Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu nams

Tiesu apgabals: Vidzemes tiesu apgabals

Adrese: Saules iela 17, Madona, LV-4801
Tālr.: 648 23759
Fakss: 64860691
e-pasts: vidzeme.madona.apgabals@tiesas.lv 

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Tija Skrapste, tālr.: 64232919


Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00