67077303

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Iveta Vīgante

Saiva Tīsiņa

 

67077283

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Signe Kalniņa

Inga Bergmane

 

67077323

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Irēna Logina

Jeļena Karpova

 

67077277

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Ingūna Amoliņa

Zane Seipulova

 

67077346

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Žanete Vēvere

Gunta Losāne

 

67077276

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Boriss Geimans

Marta Sūna

 

67077436

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Sandra Amola

Evija Sarapova

 

67077347

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Aina Nicmane

Kristīne Ulmkalne

 

67077268

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Guntars Kveska

Daiga Freimane

 

67077264

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Smaida Gļazere

Dace Riekstiņa

 

67077307

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Brigita Būmeistere

Lita Borovska

 

67077326

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Guntars Stūris

Dace Putniņa

 

67077299

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Zinaīda Lagzdiņa

Inga Grīnvalde

 

67077332

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Iveta Brimerberga

Inese Zaharāne

 

67077267

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Ārija Ždanova

Marika Skudra

 

67077348

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Diāna Dumbre

Jolanta Rudzīte

 

67077278

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Tamāra Broda

Sandra Maculēviča

 

67077350

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Irīna Jansone

Baiba Šaicāne

 

67077296

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Daiga Kalniņa

Ina Jasāne

 

67077342

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Jānis Tiltiņš

Kaira Karpova

 

67077353

Tiesnesis

Tiesneša palīgs

Ludmila Poļakova

Irēna Ulmane

 

67077280

Krimināllietu tiesu kolēģijas kancelejas  vadītājs

Rudīte Čalmane

67077310

Krimināllietu tiesu kolēģijas kancelejas  vadītājas vietniece  

Gerda Gintere

67077289

Kanceleja

Tiesas sekretāri

 

Tiesas arhivārs

 

Aija Kokina

Inese Priecuma

Olga Bērziņa

67077284

67077225

67077331