Vidzemes rajona tiesa (Madonā)

Tiesu apgabals: Vidzemes tiesu apgabals

Adrese: Saules iela 17Madona, LV-4801

Tālr.: 64821067, 64821474

e-pasts: vidzeme@tiesas.lv

Par dokumentu iesniegšanu, saņemšanu un apriti Vidzemes rajona tiesā.


Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Sintija Ādamsone, tālr.: 64250783, e-pasts: sintija.adamsone@tiesas.lv 

Kontaktpersona jautājumos par videokonferenču organizēšanu: Inese Timofejeva, tālr.: 64821149.

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8:30 – 18:00
Otrdienās no plkst. 8.30 – 17:00
Trešdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Piektdienās no plkst. 8:30 – 16:00