Vidzemes rajona tiesa (Alūksnē)


Tiesu apgabals: Vidzemes tiesu apgabals

Adrese: Rūpniecības iela 8, Alūksne, LV-4301

Tālr.: 64324347, 64323787


e-pasts: vidzeme@tiesas.lv

Par dokumentu iesniegšanu, saņemšanu un apriti Vidzemes rajona tiesā.


Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem:
Sintija Ādamsone, tālr.: 64250783, e-pasts: sintija.adamsone@tiesas.lv 

Kontaktpersona jautājumos par videokonferenču organizēšanu: Iveta Cecere, tālr.: 64320110

Darba laiks:
Pirmdienās plkst. 8.30 – 18.00
Otrdienās plkst. 8.30 – 17.00
Trešdienās plkst. 8.30 – 17.00
Ceturtdienās plkst. 8.30 – 17.00
Piektdienās plkst. 8.30 – 16.00