Rīgas apgabaltiesa

Juris Freimanis

Tiesnesis

Sarmīte Vamža

Tiesnese

Uldis Danga

Tiesnesis

Gunta Ozoliņa

Tiesnese

Valdis Vazdiķis

Tiesnesis

Milda Zelmene

Tiesnese

Lidija Pliča

Tiesnese

Lelde Grauda

Tiesnese

Mārtiņš Sviķis

Tiesnesis

Marika Bebriša

Tiesnese

Lauma Volberga

Tiesnese

Žanete Žimante

Tiesnese

Gvido Ungurs

Tiesnesis

Ilze Ošiņa

Tiesnese

Ligita Kuzmane

Tiesnese

Iveta Vīgante

Tiesnese

Signe Kalniņa

Tiesnese

Irēna Logina

Tiesnese

Ingūna Amoliņa

Tiesnese

Boriss Geimans

Tiesnesis

Sandra Amola

Tiesnese

Lauma Šteinerte

Tiesnese

Aina Nicmane

Tiesnese

Guntars Kveska

Tiesnesis

Smaida Gļazere

Tiesnese

Brigita Būmeistere

Tiesnese

Guntars Stūris

Tiesnesis

Zinaīda Lagzdiņa

Tiesnese

Iveta Brimerberga

Tiesnese

Ārija Ždanova

Tiesnese

Diāna Dumbre

Tiesnese

Tamāra Broda

Tiesnese

Irīna Jansone

Tiesnese

Daiga Kalniņa

Tiesnese

Dzintra Zvaigznekalna - Žagare

Tiesnese

Žaneta Vēvere

Tiesnese

Iveta Stuberovska

Tiesnese

Skaidrīte Buivide

Tiesnese

Ligita Gavare

Tiesnese

Gunta Freimane

Tiesnese

Ilze Celmiņa

Tiesnese

Jānis Tiltiņš

Tiesnesis

Ludmila Poļakova

Tiesnese

Līga Blūmiņa

Civillietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja

Inese Strelča

Tiesnese

Normunds Riņķis

Tiesnesis

Juris Stukāns

Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs

Olita Blūmfelde

Tiesnese

Sandra Krūmiņa

Tiesnese

Inese Grauda

Tiesnese

Mairita Šķendere

Tiesnese

Dace Jansone

Tiesnese

Arnis Dundurs

Tiesnesis

Ineta Ozola

Tiesnese

Madara Ābele

Tiesnese

Svetlana Beļajeva

Tiesnese

Ilze Ramane

Tiesnese

Agnese Veita

priekšsēdētāja vietnieka p.i.

Santa Sondare

Apgabaltiesas tiesneša p.i.

Daiga Vilsone

Tiesas priekšsēdētāja

Dace Kantsone

Tiesnese