Zemgales rajona tiesa (Ogrē)

ZEMGALES RAJONA TIESA

(Jelgava, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jēkabpils, Ogre, Tukums)

N.p.k.

Amats

Vārds, Uzvārds

Tālruņa numurs

1.        

Tiesas priekšsēdētāja (Jelgavā)

Iveta Salaka

 

2.        

Tiesas priekšsēdētāja vietniece (Aizkrauklē)

Tiesas priekšsēdētāja vietniece (Tukumā)

Tiesas priekšsēdētāja vietniece (Aizkrauklē) zemesgrāmatu lietās

Inga Zālīte

Adrija Kasakovska

 Gita Zenfa

 

3.        

Tiesas priekšsēdētāja palīdze (Jelgavā)

Tiesas priekšsēdētāja palīdze (Tukumā)

Tiesas priekšsēdētāja palīdze (Aizkrauklē)

Sanita Skulme

Eva Zīvarte

Gunta Sprudzāne

63029744

63120113

65120944

Kanceleja

4.        

Kancelejas vadītāja krimināllietās (Jelgavā)

Kancelejas vadītāja civillietās (Jelgavā)

Kancelejas vadītāja zemesgrāmatu lietās (Jelgavā)

Sanita Titova

Daiga Širaka

Kristīne Šreitmane

63082191

63082278

63011303

5.        

Kancelejas vadītāja vietniece (Aizkrauklē)

Kancelejas vadītāja vietniece (Bauskā)

Kancelejas vadītāja vietniece (Dobelē)

Kancelejas vadītāja vietniece (Jēkabpilī)

Kancelejas vadītāja vietniece (Ogrē)

Kancelejas vadītāja vietniece (Tukumā)

Ruta Čipāne

Liāna Kugrēna

Inga Siliņa

Velga Drozde

Viktorija Mārtiņa 

Marita Skujeniece

65122580

63922285

63707179

65207460

65021417

63124725

6.        

Tiesas arhivāre (Jelgavā)

Tiesas arhivāre (Aizkrauklē)

Tiesas arhivāre (Bauskā)

Tiesas arhivāre (Dobelē)

Tiesas arhivāre (Jēkabpilī)

Tiesas arhivāre (Ogrē)

Tiesas arhivāre (Tukumā)

Ligita Valta

Dainuvīte Vilema

Agrita Leveika

Ieva Blekte

Maija Vārna

Dzintra Kaltone

Ginta Kalēja

63010875

65120948

63963952

63781140

65207477

65024268

63120104

7.        

Tiesas konsultanti zemesgrāmatu lietās:

                                                                    Jelgavā

 

                                                               Aizkrauklē

                                                                    Bauskā

                                                                    Dobelē

                                                                   Tukumā

                                                                  Jēkabpilī

                                                                        Ogrē

 

 

 

63046871

63011303

65122071

63923091

63721039

63125189

65221490

65022315

TIESAS SASTĀVI

Zemgales rajona tiesa (Jelgavā)

8.        

1.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Laura France

 

 

 

63081273

63081277

9.        

2.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Iveta Salaka

 

 

63012386

63010822

10.    

3.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Dace Ruško

 

 

 

63010879

63012388

11.    

4.sastāvs

Tiesnesis

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Andris Škutāns

 

 

 

63082565

63010739

12.    

5.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

Irina Freimane

 

 

 

63010707

63012389

13.    

6.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Kristīne Konderko

 

 

 

63082559

63010846

14.    

7.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Iveta Kniploka

 

 

 

63012390

63024651

15.    

8.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Nellija Paņkiva

 

 

 

63026942

63010874

16.    

9.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Inita Dzerkale

 

 

 

63082571

63023332

17.    

10.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Daiga Danšina

 

 

 

63010982

63021443

18.    

11.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Līga Ašmane

 

 

 

63082566

63026080

19.    

12.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Maira Griķe

 

 

 

63010598

63010797

20.    

13.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Laila Fogele

 

 

 

63012387

63010813

21.    

14.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Laila Gulbe

 

 

 

63026368

63081276

22.    

15.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

 

 

 

63010821

63010984

Zemgales rajona tiesa (Aizkrauklē)

23.    

16.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Inga Zālīte

 

 

 

65128163

65128159

24.    

17.sastāvs

Stažieris tiesneša amatam

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Gita Zenfa

 

 

 

65120958

65120957

25.    

18.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Jolanta Bebriša

 

 

 

65120952

65128009

26.    

19.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Sarmīte Daukšte

 

 

 

65120949

65120950

27.    

20.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Sallija Vikentjeva

 

 

 

65120951

65120953

Zemgales rajona tiesa (Bauskā)

28.    

21.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Iveta Andžāne

 

 

 

63963942

63963947

29.    

22.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Marina Ribina

 

 

 

63963941

63963946

30.    

23.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Lilita Kosoja

 

 

 

63963937

63923537

31.    

24.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Indra Tikuma

 

 

 

63963943

63963948

32.    

25.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Irina Bogdanova

 

 

 

63963953

63963954

33.    

26.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

 

 

 

63963938

63927388

Zemgales rajona tiesa (Dobelē)

34.    

27.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretārs

 

Renāte Krasovska

 

 

 

63707172

63707124

35.    

28.sastāvs

---------

 

36.    

29.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Iluta Kovaļova

 

 

 

63722286

63707121

37.    

30.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretārs

 

Nora Pakule

 

 

 

63781141

67610713

38.    

31.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Zita Studente

 

 

 

63707123

63725409

Zemgales rajona tiesa (Jēkabpilī)

39.    

32.sastāvs

Tiesnesis

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Valdis Muižnieks

 

 

 

65207466

65207476

40.    

33.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Lilita Bārbale

 

 

 

65207462

65207471

41.    

34.sastāvs

Tiesnese

Tiesneses palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Inese Tumanova

 

 

 

65207464

65207474

42.    

35.sastāvs

Tiesnesis

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Inna Lipša

 

 

 

65207465

65207475

43.    

36.sastāvs

Tiesnesis

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Ramiro Grandāns

 

 

 

65207463

65207473

44.    

37.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīgs

Tiesas sēžu sekretāre

 

 

 

 

65207461

65207472

Zemgales rajona tiesa (Ogrē)

45.    

38.sastāvs

Tiesnesis

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

 

 

 

65021651

65021716

46.    

39.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Zeltīte Kusiņa

 

 

 

65021685

65021538

47.    

40.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Natālija Zavadska

 

 

 

65021673

65024266

48.    

41.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Inese Punte

 

 

 

65021430

65024203

49.    

42.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Inta Naruška

 

 

 

65021494

65021362

 

 

50.    

43.sastāvs

Tiesnesis

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Liene Lāzare

 

 

 

65021690

65021592

51.    

44.sastāvs

Tiesnesis

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Dzintars Melbārdis

 

 

 

65024267

65021899

Zemgales rajona tiesa (Tukumā)

52.    

45.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Adrija Kasakovska

 

 

 

63120150

63120209

53.    

46.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Kristīne Vanaga

 

 

 

63120216

63120184

54.    

47.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Agnese Adgere

 

 

 

63120126

63120172

55.    

48.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Aelita Vancāne

 

 

 

63120160

63124123

56.    

49.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Inese Mudele

 

 

 

63120152

63120206

57.    

50.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

Tiesas sēžu sekretāre

 

Ligita Sprigule

 

 

 

63120157

63120203

TIESAS SASTĀVI ZEMESGRĀMATU LIETĀS

Zemgales rajona tiesa (Jelgavā)

58.    

51.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

 

Inese Trēde

 

 

 

63010373

59.    

52.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

 

Inese Ziediņa

 

 

 

63023352

60.    

53.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

 

Kristīne Zaura

 

 

63026487

61.    

Konsultante

Konsultante

Konsultante

Konsultante

Tiesas sekretāre

 

63026487

63023352

63046871

63046871

63046871

Zemgales rajona tiesa (Aizkrauklē)

62.    

54.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

 

Evita Sietniece

 

 

 

65124858

 

 

63.    

55.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

 

 

 

 

65124858

64.    

Konsultante

Konsultante

 

65122071

65122071

Zemgales rajona tiesa (Bauskā)

65.    

56.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

 

 

 

 

63963210

66.    

Konsultante

Konsultante

 

63963102

63920226

Zemgales rajona tiesa (Dobelē)

67.    

57.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

 

Ligita Birkhāne

 

 

 

63720208

68.    

Konsultante

Konsultante

 

63781193

63721039

Zemgales rajona tiesa (Jēkabpilī)

69.    

58.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

 

Aija Bisāne

 

 

 

65221025

70.    

59.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

 

Līga Ieleja

 

 

 

65221027

71.    

Konsultante

Konsultante

 

65221025

65221027

Zemgales rajona tiesa (Ogrē)

72.    

60.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

 

Ligita Ertmane

 

 

 

65024179

73.    

61.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

 

Dainis Plaudis

 

 

 

65024178

74.    

Konsultante

Konsultante

Konsultante

 

65022315

65022172

65022079

Zemgales rajona tiesa (Tukumā)

75.    

62.sastāvs

Tiesnese

Tiesneša palīdze

 

Glorija Sorokina

 

 

 

63122023

76.    

Konsultante

Konsultante

 

63125189

63122015