Rīgas apgabaltiesa

Sarmīte Vamža

Tiesnese

Uldis Danga

Tiesnesis

Valdis Vazdiķis

Tiesnesis

Lidija Pliča

Tiesnese

Mārtiņš Sviķis

Tiesnesis

Marika Bebriša

Tiesnese

Lauma Volberga

Tiesnese

Žanete Žimante

Tiesnese

Gvido Ungurs

Tiesnesis

Ilze Ošiņa

Tiesnese

Ligita Kuzmane

Tiesnese

Iveta Vīgante

Tiesnese

Signe Kalniņa

Tiesnese

Sandra Amola

Tiesnese

Lauma Šteinerte

Tiesnese

Aina Nicmane

Tiesnese

Brigita Būmeistere

Tiesnese

Iveta Brimerberga

Tiesnese

Diāna Dumbre

Tiesnese

Daiga Kalniņa

Tiesnese

Dzintra Zvaigznekalna - Žagare

Tiesnese

Iveta Stuberovska

Tiesnese

Skaidrīte Buivide

Tiesnese

Māris Vīgants

Tiesnesis

Ligita Gavare

Tiesnese

Ieva Lūciņa-Linka

Tiesnese

Gunta Freimane

Tiesnese

Ilze Celmiņa

Tiesnese

Jānis Tiltiņš

Tiesnesis

Inese Strelča

Tiesnese

Normunds Riņķis

Tiesnesis

Olita Blūmfelde

Tiesnese

Sandra Krūmiņa

Tiesnese

Arnis Dundurs

Tiesnesis

Ineta Ozola

Tiesnese

Madara Ābele

Tiesnese

Svetlana Beļajeva

Tiesnese

Ilze Ramane

Tiesnese

Daiga Vilsone

Tiesas priekšsēdētāja

Dace Kantsone

Tiesnese

Lelde Grauda

Tiesas priekšsēdētāja vietniece

Agnese Veita

Tiesnese

Guntars Kveska

Tiesnesis

Līga Blūmiņa

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece, Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja

Guntars Stūris

Tiesnesis

Daina Treija

Tiesnese

Ieva Kulagina

Tiesnese

Karīna Kazārova

Tiesnese

Adrija Buliņa

Tiesnese

Signe Grīnberga

Tiesnese

Anita Grāvīte

Tiesnese

Ieva Bāliņa

Tiesnese

Zigmunds Dundurs

Tiesnesis

Uldis Apsītis

Tiesnesis

Ģirts Aizsils

Tiesnesis

Elvijs Vēbers

Tiesnesis

Ingūna Amoliņa

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja

Sanita Rūtena Laizāne

Tiesnese