Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa


Tiesu apgabals: Rīgas tiesu apgabals

Darba laiks:

Pirmdienās no plkst.8.30 līdz 18.00

Otrdienās no plkst.8.30 līdz 17.00

Trešdienās no plkst.8.30 līdz 17.00

Ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 17.00

Piektdienās no plkst.8.30 līdz 16.00.

Tiesas kontakttālruņi:

Jautājumi par civillietām: tālr. 67610337

Jautājumi par krimināllietām: tālr. 67610266

Jautājumi par administratīvo pārkāpumu lietām: tālr. 67610268

Tiesas e-pasts: rigas.pardaugava.kl@tiesas.lv

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Viktorija Mežance, tālrunis 67612928, e-pasts: Viktorija.Mezance@tiesas.lv

Kancelejas vadītāja: Kristīne Vītola, tālrunis 67611626, e-pasts: Kristine.Vitola@tiesas.lv

Tiesas priekšsēdētāja palīgs: Jeļena Tretjakova, tālrunis 67467899, e-pasts: Jelena.Tretjakova@tiesas.lv

Tiesas priekšsēdētāja pieņem apmeklētājus tiesas darba organizatoriskajos jautājumos otrdienās no plkst. 14.00 līdz 16.30 Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā. Uz pieņemšanu pieteikties pie tiesas priekšsēdētāja palīga pa tālr. 67467899.

Svarīgi! 

Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumus, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumus, juridiskās personas maksātnespējas procesa vai fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumus jāiesniedz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas ēkā Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā.

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas darba organizēšana pēc 2019.gada 1. maija

Kārtība, kādā lietas dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem, saņemt lietas materiālos esošo dokumentu oriģinālus un dokumentu kopijas