Skaidrojumi, atzinumi un lēmumi

Nr.p.k.

Datums

Veids

Dokuments

83

03.04.2024

Atzinums

Par tiesneša izdarītiem administratīviem pārkāpumiem

šeit

82

16.06.2023

Atzinums

Par tiesneša rīcību, vēršoties Valsts policijā un nepieņemot noraidījumu un/vai neatstatot sevi no civillietas izskatīšanas brīdī, kad tiesnesis vērsās policijā

šeit

81

17.02.2023

Skaidrojums

Par tiesnesim pieteiktu noraidījumu izlemšanu un atstatīšanos no lietas izskatīšanas

šeit

80

18.02.2022

Atzinums

Par tiesneša atstatīšanos no lietas izskatīšanas

šeit

79

14.01.2022

Atzinums

Par tiesnešu atteikšanos uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu

šeit

78

26.11.2021

Atzinums

Par tiesneša izturēšanos tiesas sēdē

šeit

77

26.11.2021

Atzinums

Par tiesneša nesadarbošanos ar Tiesnešu ētikas komisiju

šeit

76

14.05.2021

Atzinums

Par tiesneša komunikāciju sociālajos tīklos

šeit

75

06.05.2021

Atzinums

Par tiesneša iespējamiem reputācijas riskiem

šeit

74

19.03.2021

Atzinums

Par tiesneša komunikāciju sociālajos tīklos un privātajā sarakstē

šeit

73

02.02.2021

Atzinums

Par ārkārtējās situācijas laikā noteikto aizliegumu pārkāpšanu 

šeit

72

13.11.2020

Atzinums

Par tiesneša izturēšanos tiesas sēdē

šeit

71

20.10.2020

Skaidrojums

Par piedalīšanos pašpārvaldes vēlēšanās

šeit

70

07.08.2020

Atzinums

Par tiesneša izturēšanos tiesas sēdē

šeit

69

08.05.2020

Atzinums

Par tiesneša izturēšanos tiesas sēdē

šeit

68

20.03.2020

Atzinums

Par tiesneša komunikāciju ārpus darba laika

šeit

67

20.03.2020

Skaidrojums

Par lietas objektīvas izskatīšanas ietekmēšanu

šeit

66

14.02.2020

Atzinums

Par tiesneša atstatīšanos no lietas izskatīšanas

šeit

65

17.01.2020

Skaidrojums

Par tiesnešu komunikāciju, nosakot krimināllietas iztiesāšanas laiku 

šeit

64

13.12.2019

Atzinums

Par tiesneša izturēšanos tiesas sēdē

šeit

63

11.10.2019

Atzinums

Par ex parte sarunām

šeit

62

12.04.2019

Skaidrojums

Par tiesneša dalību augstskolas Tiesību zinātņu studiju programmu padomes darbā 

šeit

61

28.09.2018

Atzinums

Par tiesneša objektivitāti maksātnespējas lietas izskatīšanā

šeit

60

31.08.2018

Skaidrojums

Par tiesas objektivitāti, neatkarību un godīgumu saistībā ar nolēmuma pieņemšanai veltīto laiku un situāciju, kad darba pienākumu pildīšanas laikā tiesas darbiniekam kļūst zināms nepasludināta nolēmuma saturs

šeit

59

13.07.2018

Atzinums

Par tiesneša izturēšanos tiesas sēdē

šeit

58

27.04.2018

Skaidrojums

Par tiesnešu administratīvo imunitāti 

šeit

57

27.04.2018

Skaidrojums

Par tiesnešu dalību speciāli tiesnešiem organizētās mācībās un tiesas priekšsēdētāja kompetenci tiesas darba organizēšanā 

šeit

56 16.03.2018 Skaidrojums Par ar tiesību zinātnēm nesaistītu mācību apmeklēšanu tiesas darba laikā un to saskaņošanu ar tiesas priekšsēdētāju šeit
55 16.03.2018 Skaidrojums Par tiesas priekšsēdētāja un tiesneša rīcību saistībā ar lietu sadali šeit
54 16.02.2018 Atzinums Par tiesneša izturēšanos un izteikumiem tiesas sēdē  šeit
53 16.02.2018 Atzinums Par tiesneša izturēšanos tiesas sēdē šeit
52 16.02.2018 Skaidrojums Par tiesneša objektivitāti vienveidīgu lietu turpmākā izskatīšanā, ja vienā no lietām kasācijas instances tiesa ir atcēlusi spriedumu šeit
51 12.01.2018 Atzinums Par tiesneša rīcību ģimeniskā konfliktā šeit
50 12.01.2018 Skaidrojums Par ad hominem argumentu izmantošanu diskusijā šeit
49 09.06.2017  Atzinums Par automašīnu, ar kurām pārvietojas arī advokāti, lietošanu šeit
48 07.04.2017 Atzinums Par tiesneša objektivitāti šeit
47 17.03.2017 Atzinums Par tiesneša rīcību, izmantojot tiesneša amata prestižu sadzīviskā konfliktā šeit
46 17.03.2017 Skaidrojums Par tiesneša objektivitāti šeit
45 28.02.2017 Atzinums Par tiesneša objektivitāti lietas izskatīšanā, aicinot puses uz izlīguma noslēgšanu šeit
44 27.01.2017 Atzinums Par tiesas iekšējās sarakstes dokumentu ievietošanu lietu materiālos šeit
43 14.10.2016 Skaidrojums Par tiesnešu darba laiku un tiesas priekšsēdētāja kompetenci darba laika ievērošanas uzraudzībā šeit
42 26.02.2016 Skaidrojums Par tiesneša izturēšanos tiesas zālē šeit
41 26.02.2016 Skaidrojums

Par tiesas sastāvā esoša tiesneša rīcību, lietas izskatīšanas laikā pētot citas lietas materiālus

šeit
40 15.01.2016 Skaidrojums Par pasākumu apmeklēšanu šeit
39 16.10.2015 Skaidrojums Par situāciju, kad tiesnesis lieto advokātu birojam piederošu automašīnu šeit
38  04.09.2015 Atzinums  Par tiesneša rīcību administratīvā pārkāpuma gadījumā  šeit
37 17.06.2015 Skaidrojums Par tiesnesi kā pārstāvi šeit
36 13.02.2015 Skaidrojums Par tiesneša objektivitāti lietā, kurā pieteicējs ir augstākas instances tiesas tiesnesis  šeit
35 28.01.2015 Skaidrojums Vadlīnijas saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem  šeit
34_2 19.12.2014 Lēmums Par tiesas priekšsēdētāja rīkojumu nepildīšanu un attiecībām ar tiesas darbiniekiem šeit
34 30.05.2014 Atzinums Par lēmuma pieņemšanu attiecībā pret kolēģi šeit
33 30.05.2014 Atzinums Par tiesneša rīcību, kopējot materiālus no viņa rīcībā esošas lietas šeit
32 21.03.2014  Skaidrojums Par autoratlīdzības līguma slēgšanu ar iestādi, kas ir potenciāls lietas dalībnieks  šeit

31

14.02.2014

Skaidrojums

Par lekcijas lasīšanu darba laikā, ja tiesnesis, kas lasa lekciju, vienlaikus ir tiesas priekšsēdētājs

šeit

30

10.01.2014

Atzinums

Par tiesneša lietotajiem izteicieniem intervijā ar žurnālistu šeit

29

13.12.2013

Atzinums

Par tiesneša atbildēm uz žurnālista  jautājumiem šeit

28

11.10.2013 

Atzinums

Par lietu izskatīšanu situācijā, kad tiesnesim ir parādsaistības pret lietas dalībnieku - prasītāju 

šeit

27

9.11.2012 

Atzinums

Par tiesneša izteikumiem tiesa sēdē

šeit

26

9.11.2012

Atzinums

Par tiesneša izturēšanos un izteikumiem tiesa sēdē

šeit

25

9.11.2012

Atzinums

Par tiesneša rīcību, izmantojot darbnespējas lapu, lai piedalītos braucienā ārpus valsts

šeit

24

19.10.2012

Atzinums

Par tiesneša rīcību tiesas sēdē, kad lemjot par pieteikto noraidījumu, tiesnesis mēģināja noskaidrot, kurš ir sastādījis pieteikto noraidījumu

šeit

23

5.10.2012

Skaidrojums

Par to, vai tiesnesis, pret kuru uzsākts kriminālprocess, var turpināt pildīt tiesneša pienākumus un izskatīt lietas

šeit

22

24.08.2012

Atzinums

Par tiesneša rīcību, izskatot lietu par ministrijas lēmumu, situācijā, kad tiesneša dzīvesbiedre ir ministrijas padotības iestādes vadītāja

šeit

21

2.03.2012

Atzinums

Par tiesneša rīcību, nosūtot uz Latvijas tiesnešu mācību centra rīkoto semināru savu dēlu

šeit

20

20.01.2012

Atzinums

Par tiesneša rīcību, vadot tiesas sēdi

šeit

19

20.01.2012

Skaidrojums

Par ex parte sarunām un tiesnešu, advokātu un prokuroru savstarpējo saskarsmi

šeit

18

1.07.2011

Skaidrojums

Par tiesneša atstatīšanos no lietas izskatīšanas situācijā, kad pieteicēja pārstāvis ir partijas, kas izvirzīja un balsoja par tiesneša apstiprināšanu tiesībsarga amatā, amatpersona

šeit

17

1.07.2011

Lēmums

Par tiesneša rīcību saistībā ar likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteikto aizliegumu

šeit

16

8.04.2011

Skaidrojums

Par tiesneša, kurš algas samazinājuma dēļ nonācis fiziskas personas maksātnespējas situācijā, statusa savienojamību ar tiesneša amatu

šeit

15

13.11.2010

Atzinums

Par tiesneša rīcību saskarsmē ar tiesneša palīgu

šeit

14

29.10.2010

Skaidrojums

Par atstatīšanos no lietas izskatīšanas/noraidījuma pieņemšanu, ja viens no procesa dalībniekiem ir tiesas priekšsēdētāja radinieks

šeit

13

29.10.2010

Atzinums

Par tiesneša izturēšanos tiesas sēdes laikā

šeit

12

8.10.2010

Skaidrojums

Par tiesnesi kā sociālā tīkla draugiem.lv un citu līdzīgu sociālo tīklu lietotāju

šeit

11

9.07.2010

Skaidrojums

 Par to, kā attiecībā uz tiesneša veiktajām darbībām nošķirams pedagoga darbs no radošā darba un vai tiesnesis ir tiesīgs veikt radošo un pedagoga darbu par samaksu

šeit

10

27.11.2009

Lēmums

Par tiesneša rīcību saistībā ar SIA rīkotu semināru

šeit

9

12.06.2009

Skaidrojums

Par tiesneša publisku viedokļa paušanu par savām un citu tiesnešu izskatāmajām lietām

šeit

8

12.06.2009

Skaidrojums

Par tiesneša atstatīšanos no lietas izskatīšanas, ja tiesas darbinieks ir lietas dalībnieks vai tiesas piesēdētājs, tiesnesis ilgstoši pazīstams ar lietas dalībnieka tēvu, lietas dokumentus sagatavojis speciālists, kas ir tiesneša radinieks

šeit

7

12.06.2009

Atzinums

Par tiesneša rīcību, noslēdzot pirkuma līgumu un reģistrējot laulāto mantas šķirtību pēc civillietā pieņemtā lēmuma stāšanās likumīgā spēkā

šeit

6

3.04.2009

Skaidrojums

Par simbolisku dāvaniņu pieņemšanu svētkos

šeit

5

1.08.2008

Atzinums

Par tiesneša rīcību, apmeklējot advokāta dzimšanas dienas svinības

šeit

4

1.08.2008

Skaidrojums

Par tiesneša atstatīšanos, ja lietā viena no pusēm ir akciju sabiedrība, kuras akcijas tiesnesis ir iegādājies

šeit

3

1.08.2008

Lēmums

Par tiesneša rīcību, izskatot blakus sūdzību par lēmumu par atteikšanos pieņemt kasācijas sūdzību par spriedumu, kura pieņemšanā tiesnesis bija piedalījies

šeit

2

27.06.2008

Skaidrojums

Par tiesu nolēmumu analīzi un kritiku, veicot zinātnisko un pedagoģisko darbu

šeit

1

27.06.2008

Lēmums

Par tieslietu ministra pieprasījumu sniegt atzinumu par tiesneša rīcības atbilstību Latvijas tiesnešu ētikas kodeksa normām

šeit

Grāmatas “Tiesnešu ētikas komisijas atziņu krājums 2017–2023” elektroniskā versija