Tiesu ekspertu padome

Tiesu ekspertu padome, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.834 "Tiesu eksperta sertifikācijas un resertifikācijas kārtība" 13.punktu, paziņo, ka dokumentu iesniegšanas termiņš tiesu ekspertu kvalifikācijas eksāmena kārtošanai ir š.g.29.septembris.

Kas ir tiesu eksperts? 

Tiesu eksperts ir persona, kurai ir speciālas zināšanas un pieredze kādā zinātnes, tehnikas, mākslas vai amatniecības nozarē un kura ir ieguvusi tiesības veikt tiesu ekspertīzes Tiesu ekspertu likumā noteiktajā kārtībā.

Tiesu eksperta pienākumus pilda valsts tiesu eksperts vai valsts atzīts privātais tiesu eksperts, kurš tiesu eksperta tiesības atbilstošā tiesu eksperta specialitātē iegūst pēc tiesu eksperta sertifikāta saņemšanas, ko izsniedz Tiesu ekspertu padome.

Kur var atrast informāciju par sertificētiem tiesu ekspertiem? 

Informāciju par sertificētiem tiesu ekspertiem var atrast Tiesu ekspertu reģistrā.

Lai atvērtu Tiesu ekspertu reģistru spiediet ŠEIT

Tiesu ekspertu padomes kontakti:

Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010

tālr.: 67517734

e-pasts: tiesueksperti@ta.gov.lv