Zemgales rajona tiesa (Ogrē)

ZEMGALES RAJONA TIESA

N.p.k.

Amats

Vārds, Uzvārds

Tālruņa numurs

1.

Tiesas priekšsēdētāja

Līga Ašmane

 

2.

Tiesas priekšsēdētājas palīdze (Jelgavā)

Tiesas priekšsēdētājas palīdze (Tukumā)

Tiesas priekšsēdētājas palīdze (Aizkrauklē)

Sanita Grinšpone

Eva Zīvarte

Gunta Sprudzāne

63029744

63120113

65120944

3.

Kancelejas vadītāja krimināllietās

Jelgavā

Sanita Titova

63082191

4.

Kancelejas vadītāja civillietās

Jelgavā

Daiga Širaka

63082278

5.

Kancelejas vadītājas vietniece

Aizkrauklē

Ruta Čipāne

65122580

6.

Kancelejas vadītājas vietniece

Bauskā

Agrita Leveika

63922285

7.

Kancelejas vadītājas vietniece

Dobelē

Inga Siliņa

63707179

8.

Kancelejas vadītājas vietniece

Jēkabpilī

Velga Drozde

65207460

9.

Kancelejas vadītājas vietniece

Ogrē

Ināra Zāģere

65024451

10

Kancelejas vadītājas vietniece

Tukumā

Marita Skujeniece

63124725

11.

1.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Laura France

Ineta Lībere

Diāna Kalniņa

 

 

63081273

63081277

12.

2.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Iveta Salaka

Egita Gorska

Diāna Protizāne

 

 

63012386

63010822

13.

3.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Dace Ruško

Jevgenija Ostapova

Iveta Revina

 

 

63010879

63012388

14.

4.sastāvs

Tiesnesis

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Andris Škutāns

Agnese Laitāne

Elīne Eihentāle

 

 

63082565

63010739

15.

5.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Irina Freimane

Alla Paņkiva

Aina Kosta

 

 

63010707

63012389

16.

6.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Kristīne Konderko

Sigita Korņejeva

Alīna Kurapatkina

 

 

63082559

63010846

 

 

17.

7.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Iveta Kniploka

Evita Anģēna

Ligita Deviķe

 

 

63012390

63024651

18.

8.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Nellija Paņkiva

Agnese Rimšāne

Guna Krama

 

 

63026942

63010874

19.

9.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Inita Dzerkale

 

Anastasija Anna Černova

 

 

63082571

63023332

20.

10.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Daiga Danšina

Iveta Gaidamaviča

Krista Notte

 

 

63010982

63021443

21.

11.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Līga Ašmane

Inga Daņiļeviča

Marta Vītiņa

 

 

63082566

63010857

22.

12.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Maira Griķe

Sandra Polenca

Diāna Azaucka

 

 

63010598

63010797

23.

13.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Laila Fogele

Kristīna Viļkovska

Aiga Ksilandere

 

 

63012387

63010813

24.

14.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Laila Gulbe

Anna Briede

Dace Šulce -Eiduka

 

 

63026368

63081276

25.

15.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Kristīne Zaura

Marina Dmitričenko

Līva Krūziņa

 

 

63010821

63026080

26.

16.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Inga Zālīte

Zane Kažus

Gita Mečaja

 

 

65128163

65128159

27.

17.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

-------------

Vija Sidorko

Marija Liģere

 

 

65120958

65120957

28.

18.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Jolanta Bebriša

Kristīne Vaičule

Ivita Šale

 

 

65120952

65128009

 

 

29.

19.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Sarmīte Daukšte

Jolanta Pētersone

Diāna Venderote

 

 

65120949

65120950

30.

20.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Sallija Vikentjeva

Inga Spūle

Ieva Kanopa

 

 

65120951

65120953

31.

21.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Iveta Andžāne

Sarmīte Golubova

Nadja Zaharova

 

 

63963942

63963947

32.

22.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Marina Ribina

Ludmila Saulīte

Evita Gaile

 

 

63963941

63963946

33.

23.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Lilita Kosoja

Sandra Laveniece

Kristīne Ankure

 

 

63963937

63923537

34.

24.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Indra Tikuma

Inta Vēbere

Karīna Agejenkova

 

 

63927388

63963948

35.

25.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Irina Bogdanova

Aleksandra Mihaiļičenko

Kristīne Domokejeva

 

 

63963953

63963954

36.

26.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Agnese Skulme

Inga Morkvena

Skaidrīte Šimkevica

 

 

63963943

63963949

37.

27.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretārs

 

Renāte Krasovska

Natālija Siņuka

Solveiga Baumane

 

 

63707172

63707124

38.

28.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Ārija Ulaseviča

Nora Morozova

Gunta Vālodze

 

 

63725176

63707120

39.

29.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Iluta Kovaļova

Eva Bērziņa

Liene Līvmane

 

 

63722286

63707121

40.

30.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretārs

 

------------

Zita Baranovska

Deivids Vāvers

 

 

63781141

67610713

 

 

41.

31.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Inga Putra

Inga Brahmane

Evita Biseniece

 

 

63725409

63707123

42.

32.sastāvs

Tiesnesis

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Valdis Muižnieks

Inese Baltmane

Ilze Voitiņa

 

 

65207466

65207476

43.

33.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Lilita Bārbale

Inese Gercāne

Inga Cīrule

 

 

65207462

65207471

44.

34.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Inese Tumanova

Žanna Peškova

Ilze Stanka

 

 

65207464

65207474

45.

35.sastāvs

Tiesnesis

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Viktors Trušels

Ina Grišina

Inese Ciniņa

 

 

65207465

65207475

46.

36.sastāvs

Tiesnesis

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Ramiro Grandāns

Sanitas Karaseva

Anda Grīnberga

 

 

65207463

65207473

47.

37.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Līga Baltmane-Zepa

Andra Audze

Zane Kapača

 

 

65207461

65207472

48.

38.sastāvs

Tiesnesis

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Arnis Naglis

Kristīne Ūdrīte -Rāzna

Oksana Orehova

 

 

65021651

65021716

49.

39.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Zeltīte Kusiņa

Sandra Garanča

Zane Strauta

 

 

65021685

65021538

50.

40.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Natālija Zavadska

Inese Staņislavska

Daina Ašmane

 

 

65021673

65024266

51.

41.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Inese Punte

Dace Skuja

Egita Dementjeva

 

 

65021430

65024203

52.

42.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Inta Naruška

Inga Kronentāle

Lelde Agliša

 

 

65021362

65021494

53.

43.sastāvs

Tiesnesis

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Dainis Plaudis

Dace Dreimane

Vanesa Vilcāne

 

 

65021690

65021592

 

 

54.

44.sastāvs

Tiesnesis

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Dzintars Melbārdis

Solvita Vilciņa

Santa Čaikovska

 

 

65024267

65021899

55.

45.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Adrija Kasakovska

Daiga Teko

Terēze Putāne

 

 

63120150

63120209

56.

46.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Kristīne Vanaga

Anita Stepiņa

Inga Reide

 

 

63120216

63120184

57.

47.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Rita Bruce

Asja Rācenāja

Eva Kristlība

 

 

63120126

63120172

58.

48.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Aelita Vancāne

Inga Vētra

Dace Jēkabsone

 

 

63120160

63124123

59.

49.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Inese Mudele

Ilze Kubele

Gunita Reide

 

 

63120152

63120206

60.

50.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Ligita Sprigule

Ieva Ķilla

Daiga Paiķe

 

 

63120157

63120203