Rīgas pilsētas tiesa


Tiesu apgabals: Rīgas tiesu apgabals

Informējam, ka no 2023.gada 20.februāra Rīgas pilsētas tiesai ir vienota elektroniskā pasta adrese rigas.pilseta@tiesas.lv.  

Rīgas pilsētas tiesa (zemesgrāmatu jautājumos) elektroniskā pasta adrese riga@zemesgramata.lv 

Adrese:  Valērijas Seiles iela 10, Rīga, LV-1019 (ieeja no Valērijas Seiles ielas puses),

E-pasts: rigas.pilseta@tiesas.lv

E-adrese: RPTVALERIJASSEILES10@40900015944

 

Darba laiks:

Pirmdienās plkst. 8.30 – 18.00

Otrdienās plkst. 8.30 – 17.00

Trešdienās plkst. 8.30 – 17.00

Ceturtdienās plkst. 8.30 – 17.00

Piektdienās plkst. 8.30 – 16.00

 

   Prasības pieteikumus pieņem tiesas konsultanti - 156.kabinetā, bet pārējo korespondenci pieņem kancelejas darbinieki 105.kabinetā

Kontakttālruņi:

Jautājumi par civillietām: tālr. 67365757

Jautājumi par Krimināllietām: tālr. 67365760

Jautājumi par administratīvo pārkāpumu lietām: tālr.67077447

Priekšsēdētaja palīgs Natālija Kaufelde, tālr.: 67365763, e-pasts: natalija.kaufelde@tiesas.lv

Kancelejas vadītāja Ilvija Pentjuša, tālr.:67365756, e-pasts: ilvija.pentjusa@tiesas.lv

Tiesas arhīvs - 67365741.

Tiesas konsultanti - 67365785, 67365754

Atbildīgā persona par videokonferencēm ar citām Latvijas Republikas tiesām, tālr.: 67365742, e-pasts: sandra.raubo@tiesas.lv 

Tiesas konsultantu kompetencē neietilpst juridisko konsultāciju sniegšana un valsts nodevas aprēķināšana. Ar tiesvedības gaitu saistītos izdevumus iespējams aprēķinat sekojot saitei: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/e-pakalpojumi/nodevu_kalkulators

Personas sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: 

Nadežda Rozenbaha, tālr. 67077338, e-pasts: nadezda.rozenbaha@tiesas.lv

Diāna Silava-Pieče, tālr.:67029933, e-pasts: diana.silava-piece@tiesas.lv (zemesgrāmatu jautājumos)

Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem  (Cilvēkiem ar kustību traucējumiem tiesas sēdes uz nenoteiktu laiku tiek organizētas 1. stāva tiesas sēžu zālēs. Lūdzam savlaicīgi informēt tiesu par nepieciešamajiem pielāgojumiem.) 

Vide ir daļēji piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

- ir piemērota ieeja no pagalma puses (Aiviekstes ielas)

- ir pieejams ēkas 1. stāvs 

- ēkas 1. stāvā ir WC telpa, kas aprīkota ar speciālu palīgaprīkojumu 

Ierodoties tiesā, jāzvana uz kontakttālruni 67365756 vai 67365763

 

Rīgas pilsētas tiesas darba organizēšana pēc 2022. gada 1. augusta!

N.Kozuliņa foto