Tiesnešu ētikas komisija

Tiesnešu ētikas komisija ir koleģiāla tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras pamatmērķis ir sniegt atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem, kā arī skaidrot tiesnešu ētikas normas. Saskaņā ar Tiesnešu ētikas komisijas reglamentu komisija izskata konkrētu tiesnešu iespējamus ētikas normu pārkāpumus, kā arī pēc tiesneša lūguma vai tiesnešu ētikas komisijas dalībnieka priekšlikuma veic Latvijas tiesnešu ētikas kodeksa normu skaidrojumu.

Komisijas atziņas un skaidrojumi par ētikas normu interpretāciju un piemērošanu tiek publicēti sadaļā Skaidrojumi, atzinumi un lēmumi.

Tiesnešu ētikas komisijas darbu nodrošina Tiesu administrācija.  

Tiesnešu ētikas komisija tika izveidota 2008.gada 11.aprīlī.