Tiesnešu saraksts

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar Latvijā strādājošo tiesnešu sarakstu.
Sarakstu ir iespējams grupēt alfabēta secībā pēc „Vārda”, „Uzvārda”, „Tiesas” vai „Specializācijas”.
Vārds Uzvārds Tiesa Specializācija
Lauma Aina Keidena Zemgales rajona tiesa (Bauskā) Tiesnese
Ģirts Aizsils Daugavpils tiesa (18. novembra ielā) priekšsēdētāja vietnieks
Inga Akmeņlauka Zemgales apgabaltiesa Tiesnese
Didzis Aktumanis Kurzemes apgabaltiesa Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs
Zane Aldiņa Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Daina Alksne Kurzemes rajona tiesa (Kuldīgā) Tiesnese
Dzintra Amerika Augstākā tiesa Tiesnese
Sandra Amola Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Ingūna Amoliņa Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Ilze Amona Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Everita Ancāne Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Lolita Andersone Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Ilze Andruškina Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Iveta Andžāne Zemgales rajona tiesa (Bauskā) Tiesnese
Alise Antone Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Dzintra Apine Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu nams Tiesnese
Evija Apīne Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Ilze Apse Kurzemes rajona tiesa (Saldū) Tiesnese
Uldis Apsītis Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnesis
Lala Apšeniece Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams Tiesnese
Natālija Asača Rēzeknes tiesa Ludzā Tiesnese
Līga Ašitoka Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs) Tiesnese
Līga Ašmane Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesas priekšsēdētāja
Sandija Audzere Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Irina Augustāne Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Dace Ābele Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Madara Ābele Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Baiba Ābele Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Jolanta Āboliņa Kurzemes rajona tiesa (Talsos) Tiesnese
Ivonna Ādamsone - Struža Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Aija Āva Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesas priekšsēdētāja
Sanita Babre Vidzemes rajona tiesa (Madonā) Tiesnese
Ina Baiko Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Sandra Bakmane Vidzemes apgabaltiesa Tiesnese
Māra Balode Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Dzintra Balta Augstākā tiesa Tiesnese
Daina Baltā Zemgales apgabaltiesa Tiesnese
Līga Baltmane - Zepa Zemgales rajona tiesa (Jēkabpilī) Tiesnese
Doloresa Bambere Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesas priekšsēdētājas vietniece
Jūlija Baufale Daugavpils tiesa (18. novembra ielā) Tiesnese
Ieva Bāliņa Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Lilita Bārbale Zemgales rajona tiesa (Jēkabpilī) Tiesnese
Marika Bebriša Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Jolanta Bebriša Zemgales rajona tiesa (Aizkrauklē) Tiesnese
Irina Beitāne Daugavpils tiesa Preiļos Tiesnese
Inese Belicka Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu nams Tiesnese
Svetlana Beļajeva Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Kaspars Berķis Administratīvā apgabaltiesa Tiesnesis
Santa Bernharde Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Dagnija Bērziņa Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Inese Bērziņa Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Anita Bērziņa Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs) Tiesnese
Inese Bērzkalne Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Ivars Bičkovičs Augstākā tiesa Tiesnesis
Edgars Biezais Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnesis
Līga Biksiniece-Martinova Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Ligita Birkhāne Zemgales rajona tiesa (Dobelē) Tiesnese
Mārtiņš Birkmanis Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams Tiesu nama priekšsēdētājs
Māris Birzgalis Administratīvā apgabaltiesa Tiesnesis
Aija Bisāne Zemgales rajona tiesa (Jēkabpilī) Tiesnese
Intars Bisters Augstākā tiesa Tiesnesis
Ingrīda Bite Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese
Maruta Bite Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Stella Blūma Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams Tiesnese
Olita Blūmfelde Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Līga Blūmiņa Rīgas apgabaltiesa Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece, Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja
Maija Bogdane Vidzemes rajona tiesa (Gulbenē) Tiesnese
Irina Bogdanova Zemgales rajona tiesa (Bauskā) Tiesnese
Dina Bondare Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Aija Branta Augstākā tiesa Tiesnese
Sandra Breča Zemgales rajona tiesa (Ogrē) Tiesnese
Sandra Breča Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Anda Briede Augstākā tiesa Tiesnese
Aija Briede Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Iveta Brimerberga Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Anda Brīze Kurzemes rajona tiesa (Kuldīgā) Tiesnese
Tamāra Broda Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Kristīne Brokane Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams Tiesas priekšsēdētāja
Skaidrīte Buivide Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Agris Bukavs Vidzemes apgabaltiesa Tiesnesis
Adrija Buliņa Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesas priekšsēdētāja
Raimonds Buls Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnesis
Jānis Bumbieris Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnesis
Antra Bušmane Vidzemes rajona tiesa (Valmierā) Tiesnese
Brigita Būmeistere Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Inguna Casno Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Baiba Caunīte Vidzemes rajona tiesa (Madonā) Tiesnese
Ilze Celmiņa Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Andis Celms Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnesis
Zaiga Cera Vidzemes apgabaltiesa Tiesnese
Līga Cielava Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Teiksma Cīrule Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Solvita Cīrule Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Inese Čakša Vidzemes rajona tiesa (Gulbenē) Tiesnese
Gunta Čepule Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Anita Čerņavska Augstākā tiesa Tiesnese
Ieva Čudina Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Aiva Daidere Kurzemes apgabaltiesa Tiesnese
Ieva Dambe Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Uldis Danga Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Daiga Danšina Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Sarmīte Daukšte Zemgales rajona tiesa (Aizkrauklē) Tiesnese
Linda Dīzenberga Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Agita Dmitrenoka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Sigita Dolniece Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Romāns Dončenko Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnesis
Sandra Dreija Vidzemes rajona tiesa (Valkā) Tiesnese
Maija Dreimane Rīgas rajona tiesa (Siguldā) Tiesnese
Agris Dreimanis Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnesis
Anželika Drekslere Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Elfa Driba Vidzemes apgabaltiesa Tiesnese
Diāna Dumbre Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Zigmunds Dundurs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnesis
Arnis Dundurs Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Imants Dzenis Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnesis
Inita Dzerkale Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Anita Dzērve Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Diāna Dzērviniece Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Ivars Dzindzuks Rēzeknes tiesa Tiesnesis
Anita Eglija Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Sandra Eglīte Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnese
Erlens Ernstsons Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnesis
Ligita Ertmane Zemgales rajona tiesa (Ogrē) Tiesnese
Kristīne Evertovska Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Agnese Feldmane Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Ainars Feldmanis Kurzemes rajona tiesa (Talsos) Tiesnesis
Ilze Fišere Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnese
Laila Fogele Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Laura France Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Artūrs Freibergs Augstākā tiesa Tiesnesis
Ilze Freimane Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesas priekšsēdētāja
Irina Freimane Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Gunta Freimane Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Vivita Freimane Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Ilze Freimane Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Aiga Freimane Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Ilze Freimane (Ieviņa) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Juris Freimanis Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Viesturs Gaidukēvičs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnesis
Žanna Gaigale-Prudņikova Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Inguna Gaile Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese
Aija Galauliņa Rīgas rajona tiesa (Siguldā) Tiesnese
Ināra Galeja Daugavpils tiesa Krāslavā Tiesnese
Ināra Garda Augstākā tiesa Tiesnese
Ligita Gavare Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Sandra Gintere Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Smaida Gļazere Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Simona Gmireka Rēzeknes tiesa Balvos Tiesnese
Dace Grabovska Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Ramiro Grandāns Zemgales rajona tiesa (Jēkabpilī) Tiesnesis
Inese Grauda Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Lelde Grauda Rīgas apgabaltiesa Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Aija Grāve Vidzemes rajona tiesa (Valkā) Tiesnese
Anita Grāvīte Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Valija Grebežniece Rīgas rajona tiesa (Siguldā) Tiesnese
Iļja Grigorjevs Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnesis
Maira Griķe Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Anita Grīnberga Vidzemes rajona tiesa (Limbažos) Tiesnese
Līga Grīnberga Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Signe Grīnberga Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesas priekšsēdētāja
Jānis Grīnbergs Vidzemes rajona tiesa (Valmierā) Tiesas priekšsēdētājs
Edgars Grīvnieks Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnesis
Kristiāna Grosfogele Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese
Sandra Groza Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Elga Guitāne Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Laila Gulbe Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Andris Guļāns Augstākā tiesa Tiesnesis
Kristīne Hartmane (Anuze) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Līga Hāzenfuse Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Inguna Helmane Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Biruta Horuna Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Skaidrīte Hrebtova Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Līga Ieleja Zemgales rajona tiesa (Jēkabpilī) Tiesnese
Ilze Ieviņa Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Aelita Ignatjeva Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Vladimirs Isajevs Daugavpils tiesa (18. novembra ielā) Tiesnesis
Tatjana Ivanova Daugavpils tiesa (Ģimnāzijas ielā) Tiesnese
Baiba Jakobsone Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese
Kristīne Jandava Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Ināra Janēviča Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Ieva Jankovska Ekonomisko lietu tiesa Tiesnese
Maija Jansone Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Dace Jansone Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Irīna Jansone Rīgas apgabaltiesa Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja, Rīga apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece
Liena Jansone Kurzemes apgabaltiesa Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese
Kārlis Jansons Vidzemes rajona tiesa (Limbažos) Tiesnesis
Ilgvars Jaunģelže Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnesis
Ināra Jaunzeme Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Inga Jaunzeme Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Aija Jermacāne Rēzeknes tiesa Tiesnese
Alvis Jēkabsons Kurzemes rajona tiesa (Talsos) Tiesnesis
Andris Jonikāns Rēzeknes tiesa Tiesnesis
Inga Juhņeviča-Knoka Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Renars Jūrmalis Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnesis
Inga Kadeģe Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Vēsma Kakste Augstākā tiesa Tiesnese
Signe Kalniņa Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Daiga Kalniņa Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Vija Kalniņa Ekonomisko lietu tiesa Tiesnese
Inta Kalniņa Kurzemes rajona tiesa (Saldū) Tiesnese
Kristīne Kalvāne Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Irina Kaļiņina Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Jūlija Kamiševa Rēzeknes tiesa Balvos Tiesnese
Sanita Kanenberga Administratīvā apgabaltiesa Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece
Dace Kantsone Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Līga Karlsone Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs) Tiesnese
Agnese Karnīte Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Adrija Kasakovska Zemgales rajona tiesa (Tukumā) Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Karīna Kazārova Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Inese Kazjonova Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Aivars Keišs Augstākā tiesa Tiesnesis
Inese Kiršteine Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs) Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Astra Klaiše Kurzemes apgabaltiesa Tiesnese
Evika Klēpe Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Igors Kligačs Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnesis
Edīte Knēgere Vidzemes apgabaltiesa Tiesnese
Iveta Kniploka Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Juris Kokins Daugavpils tiesa (18. novembra ielā) Tiesnesis
Kristīne Konderko Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Laura Konošonoka Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Diāna Koroševska Rēzeknes tiesa Tiesnese
Lilita Kosoja Zemgales rajona tiesa (Bauskā) Tiesnese
Ļubova Kovaļa Ekonomisko lietu tiesa Tiesnese
Anita Kovaļevska Augstākā tiesa Tiesnese
Iluta Kovaļova Zemgales rajona tiesa (Dobelē) Tiesnese
Renāte Krasovska Zemgales rajona tiesa (Dobelē) Tiesnese
Irēna Krastiņa Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Karina Krastiņa Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Anda Kraukle Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Karīna Kraveca Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Indra Kreicberga Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Iveta Krēvica Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesas priekšsēdētāja
Guna Krieviņa Vidzemes apgabaltiesa Tiesnese
Inga Krigena-Jurkāne Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Iveta Kromāne Daugavpils tiesa (18. novembra ielā) Tiesnese
Sandra Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Veronika Krūmiņa Augstākā tiesa Tiesnese (Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja)
Ginta Gita Kukaine Vidzemes apgabaltiesa Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja p.i.
Ieva Kulagina Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Zeltīte Kusiņa Zemgales rajona tiesa (Ogrē) Tiesnese
Gunta Kusiņa Daugavpils tiesa Krāslavā Tiesnese
Silvija Kuškina Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Ļubova Kušnire Augstākā tiesa Tiesnese
Ligita Kuzmane Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Ināra Kuzņecova (Zabarovska) Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Guntars Kveska Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Dace Ķeire Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Ivars Ķiploks Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnesis
Selga Lapejeva Kurzemes rajona tiesa (Saldū) Tiesnese
Gundega Lapiņa Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese
Arnis Lapiņš Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnesis
Modris Lapiņš Vidzemes apgabaltiesa tiesas priekšsēdētāja p.i.
Aivars Latkovskis Ekonomisko lietu tiesa Tiesnesis
Inta Lauka Augstākā tiesa Tiesnesis
Lolita Laure Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Ilze Lazdiņa Vidzemes rajona tiesa (Madonā) Tiesnese
Dailis Lazdiņš Vidzemes apgabaltiesa Tiesnesis
Vita Lāčplēse Daugavpils tiesa (18. novembra ielā) Tiesnese
Liene Lāzare Zemgales rajona tiesa (Aizkrauklē) Tiesnese
Elīna Leitāne Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Lana Leja Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Elmārs Lenšs Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu nams Tiesnesis
Baiba Lielpētere Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs) Tiesnese
Ingrīda Liepa Vidzemes rajona tiesa (Valmierā) Tiesnese
Rinalda Liepiņa Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu nams Tiesu nama priekšsēdētāja
Diāna Liepiņa Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese
Liāna Liepiņa Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Gita Lilo Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Santa Liniņa Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Staņislavs Linkevičs Administratīvā rajona tiesa Rēzeknes tiesu nams Tiesu nama priekšsēdētājs
Inga Lipska Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Inna Lipša Vidzemes rajona tiesa (Madonā) Tiesnese
Krists Līcis Kurzemes apgabaltiesa Tiesnesis
Didzis Līdacis Vidzemes rajona tiesa (Valmierā) Tiesnesis
Jolanta Līvena Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Dainis Locs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnesis
Valentīna Lohova Latgales apgabaltiesa Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja, Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece
Svens Lorencs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnesis
Daiga Lubāne Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Sarmīte Lucava Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnese
Ieva Lūciņa-Linka Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Olga Macpane Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnese
Kristīne Maike Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Diāna Makarova Augstākā tiesa Tiesnese
Valerijans Maksimovs Augstākā tiesa Tiesnesis
Viktors Makucevičs Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnesis
Tatjana Maļinovska Rēzeknes tiesa Tiesnese
Māris Markovs Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnesis
Inta Marnauza Rēzeknes tiesa Ludzā Tiesnese
Svetlana Maršāne Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu nams Tiesnese
Judīte Mauliņa Kurzemes apgabaltiesa Tiesnese
Vineta Mazure Rīgas rajona tiesa (Siguldā) Tiesnese
Rasma Medne Vidzemes rajona tiesa (Gulbenē) Tiesnese
Dzintars Melbārdis Zemgales rajona tiesa (Ogrē) Tiesnesis
Alvis Melbergs Vidzemes rajona tiesa (Valmierā) Tiesnesis
Iveta Meldere Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Indra Meldere Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Sandra Meliņa Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Sandra Mertena Kurzemes apgabaltiesa Tiesnese
Ludmila Mežale Latgales apgabaltiesa Tiesnese
Aiga Mieriņa Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Rudīte Migla Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Una Mihailova Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Anna Mihailova Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Liene Mikulāne Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Aija Miķelsone Vidzemes rajona tiesa (Limbažos) Tiesnese
Marita Miķelsone Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Irēna Millere Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Anita Misiuna Zemgales apgabaltiesa Tiesnese
Dace Mita Augstākā tiesa Tiesnese
Anita Moļņika Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Dagnija Muceniece Ekonomisko lietu tiesa Tiesnese
Inese Mudele Zemgales rajona tiesa (Tukumā) Tiesnese
Valdis Muižnieks Zemgales rajona tiesa (Jēkabpilī) Tiesnesis
Ligita Multiņa Daugavpils tiesa (Ģimnāzijas ielā) Tiesnese
Arnis Naglis Zemgales rajona tiesa (Ogrē) Tiesnesis
Inta Naruška Zemgales rajona tiesa (Ogrē) Tiesnese
Ilga Neimane Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Aina Nicmane Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Anda Niedola Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnese
Irina Norkusa Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Pēteris Novičenoks Rēzeknes tiesa Tiesas priekšsēdētājs
Pēteris Opincāns Augstākā tiesa Tiesnesis
Margarita Osmane Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Ilze Ošiņa Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Arvīds Ozerskis Daugavpils tiesa (18. novembra ielā) Tiesnesis
Sanita Ozola Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams Tiesnese
Ineta Ozola Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Gunta Ozoliņa Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Baiba Ozoliņa Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Ilona Ozoliņa-Kļaviņa Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Roze Paegle Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Lauma Paegļkalna Augstākā tiesa Tiesnese
Regīna Paipale Daugavpils tiesa (18. novembra ielā) Tiesnese
Nora Pakule Zemgales rajona tiesa (Dobelē) Tiesnese
Nellija Paņkiva Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Agita Papule Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs) Tiesnese
Anastasija Pasjuga Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Agnese Patmalniece Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Jana Peinberga Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Indra Pelnēna Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Ilona Petrovska Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Zane Pētersone Augstākā tiesa Tiesnese
Inguna Pinne Vidzemes apgabaltiesa Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja
Dainis Plaudis Zemgales rajona tiesa (Ogrē) Tiesnesis
Madars Plepis Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieks
Lidija Pliča Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Guntars Ploriņš Administratīvā rajona tiesa Valmieras tiesu nams Tiesu nama priekšsēdētājs
Kornēlija Poča Vidzemes rajona tiesa (Madonā) Tiesnese
Laila Podoļska Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Valters Poķis Augstākā tiesa Tiesnesis
Ludmila Poļakova Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Anita Poļakova Augstākā tiesa Tiesnese
Aija Pomerance Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Solveiga Pone Administratīvā rajona tiesa Valmieras tiesu nams Tiesnese
Inguna Preisa Zemgales apgabaltiesa Tiesnese
Ojārs Priedītis Administratīvā apgabaltiesa Tiesnesis
Viktors Prudņikovs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnesis
Inga Pujate Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Solvita Pujāte Administratīvā rajona tiesa Rēzeknes tiesu nams Tiesnese
Oksana Pulle-Čižova Ekonomisko lietu tiesa Tiesnese
Inese Punte Zemgales rajona tiesa (Ogrē) Tiesnese
Iveta Puriņa Vidzemes rajona tiesa (Alūksnē) Tiesnese
Vita Puškundze Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Aiga Putniņa Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams priekšsēdētāja vietniece
Inga Putra Zemgales rajona tiesa (Dobelē) Tiesnese
Vija Pužule Rēzeknes tiesa Balvos Tiesnese
Inta Pūce Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Igors Raciņš Latgales apgabaltiesa Tiesnesis
Inguna Radzeviča Augstākā tiesa Tiesnese
Ilze Ramane Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Silva Reinholde Kurzemes apgabaltiesa Tiesas priekšsēdētāja
Aija Reitupe Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Gunta Rezgoriņa Vidzemes rajona tiesa (Madonā) Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece
Marina Ribina Zemgales rajona tiesa (Bauskā) Tiesnese
Ineta Riekstiņa Rīgas rajona tiesa (Siguldā) Tiesnese
Dace Riekstiņa Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnese
Kaspars Rinčs Daugavpils tiesa (18. novembra ielā) Tiesnesis
Raimonds Rinčs Zemgales apgabaltiesa Tiesnesis
Normunds Riņķis Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Iveta Risberga Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Dina Rīna Kurzemes rajona tiesa (Kuldīgā) Tiesnese
Daina Ročāne Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs) dzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece
Marina Romanova Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Ināra Rozīte Kurzemes apgabaltiesa Tiesnese
Gerda Rozīte-Pupkeviča Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Inese Rubina Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Anita Rudziša Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Ilona Rudzīte Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnese
Dace Ruško Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Ilona Rūķe Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Vita Rūsiņa Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Sanita Rūtena Laizāne Rēzeknes tiesa Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Sanita Rūtenberga Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Iveta Salaka Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece
Silvija Saleniece Rēzeknes tiesa Ludzā Tiesnese
Normunds Salenieks Augstākā tiesa Tiesnesis
Nataļja Saratova Daugavpils tiesa (Ģimnāzijas ielā) Tiesnese
Dainida` Sarma Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Ita Seisuma Vidzemes rajona tiesa (Valmierā) Tiesnese
Marika Senkāne Augstākā tiesa Tiesnese
Inga Serafimova Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Solvita Sērdiene Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams Tiesnese
Evita Sietniece Zemgales rajona tiesa (Aizkrauklē) Tiesnese
Rinalds Silakalns Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnesis
Inese Siliņeviča Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesas priekšsēdētāja
Juris Siliņš Zemgales apgabaltiesa Tiesas priekšsēdētājs
Gunārs Siliņš Rēzeknes tiesa Tiesas priekšsēdētāja vietnieks
Geļena Simoņuka Daugavpils tiesa (18. novembra ielā) Tiesnese
Anita Simsone Kurzemes rajona tiesa (Kuldīgā) Tiesnese
Agrita Sīmane Vidzemes rajona tiesa (Valmierā) Tiesnese
Dace Skrauple Zemgales apgabaltiesa Tiesnese
Dagmāra Skudra Latgales apgabaltiesa Tiesnese
Inese Skudra Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu nams Tiesnese
Agnese Skulme Zemgales rajona tiesa (Bauskā) Tiesnese
Ieva Sladzevska Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Līvija Slica Augstākā tiesa Tiesnese
Elīna Slišāne Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Dainis Slišāns Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnesis
Katarīna Sniedze Ekonomisko lietu tiesa Tiesnese
Aigars Sniedzītis Zemgales apgabaltiesa Tiesnesis
Valentīna Sokolova Latgales apgabaltiesa Tiesnese
Gunta Sokolova Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja vietniece
Santa Sondare Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Glorija Sorokina Zemgales rajona tiesa (Tukumā) Tiesnese
Ligita Sprigule Zemgales rajona tiesa (Tukumā) Tiesnese
Visvaldis Sprudzāns Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu nams Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs
Elita Stelte - Auziņa Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Anita Stikāne Daugavpils tiesa Preiļos Tiesnese
Inga Stivriņa Daugavpils tiesa Krāslavā Tiesnese
Elita Stivriņa Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Ilmārs Stivriņš Latgales apgabaltiesa Tiesnesis
Sanita Strakše Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Baiba Strauta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Andris Strauts Latgales apgabaltiesa Tiesnesis
Inese Strelča Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Inese Strode Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Gunārs Strucinskis Rēzeknes tiesa Tiesnesis
Aigars Strupišs Augstākā tiesa Tiesas priekšsēdētājs
Antra Strupule Vidzemes rajona tiesa (Alūksnē) Tiesnese
Iveta Stuberovska Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Zita Studente Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Guntars Stūris Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Jānis Stūrmanis Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnesis
Elga Sudāre Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu nams Tiesnese
Līga Supe Vidzemes rajona tiesa (Alūksnē) Tiesnese
Agnese Sviķe Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Mārtiņš Sviķis Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Marita Šalta Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Jānis Šauša Daugavpils tiesa (18. novembra ielā) Tiesas priekšsēdētājs
Alla Šilova Latgales apgabaltiesa Tiesas priekšsēdētāja
Gunta Širaka Vidzemes rajona tiesa (Gulbenē) Tiesnese
Ineta Škutāne Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Andris Škutāns Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnesis
Mairita Šķendere Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Māris Šļakota Administratīvā rajona tiesa Rēzeknes tiesu nams Tiesnesis
Lauris Šņepsts Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs) Tiesnesis
Anita Šteinberga Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Inta Šteine Daugavpils tiesa (18. novembra ielā) Tiesnese
Lauma Šteinerte Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Ingūna Tabore Latgales apgabaltiesa Tiesnese
Juris Taukuls Daugavpils tiesa (Ģimnāzijas ielā) Tiesas priekšsēdētāja vietnieks
Aija Tauriņa Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Skaidrīte Temļakova Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Marianna Terjuhana Zemgales apgabaltiesa Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja
Indra Tikuma Zemgales rajona tiesa (Bauskā) Tiesnese
Antra Tiltiņa - Zariņa Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Jānis Tiltiņš Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Daina Treija Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Inese Trēde Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Guna Troika Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnese
Viktors Trušels Zemgales rajona tiesa (Jēkabpilī) Tiesnesis
Inese Tumanova Zemgales rajona tiesa (Jēkabpilī) Tiesnese
Mārtiņš Tupureins Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnesis
Odeta Turka Kurzemes rajona tiesa (Kuldīgā) Tiesnese
Edīte Turkopule Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Jolanta Uminska Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Aivars Uminskis Augstākā tiesa Tiesnesis
Gvido Ungurs Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Inese Ušakova Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Vineta Vaiteika Kurzemes apgabaltiesa Tiesnese
Ilona Vaivode Daugavpils tiesa (18. novembra ielā) Tiesnese
Ilze Valbaka Kurzemes rajona tiesa (Talsos) Tiesnese
Dina Valdmane Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Sarmīte Vamža Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Kristīne Vanaga Zemgales rajona tiesa (Tukumā) Tiesnese
Ilze Vanaga Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Aelita Vancāne Zemgales rajona tiesa (Tukumā) Tiesnese
Silvija Vasiļevska Latgales apgabaltiesa Tiesnese
Andris Vasiļevskis Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnesis
Jurijs Vasiļkovskis Latgales apgabaltiesa Tiesnesis
Ludmila Vazdiķe Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Valdis Vazdiķis Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Kaspars Vecozols Ekonomisko lietu tiesa Tiesnesis
Agnese Veita Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Linda Vēbere Kurzemes apgabaltiesa Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja
Žaneta Vēvere Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Sallija Vikentjeva Zemgales rajona tiesa (Aizkrauklē) Tiesnese
Sanita Vilciņa Vidzemes rajona tiesa (Alūksnē) Tiesnese
Andris Vilmanis Latgales apgabaltiesa Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs
Daiga Vilsone Rīgas apgabaltiesa Tiesas priekšsēdētāja
Gunta Viļumsone Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese
Kristīne Vinte-Korme Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Ieva Višķere Augstākā tiesa Tiesnese
Rudīte Vīduša Augstākā tiesa Tiesnese
Iveta Vīgante Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Māris Vīgants Administratīvā apgabaltiesa Tiesas priekšsēdētājs
Ligita Vīksna Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Aldis Vīksne Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams Tiesnesis
Linda Vīnkalna Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Sandra Vītola Vidzemes rajona tiesa (Limbažos) Tiesnese
Rita Vīva Kurzemes apgabaltiesa Tiesnese
Vita Vjatere Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Lauma Volberga Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Baiba Volfa - Riekstiņa Kurzemes rajona tiesa (Talsos) Tiesnese
Elīna Volika Rēzeknes tiesa Tiesnese
Ieva Zabarovska Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Mairita Zadiņa Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Ilga Zalužinska Latgales apgabaltiesa Tiesnese
Dimitrijs Zamjatins Rēzeknes tiesa Tiesnesis
Arlita Zariņa Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Ināra Zariņa Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Jolanta Zaškina Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Kristīne Zaura Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Natālija Zavadska Zemgales rajona tiesa (Ogrē) Tiesnese
Mārīte Zāģere Augstākā tiesa Tiesnese
Inga Zālīte Zemgales rajona tiesa (Aizkrauklē) Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Zeltīte Zdanoviča Daugavpils tiesa (Ģimnāzijas ielā) Tiesnese
Kristīne Zdanovska Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Sandra Zeire Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Ilona Zelmene Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Dzintra Zemitāne Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Inese Laura Zemīte Augstākā tiesa Tiesnese
Agnese Zemmere Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Gita Zenfa Zemgales rajona tiesa (Aizkrauklē) Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Inese Ziediņa Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Jana Zīle Daugavpils tiesa (18. novembra ielā) Tiesnese
Valda Zommere Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Žanna Zujeva Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Miķelis Zumbergs Ekonomisko lietu tiesa Tiesas priekšsēdētājs
Antra Zute Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Andris Zutis Rēzeknes tiesa Tiesnesis
Dzintra Zvaigznekalna - Žagare Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Ārija Ždanova Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Žanete Žimante Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Olga Žuka Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese (atrodas ilgstošā prombūtnē)