Rīgas pilsētas tiesa


Tiesu apgabals: Rīgas tiesu apgabals

Informējam, ka no 2023.gada 20.februāra Rīgas pilsētas tiesai ir vienota elektroniskā pasta adrese rigas.pilseta@tiesas.lv.  

Rīgas pilsētas tiesa (zemesgrāmatu jautājumos) elektroniskā pasta adrese riga@zemesgramata.lv 

Adrese: Daugavgrīvas iela 58, Rīga, LV-1007

Tiesas kontakttālruņi:

Jautājumi par civillietām: tālr. 67613390

Jautājumi par krimināllietām: tālr. 67421540

Jautājumi par administratīvo pārkāpumu lietām: tālr. 67611946

E-adreseRPTDAUGAVGRIVAS58@40900015944

Tiesas e-pasts : rigas.pilseta@tiesas.lv

Personas sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: 

Nadežda Rozenbaha, tālr. 67077338, e-pasts: nadezda.rozenbaha@tiesas.lv

Diāna Silava-Pieče, tālr.:67029933, e-pasts: diana.silava-piece@tiesas.lv (zemesgrāmatu jautājumos)

Kancelejas vadītāja: Kristīne Vītola, tālrunis 67611626, e-pasts: Kristine.Vitola@tiesas.lv

Tiesas priekšsēdētāja palīgs: Jeļena Tretjakova, tālrunis 67467899, e-pasts: Jelena.Tretjakova@tiesas.lv

Darba laiks:

Pirmdienās no plkst.8.30 līdz 18.00

Otrdienās no plkst.8.30 līdz 17.00

Trešdienās no plkst.8.30 līdz 17.00

Ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 17.00

Piektdienās no plkst.8.30 līdz 16.00.

Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Vide ir daļēji piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

- ir piemērota ieeja (neliela uzbrauktuve)

- ir pieejams ēkas 1. stāvs

Ierodoties tiesā, jāzvana uz kontakttālruni 67613390 

Svarīgi! 

Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumus, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumus, juridiskās personas maksātnespējas procesa vai fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumus jāiesniedz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas ēkā Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā.

Rīgas pilsētas tiesas darba organizēšana pēc 2022. gada 1. augusta!

Kārtība, kādā lietas dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem, saņemt lietas materiālos esošo dokumentu oriģinālus un dokumentu kopijas.