Rīgas pilsētas tiesa


Tiesu apgabals: Rīgas tiesu apgabals

Informējam, ka no 2023.gada 20.februāra Rīgas pilsētas tiesai ir vienota elektroniskā pasta adrese rigas.pilseta@tiesas.lv.  

Rīgas pilsētas tiesa (zemesgrāmatu jautājumos) elektroniskā pasta adrese riga@zemesgramata.lv 

Adrese: Mazā Nometņu iela 39, Rīga, LV-1002

Tiesas kontakttālruņi:

Jautājumi par civillietām: tālr. 67610337

Jautājumi par krimināllietām: tālr. 67610266

Jautājumi par administratīvo pārkāpumu lietām: tālr. 67610268

Tiesas e-pasts: rigas.pilseta@tiesas.lv

E-adrese: RPTMAZANOMETNU39@40900015944

Kancelejas vadītāja: Kristīne Vītola, tālrunis 67611626, e-pasts: Kristine.Vitola@tiesas.lv 

Personas sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: 

Nadežda Rozenbaha, tālr. 67077338, e-pasts: nadezda.rozenbaha@tiesas.lv

Diāna Silava-Pieče, tālr.:67029933, e-pasts: diana.silava-piece@tiesas.lv (zemesgrāmatu jautājumos)

Tiesas priekšsēdētāja palīgs: Jeļena Tretjakova, tālrunis 67467899, e-pasts: Jelena.Tretjakova@tiesas.lv

Darba laiks:

Pirmdienās no plkst.8.30 līdz 18.00

Otrdienās no plkst.8.30 līdz 17.00

Trešdienās no plkst.8.30 līdz 17.00

Ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 17.00

Piektdienās no plkst.8.30 līdz 16.00.

Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Vide ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

- ir piemērota ieeja (vienā līmenī ar ielu)

- ir pieejams pacēlājs pie kāpnēm

- ēkas 1. stāvā ir WC telpa, kas aprīkota ar speciālu palīgaprīkojumu

Kontakttālrunis saziņai: 67610337 

Svarīgi! 

Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumus, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumus, juridiskās personas maksātnespējas procesa vai fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumus jāiesniedz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas ēkā Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā.

Rīgas pilsētas tiesas darba organizēšana pēc 2022. gada 1. augusta!

Kārtība, kādā lietas dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem, saņemt lietas materiālos esošo dokumentu oriģinālus un dokumentu kopijas