Vidzemes rajona tiesa (Limbažos)

Tiesu apgabals: Vidzemes tiesu apgabals

Adrese: Cēsu iela 18, Limbaži, LV-4001

Tālr.: 64070564, 64070219

e-pasts: vidzeme@tiesas.lv

Par dokumentu iesniegšanu, saņemšanu un apriti Vidzemes rajona tiesā.

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Nora Liepiņa, tālr.: 64250769, e-pasts: nora.liepina@tiesas.lv

Kontaktpersona jautājumos par videkonferenču organizēšanu: Diāna Kokina, tālr.: 64070221.

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8:30 – 18:00
Otrdienās no plkst. 8.30 – 17:00
Trešdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Piektdienās no plkst. 8:30 – 16:00