Rīgas rajona tiesa (Rīgā)

Apstiprināts ar Rīgas rajona tiesas priekšsēdētājas

2024. gada 12. jūlija rīkojumu Nr.1-23/38

 RĪGAS RAJONA TIESAS

LIETU SADALES PLĀNS

2024.gadam

 

Saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 28.1pantu, ņemot vērā to, ka ar Tieslietu padomes 2024.gada 26.jūnija lēmumu Nr.39 ir nolemts pārcelt Rīgas rajona tiesas tiesnesi darbā apgabaltiesā, ir konstatēta nepieciešamība grozīt 2024.gadam apstiprināto Lietu sadales plānu.

Pamatojoties uz minēto, grozot 2024.gada 1.martā apstiprināto Lietu sadales plānu, ar 2024.gada 15.jūliju apstiprinu šādu Rīgas rajona tiesā ienākušo civillietu, krimināllietu, administratīvo pārkāpumu lietu un tiesai piekritīgo sūdzību, pieteikumu, iesniegumu, ārpus tiesas sēdes izskatāmo materiālu un nostiprinājuma lūgumu par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Lietu sadales plānu:

 

1. Tiesas sastāvs

 

1.1. Tiesā strādājošie tiesneši, t.sk. tiesas priekšsēdētājs un viņa vietnieki, tiek noteikti atsevišķos tiesas sastāvos ar šādu kārtas numuru un specializāciju:

 

1.1.1. Rīgas rajona tiesā Rīgā, Aiviekstes ielā 6:

 

1.sastāvs – tiesnesis Guntis LAUSKIS skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, Valsts robežsardzes iesniegumus par patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu aizturēšanu;

2.sastāvs – tiesnese Santa BERNHARDE /skatīt pie tiesas Z.Meierovica prospekts 1A, Jūrmala/;

3.sastāvs – tiesnese Ieva ČUDINA skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus, ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, Valsts robežsardzes iesniegumus par patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu aizturēšanu un tiesnešu, kas specializējas adopcijas lietu izskatīšanā, prombūtnes gadījumā, skata adopcijas lietas;

4.sastāvs – tiesnese Ivonna ĀDAMSONE-STRUŽA skata visu kategoriju krimināllietas, lietas par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, pieteikumus, kas saistīti ar soda izpildi, Kriminālprocesa likuma kārtībā skatāmos jautājumus, un skata tiesneses tiesvedībā esošās Administratīvās atbildības likuma 21.nodaļas kārtībā saņemtās sūdzības par lēmumiem administratīvā pārkāpuma lietās;

5.sastāvs – tiesnese Aija BRIEDE skata visu kategoriju krimināllietas, lietas par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, pieteikumus, kas saistīti ar soda izpildi, Kriminālprocesa likuma kārtībā skatāmos jautājumus, un skata Administratīvās atbildības likuma 21.nodaļas kārtībā saņemtās sūdzības par lēmumiem administratīvā pārkāpuma lietās;

6.sastāvs – tiesnese Renāte VERNUŠA skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, specializējas adopcijas lietu izskatīšanā, skata Valsts robežsardzes iesniegumus par patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu aizturēšanu;

7.sastāvs – tiesnese Vita VJATERE veic izmeklēšanas tiesneša pienākumus un skata tās civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus, ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, kuriem nav Civilprocesa likumā noteikts saīsināts izskatīšanas termiņš, izņemot, ja iesniegums, pieteikums, ārpus tiesas sēdes izskatāmais materiāls iesniegts tiesneses tiesvedībā esošā lietā;

8.sastāvs – tiesnese Kristiāna GROSFOGELE /skatīt pie tiesas Z.Meierovica prospekts 1A, Jūrmala/;

9.sastāvs – tiesnese Baiba ĀBELE skata visu kategoriju krimināllietas, lietas par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, pieteikumus, kas saistīti ar soda izpildi, Kriminālprocesa likuma kārtībā skatāmos jautājumus, un skata tiesneses tiesvedībā esošās Administratīvās atbildības likuma 21.nodaļas kārtībā saņemtās sūdzības par lēmumiem administratīvā pārkāpuma lietās;

10.sastāvs – tiesnese Inese SILIŅEVIČA skata visu kategoriju krimināllietas, lietas par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, pieteikumus, kas saistīti ar soda izpildi, Kriminālprocesa likuma kārtībā skatāmos jautājumus, un skata tiesneses tiesvedībā esošās Administratīvās atbildības likuma 21.nodaļas kārtībā saņemtās sūdzības par lēmumiem administratīvā pārkāpuma lietās;

11.sastāvs – tiesnese Ilona OZOLIŅA-KĻAVIŅA skata visu kategoriju krimināllietas, lietas par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, pieteikumus, kas saistīti ar soda izpildi, Kriminālprocesa likuma kārtībā skatāmos jautājumus, un skata tiesneses tiesvedībā esošās Administratīvās atbildības likuma 21.nodaļas kārtībā saņemtās sūdzības par lēmumiem administratīvā pārkāpuma lietās;

12.sastāvs – tiesnese Elīna SLIŠĀNE skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus; specializējas adopciju lietu izskatīšanā, skata Valsts robežsardzes iesniegumus par patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu aizturēšanu;

13.sastāvs – tiesnese Vita PUŠKUNDZE veic izmeklēšanas tiesneša pienākumus un skata tās civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus, ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, kuriem nav Civilprocesa likumā noteikts saīsināts izskatīšanas termiņš, izņemot, ja iesniegums, pieteikums, ārpus tiesas sēdes izskatāmais materiāls iesniegts tiesneses tiesvedībā esošā lietā;

14.sastāvs – tiesnese Inga JAUNZEME skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, Valsts robežsardzes iesniegumus par patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu aizturēšanu;

15.sastāvs – tiesnese Inga LIPSKA skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, Valsts robežsardzes iesniegumus par patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu aizturēšanu;

16.sastāvs - tiesnese Madara ŠTORHA /skatīt pie tiesas Z.Meierovica prospekts 1A, Jūrmala/.

 

1.1.2. Rīgas rajona tiesā Siguldā, Šveices ielā 27:

 

17.sastāvs – tiesnese Maija DREIMANE skata Administratīvās atbildības likuma 21.nodaļas kārtībā saņemtās sūdzības par lēmumiem administratīvā pārkāpuma lietās, un skata tiesneses tiesvedībā esošās civillietas un civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus, kuri iesniegti tiesneses tiesvedībā esošās civillietās;

18.sastāvs – tiesnese Vineta MAZURE skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, Valsts robežsardzes iesniegumus par patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu aizturēšanu;

19.sastāvs – tiesnese Ineta RIEKSTIŅA skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, Valsts robežsardzes iesniegumus par patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu aizturēšanu;

20.sastāvs – tiesnese Aija GALAULIŅA skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, Valsts robežsardzes iesniegumus par patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu aizturēšanu;

21.sastāvs – tiesnese Valija GREBEŽNIECE skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, Valsts robežsardzes iesniegumus par patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu aizturēšanu.

 

1.1.3. Rīgas rajona tiesā Jūrmalā, Z.Meierovica prospektā 1A:

 

2.sastāvs – tiesnese Santa BERNHARDE skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, specializējas adopcijas lietu izskatīšanā, skata Valsts robežsardzes iesniegumus par patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu aizturēšanu;

8.sastāvs – tiesnese Kristiāna GROSFOGELE skata Administratīvās atbildības likuma 21.nodaļas kārtībā saņemtās sūdzības par lēmumiem administratīvā pārkāpuma lietās, un skata tiesneses tiesvedībā esošās civillietas un civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus, kuri iesniegti tiesneses tiesvedībā esošās civillietās;

16.sastāvs – tiesnese Madara ŠTORHA skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, Valsts robežsardzes iesniegumus par patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu aizturēšanu;

22.sastāvs – tiesnese Ingrīda BITE skata visu kategoriju krimināllietas, lietas par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, pieteikumus, kas saistīti ar soda izpildi, Kriminālprocesa likuma kārtībā skatāmos jautājumus, un skata tiesneses tiesvedībā esošās Administratīvās atbildības likuma 21.nodaļas kārtībā saņemtās sūdzības par lēmumiem administratīvā pārkāpuma lietās;

23.sastāvs – vakance;

24.sastāvs – tiesnese Ilze FREIMANE skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, Valsts robežsardzes iesniegumus par patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu aizturēšanu;

25.sastāvs – tiesnesis Raimonds BULS skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, Valsts robežsardzes iesniegumus par patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu aizturēšanu;

26.sastāvs – tiesnese Gundega LAPIŅA skata visu kategoriju krimināllietas, lietas par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, pieteikumus, kas saistīti ar soda izpildi, Kriminālprocesa likuma kārtībā skatāmos jautājumus, un skata tiesneses tiesvedībā esošās Administratīvās atbildības likuma 21.nodaļas kārtībā saņemtās sūdzības par lēmumiem administratīvā pārkāpuma lietās;

27.sastāvs – tiesnese Gunta VIĻUMSONE skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, Valsts robežsardzes iesniegumus par patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu aizturēšanu;

28.sastāvs – tiesnese Baiba JAKOBSONE skata visu kategoriju krimināllietas, lietas par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, pieteikumus, kas saistīti ar soda izpildi, Kriminālprocesa likuma kārtībā skatāmos jautājumus, un skata tiesneses tiesvedībā esošās Administratīvās atbildības likuma 21.nodaļas kārtībā saņemtās sūdzības par lēmumiem administratīvā pārkāpuma lietās;

29.sastāvs – tiesnese Olga ŽUKA skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, Valsts robežsardzes iesniegumus par patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu aizturēšanu;

30.sastāvs – tiesnese Diāna LIEPIŅA skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālu, Valsts robežsardzes iesniegumus par patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu aizturēšanu;

31.sastāvs – tiesnese Evija OFKANTE skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, Valsts robežsardzes iesniegumus par patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu aizturēšanu.

 

1.1.4. Civillietu, pieteikumu, nostiprinājuma lūgumu par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un sūdzību izskatīšana Rīgas rajona tiesā Rīgā, Ieriķu ielā 5:

 

32.sastāvs – tiesnese Jolanta LĪVENA skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;

33.sastāvs – tiesnese Inese BĒRZKALNE skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;

34.sastāvs – tiesnese Sandra ZEIRE skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;

35.sastāvs – tiesnese Dainida SARMA skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;

36.sastāvs – vakance;

37.sastāvs – tiesnese Indra KREICBERGA skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;

38.sastāvs – tiesnese Everita ANCĀNE skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;

39.sastāvs – tiesnese Sandra BREČA skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;

40.sastāvs – vakance;

41.sastāvs – tiesnese Māra BALODE skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;

42.sastāvs – tiesnese Ināra ZARIŅA skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;

43.sastāvs – tiesnese Ināra KUZŅECOVA skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu.

 

 

1.2.Tiesneša, kas skata Administratīvās atbildības likuma 21.nodaļas kārtībā saņemtās sūdzības par lēmumiem administratīvā pārkāpuma lietās, prombūtnes gadījumā norādīto sūdzību skatīšanai var piesaistīt šādus tiesnešus:

- tiesnese Ivonna ĀDAMSONE-STRUŽA

- tiesnese Aija BRIEDE

- tiesnese Baiba ĀBELE

- tiesnese Inese SILIŅEVIČA

- tiesnese Ilona OZOLIŅA-KĻAVIŅA

- tiesnese Ingrīda BITE

- tiesnese Gundega LAPIŅA

- tiesnese Baiba JAKOBSONE.

 

 

1.3. Tiesnešu noslodze

1.3.1. Tiesas priekšsēdētājam, lai nodrošinātu tiesas darba organizāciju un samērīgu tiesnešu noslodzi, ir tiesības mainīt 1.punktā noteikto kārtību un slodzes koeficientu, kas pamatā tiek noteikts kopējā apmērā tiesnesim – 100%, izmeklēšanas tiesnesim – 50%.

1.3.2. Tiesnešiem 1.2.punktā norādītajā gadījumā slodzes rādītājs tiek noteikts: 80% krimināllietas un 20 % administratīvo pārkāpumu lietas.

1.3.3. Slodzes koeficients var tikt samazināts, ievērojot: aizņemtību iestādes vadītāja pienākumu pildīšanā; aizņemtību pienākumu pildīšanā pašpārvaldes institūcijās un darba grupās; darba tiesā uzsākšanas laiku; lietvedībā esošo lietu īpašo sarežģītību un/vai apjomu; nepieciešamību izlīdzināt noslodzi; citus objektīvus apstākļus.

 

 

2. Sadales vispārīgie principi

 

2.1. Visiem 1.1.punktā minētajiem tiesas sastāviem lietas, pieteikumi, iesniegumi (materiāli), nostiprinājuma lūgumi par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un sūdzības tiek iedalītas, ievērojot tiesas sastāva specializāciju tiesību nozarēs un atsevišķās lietu kategorijās. Tiesas sastāva specializācija izriet no tiesas darba organizācijas, tiesneša darba pieredzes un tiek noteikta vai mainīta likuma „Par tiesu varu” 28.1panta kārtībā.

 

2.2. Rīgas rajona tiesā Rīgā (Aiviekstes ielā 6 un Ieriķu ielā 5), Siguldā un Jūrmalā saņemtās lietas, pieteikumi un iesniegumi (materiāli) tiek sadalīti elektroniski starp 1.1.punktā minētajiem tiesas sastāviem, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas (turpmāk tekstā - TIS) lietu sadales programmu un ievērojot noteikto specializāciju. Nostiprinājuma lūgumi tiek sadalīti elektroniski, izmantojot Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas (turpmāk tekstā - VVDZ) lietu sadales programmu.

 

2.3. Ja TIS programma vai VVDZ lietu sadales programma pilnībā nenodrošina lietu, pieteikumu (materiālu), iesniegumu un nostiprinājumu lūgumu par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā sadali vai pastāv objektīvi apstākļi, kas liedz izmantot elektronisko lietu sadali (piem., elektrības padeves traucējumi, sistēma nenodrošina attiecīgā veida lietu sadali, u.tml.), vai cita objektīvi pamatota nepieciešamība - lietu sadali veic manuāli, saskaņojot ar tiesas priekšsēdētāju.

 

2.4. Lietu elektronisko sadali TIS programmā un nodošanu tiesas sastāviem (ar sastāva kārtas numuru no 1 līdz 31) veic Rīgas rajona tiesas Rīgā, Aiviekstes ielā 6, kancelejas vadītājs vai kancelejas vadītāja vietnieks divas reizes dienā - plkst.11.00 un divas stundas pirms tiesas darba laika beigām, bet gadījumā, ja jāsadala vienas dienas laikā izlemjams jautājums - sadali veic nekavējoties.

 

2.5. Rīgā, Ieriķu ielā 5, saņemto un iereģistrēto lietu, t.sk. nostiprinājuma lūgumu sadali tiesas sastāviem (ar kārtas numuru no 32 līdz 43), veic Rīgas rajona tiesas Rīgā, Ieriķu ielā 5, kancelejas vadītājs vai tiesas priekšsēdētāja vietnieks vienu reizi dienā - plkst.09.30, sadalot iepriekšējā darba dienā iesniegtos nostiprinājuma lūgumus.

 

2.6. Sūdzību par tiesu izpildītāja rīcību, kas dod pamatu prasīt izsoles atzīšanu par spēkā neesošu izskatīšana notiek Rīgas rajona tiesā Rīgā, Ieriķu ielā 5.

 

2.7. Izmeklēšanas tiesnešu dežūru grafiku svētku dienām un brīvdienām nosaka Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs.

 

2.8. Izmeklēšanas tiesnešu prombūtnes laikā ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu par izmeklēšanas tiesnesi nepieciešamības gadījumā var tikt norīkots cits tiesnesis, kas skata civillietas.

 

2.9. Valsts robežsardzes iesniegumu par patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu aizturēšanu izskatīšana notiek saskaņā ar tiesas priekšsēdētājas noteikto tiesnešu dežūru grafiku.

Tiesneša, kam noteikta grafikā konkrētā dežūras nedēļa, prombūtnes gadījumā aizstāšanu veic tiesnesis, kam bija noteikta dežūra iepriekšējā nedēļā, bet iepriekš dežurējuša tiesneša prombūtnes gadījumā – tiesas priekšsēdētāja norīkots cits tiesnesis, kas skata civillietas.

 

2.10. Civilprocesuālā kārtībā izskatāms pieteikums, kas iesniegts pēc lietas izskatīšanas: iznīcinātā lietā vai elektroniski vestā lietā, tiek sadalīts starp visiem tiesnešiem, kuri specializējas civillietu izskatīšanā; neiznīcinātā papīra lietā tiek nodots tiesnesim, kas lietu skatīja, bet, ja tas nav iespējams (piem., tiesneša prombūtne, specializācijas maiņa, u.tml.), tiek sadalīts atbilstoši lietas izskatīšanas vietai starp tiesnešiem, kuri specializējas civillietu izskatīšanā.

 

2.11. Kriminālprocesu paātrinātā procesa kārtībā izskatīšana notiek saskaņā ar tiesas priekšsēdētājas noteikto tiesnešu dežūru grafiku.

 

 

3. Sadales speciālie principi

 

3.1. Lietu pārdale vai nodošana atkārtotai elektroniskai sadalei pieļaujama ar tiesas priekšsēdētāja rezolūciju vai rīkojumu šādos gadījumos:

3.1.1. ja nepieciešams izlīdzināt tiesnešu noslodzi (pārslodze vai nepietiekama noslodze);

3.1.2. ja nepieciešams nodrošināt lietas, pieteikuma, sūdzības izskatīšanu vai virzību likumā noteiktajā termiņā vai steidzamības kārtībā, bet tiesnesis atrodas prombūtnē (piem., darbnespēja, komandējums, mācības, atvaļinājums, u.tml.) vai tiesnesim ir plānota prombūtne, kas objektīvi liedz nodrošināt izskatīšanu likumā noteiktajā termiņā vai steidzamības kārtībā;

3.1.3. ja tiesnesis beidzis pildīt tiesneša pienākumus, atrodas ilgstošā prombūtnē vai mainījis specializāciju un palikušas neizskatītas lietas;

3.1.4. ja savstarpēji saistītas lietas ir sadalītas dažādiem tiesnešiem, tad lieta tiek pārdalīta tam tiesnesim, kuram ir iedalīta pirmā reģistrētā saistītā lieta;

3.1.5. ja lieta, pieteikums vai sūdzība nododama tiesnesim, kura lēmums par atteikšanos pieņemt pieteikumu un ierosināt lietu vai lēmums par pieteikuma atstāšanu bez virzības ir atcelts; vai gadījumos, ja tiesnesis taisījis lēmumu par pieteikuma atteikšanos pieņemt, par pieteikuma uzskatīšanu par neiesniegtu vai par atstāšanu bez virzības un trūkumi nav novērsti, un pieteikums tiek iesniegts no jauna, izņemot gadījumus, kad tas objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams (piem., tiesneša prombūtne; specializācijas maiņa; u.tml.);

3.1.6. ja tiesnesis sevi atstatījis no lietas izskatīšanas vai pieņēmis noraidījumu.

 

            3.2. Tiesneša izslēgšana no lietu sadales pieļaujama uz noteiktu laiku šādos gadījumos:

3.2.1. tiesnesis netiek iekļauts sadalē par katru atvaļinājuma nedēļu vienu darba dienu pirms atvaļinājuma, bet nostiprinājuma lūgumi netiek iedalīti: piecas darba dienas pirms atvaļinājuma, kas garāks par divām nedēļām; trīs darba dienas pirms atvaļinājuma, kas ir divas nedēļas vai īsāks (ņemot vērā 3.2.2.punktā noteikto);

3.2.2. ja prombūtne ir īsāka par vienu nedēļu, tiesnesis netiek iekļauts sadalē vienu darba dienu pirms prombūtnes;

3.2.3. uz laiku, kamēr tiesnesis atrodas prombūtnē (darbnespēja, atvaļinājums, komandējums, mācības, u.tml.), ņemot vērā 3.2.4.punktā noteikto;

3.2.4. pēc tiesneša prombūtnes vienu darba dienu par katrām divām prombūtnes nedēļām, bet nostiprinājuma lūgumu sadalē tiesnešus pēc ikgadējā atvaļinājuma iekļauj divas darba dienas pirms beidzamās atvaļinājuma dienas;

3.2.5. uz laiku, kamēr tiesnesis veic izmeklēšanas tiesneša pienākumus vai veic Valsts robežsardzes iesniegumu par patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu aizturēšanu izskatīšanu, izņemot 3.1.1., 3.1.3., 3.1.5.punktā noteiktos gadījumus;

3.2.6. tiesnesis, pamatojoties uz tiesas priekšsēdētājam adresētu iesniegumu, nepiedalās tādu pieteikumu un lietu izskatīšanā, kurā kāds no dalībniekiem ir darījuma partneris likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē;

3.2.7. lietas sadalē netiek ieļauti tiesneši, kuri iepriekš piedalījušies šīs lietas izskatīšanā, pieņemtais nolēmums atcelts, un/vai saskaņā ar Kriminālprocesa likuma, Civilprocesa likuma un Administratīvās atbildības likuma noteikumiem, nav pieļaujama šo tiesnešu piedalīšanās lietas izskatīšanā.

 

4. Tiesas priekšsēdētājs minētā satura nozīmē ir arī tiesas priekšsēdētāja vietnieks tiesas priekšsēdētāja prombūtnē.

 

Ar 2024.gada 15.jūliju zaudē spēku 2024.gada 1.martā apstiprinātā Lietu sadales kārtība.

 

 

Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja                                                      Ieva Čudina

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU