Vidzemes rajona tiesa (Valmierā)

Tiesu apgabals: Vidzemes tiesu apgabals

Adrese: Garā iela 5, Valmiera, LV-4201

Tālr.: 64222281, 64250772

e-pasts: vidzeme@tiesas.lv

Par dokumentu iesniegšanu, saņemšanu un apriti Vidzemes rajona tiesā.

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Nora Liepiņa, tālr.: 64250769, e-pasts: nora.liepina@tiesas.lv

Kontaktpersona jautājumos par videokonferenču organizēšanu: Māra Zariņa, e-pasts: mara.zarina@tiesas.lv, tālr.: 64281657. 

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00