Tiesu ekspertu padome

Tiesu ekspertu padome, pamatojoties uz 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.834 "Tiesu eksperta sertifikācijas un resertifikācijas kārtība" 13.punktu paziņo, ka dokumentu iesniegšanas termiņš tiesu ekspertu kvalifikācijas eksāmena kārtošanai ir š.g. 14.oktobris.

Tiesu eksperts ir persona, kurai ir speciālas zināšanas un pieredze kādā zinātnes, tehnikas, mākslas vai amatniecības nozarē un kura ir ieguvusi tiesības veikt tiesu ekspertīzes Tiesu ekspertu likumā noteiktajā kārtībā.

Tiesu eksperta pienākumus pilda valsts tiesu eksperts vai valsts atzīts privātais tiesu eksperts, kurš tiesu eksperta tiesības atbilstošā tiesu eksperta specialitātē iegūst pēc tiesu eksperta sertifikāta saņemšanas, ko izsniedz Tiesu ekspertu padome.

Informāciju par sertificētiem tiesu ekspertiem var atrast Tiesu ekspertu reģistrā.

Lai atvērtu Tiesu ekspertu reģistru spiediet šeit.

Tiesu ekspertu padomes adrese:

Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010

tālr.: 67517734

fakss: 67063840

e-pasts: tiesueksperti@ta.gov.lv

Tiesu ekspertu padomes sekretāres kontakti un darba laiks:

Liene Jākobsone:

tālr.: 67517734

fakss: 67063840

e-pasts: tiesueksperti@ta.gov.lv

Pirmdiena 8.30-17.00; Ceturtdiena 8.30-17.00

Tiesu ekspertu resertifikācija

Tiesu ekspertīžu metožu saraksts

Tiesu eksperta profesionālās darbības pašvērtējuma tabula.doc

Tieslietu ministrijas 14.03.2017 rīkojums Nr. 1-1/79 "Par tiesu ekspertu padomes sastāvu"

Tieslietu ministrijas rīkojums par Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvu.pdf

Par izmaiņām Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvā.pdf

Par izmaiņām Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvā.pdf

Par izmaiņām Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvā.pdf

Par izmaiņām Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvā.pdf

Vadlīnijas kvalifikācijas darbu noformēšanai 

Vadlīnijas tiesu psiholoģiskās ekspertīzes noteikšanai

Tiesu ekspertu padomes nolikums

Tiesu ekspertu ētikas kodekss