Vidzemes rajona tiesa (Valkā)

Tiesu apgabals: Vidzemes tiesu apgabals

Adrese: Rīgas iela 2, Valka, LV-4701

Tālr.: 64722432

e-pasts: vidzeme@tiesas.lv

Par dokumentu iesniegšanu, saņemšanu un apriti Vidzemes rajona tiesā.

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Nataļja Grehova, tālr.64720498,  e-pasts: natalja.grehova@tiesas.lv 

Kontaktpersona jautājumos par videokonferenču organizēšanu: Ērika Miķelsone, tālr.: 64720411.

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8:30 – 18:00
Otrdienās no plkst. 8.30 – 17:00
Trešdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Piektdienās no plkst. 8:30 – 16:00

 A. Cukura foto