Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu nams

Tiesu apgabals: Zemgales tiesu apgabals

Adrese: Jaunceltnes iela 5, Aizkraukle, LV-5101
Tālr.: 65128197
e-pasts: zemgale.aizkraukle.apgabals@tiesas.lv

Tiesas konsultants un persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Ineta Vītoliņa, tālr.: 65120352, e-pasts:  ineta.vitolina@tiesas.lv


Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00

Informāciju par tiesas procesu gaitu sniedz tiesneša palīgs (217.kabinets).