Rīgas pilsētas tiesa

Tiesu apgabals: Rīgas tiesu apgabals

Informējam, ka no 2023.gada 20.februāra Rīgas pilsētas tiesai ir vienota elektroniskā pasta adrese rigas.pilseta@tiesas.lv.  

Rīgas pilsētas tiesa (zemesgrāmatu jautājumos) elektroniskā pasta adrese riga@zemesgramata.lv 

Adrese: Jēzusbaznīcas iela 6, Rīga, LV-1050 
Tālr.: 67502651, 67502652
Fakss: 67502653
e-pasts: rigas.pilseta@tiesas.lv

E-adrese: RVPTJEZUSBAZNICAS6@40900015944

Tiesas konsultants: tālr.: 67502640

Personas sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: 

Nadežda Rozenbaha, tālr. 67077338, e-pasts: nadezda.rozenbaha@tiesas.lv

Diāna Silava-Pieče, tālr.:67029933, e-pasts: diana.silava-piece@tiesas.lv (zemesgrāmatu jautājumos)

Kancelejas vadītājas vietniece Rudīte Voļatovska -tel.67502651

                    

Tiesas priekšsēdētājas palīdze Una Zīrāka -tel.67502646

Tiesas arhīvs Jolanta Dunska – tel. 67502621

Adrese: Ieriķu iela 5, Rīga, LV-1084 
(Skata zemesgrāmatu jautājumus)

Tālr.: 67225246

e-pasta adrese:  riga@zemesgramata.lv

E-adrese: RPTIERIKU5@40900015944

Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Vide ir daļēji piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

- ir piemērota ieeja (vienā līmenī ar ielu)

- ir pieejams lifts 

Ierodoties tiesā, jāzvana uz kontakttālruni 67502651 vai 67502652 

 

Darba laiks:

Pirmdienās no plkst.8.30 līdz 18.00

Otrdienās no plkst.8.30 līdz 17.00

Trešdienās no plkst.8.30 līdz 17.00

Ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 17.00

Piektdienās no plkst.8.30 līdz 16.00

Pieteikumi par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā ir iesniedzami, izmantojot tiešsaistes sistēmā pieejamo tiešsaistes formu E-lietas portālā https://www.elieta.lv/web/

209. kabinetā pieņem apelācijas un blakus sūdzības, iesniegumus par: lietas izskatīšanas atlikšanu, izskatīšanu bez lietas dalībnieka klātbūtnes, papildus pierādījumu pieprasīšanu, tiesas nolēmumu izsniegšanu, iesniegumus par dokumentu izsniegšanu no tiesas arhīva, iesniegumus tiesas kancelejai, t.sk., par tiesas rīcībā esošās informācijas saņemšanu.

 

Rīgas pilsētas tiesas darba organizēšana pēc 2022. gada 1. augusta