Zemgales rajona tiesa (Jēkabpilī)


Tiesu apgabals: Zemgales tiesu apgabals

Tiesu apgabals: Zemgales tiesu apgabals

Adrese: Neretas iela 39, Jēkabpils, LV-5201

Zemgales rajona tiesas e-pasts: zemgale@tiesas.lv

E-adrese: default@40900016047

Tiesas kontakttālruņi:

Jautājumi par civillietām: tālr.65207450

Jautājumi par krimināllietām: tālr.65207459

Jautājumi par zemesgrāmatu lietām: tālr.65221490, e-pasts zemgale@zemesgramata.lv

Kancelejas vadītāja vietniece Velga Drozde, tālr. 65207460

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: 

Tiesas priekšsēdētājas palīdze (Jelgavā) Sanita Skulme, e-pasts: sanita.skulme@tiesas.lv,  tālr. 63029744

Kontaktpersona par videokonferenču organizēšanu starp tiesām:

Tiesas arhivāre Maija Vārna, tālr.65207477

Tiesas sēžu sekretāre Aļona Petrova, tālr.65207472

Tiesas sēžu sekretāre Kristīne Graudiņa, tālr.65207475

Tiesas sēžu sekretāre Inese Ciniņa, tālr.65207471

Tiesas sēžu sekretāre Anda Grīnberga, tālr.65207473

Tiesas sēžu sekretāre Ilze Voitiņa, tālr.65207476

Kontakti par zemesgrāmatu lietām: 

https://www.zemesgramata.lv/saturs/lv/39-6-6

Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Vide ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

- ir piemērota ieeja (uzbrauktuve pie ēkas)  

- ir pieejams lifts 

- ēkas 2. stāvā ir WC telpa, kas aprīkota ar speciālu palīgaprīkojumu

Kontakttālrunis saziņai: 65207460 

Darba laiks:

Pirmdienās no plkst. 8:.30 līdz 18.00

Otrdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00

Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00

Ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00

Piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00