Tiesu ekspertu padome

Tiesu ekspertu padome, pamatojoties uz 2016.gada 20.decembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.834 "Tiesu eksperta sertifikācijas un resertifikācijas kārtība" 13.punktu paziņo, ka dokumentu iesniegšanas termiņš tiesu ekspertu kvalifikācijas eksāmena kārtošanai ir š.g. 4.decembris.

Kas ir tiesu eksperts? 

Tiesu eksperts ir persona, kurai ir speciālas zināšanas un pieredze kādā zinātnes, tehnikas, mākslas vai amatniecības nozarē un kura ir ieguvusi tiesības veikt tiesu ekspertīzes Tiesu ekspertu likumā noteiktajā kārtībā.

Tiesu eksperta pienākumus pilda valsts tiesu eksperts vai valsts atzīts privātais tiesu eksperts, kurš tiesu eksperta tiesības atbilstošā tiesu eksperta specialitātē iegūst pēc tiesu eksperta sertifikāta saņemšanas, ko izsniedz Tiesu ekspertu padome.

Kur var atrast informāciju par sertificētiem tiesu ekspertiem? 

Informāciju par sertificētiem tiesu ekspertiem var atrast Tiesu ekspertu reģistrā.

Lai atvērtu Tiesu ekspertu reģistru spiediet šeit.

Tiesu ekspertu padomes adrese:

Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010

tālr.: 67517734

e-pasts: tiesueksperti@ta.gov.lv

Tiesu ekspertu padomes sekretāres kontakti:

Liene Jākobsone:

tālr.: 67517734

e-pasts: tiesueksperti@ta.gov.lv

Dokumentu arhīvs

TIESU EKSPERTU PADOMES SASTĀVS

+ rīkojums par grozījumiem padomes sastāvā 

Tiesu ekspertīžu metožu reģistrs 25.11.2020. 

Tiesu ekspertu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība

Pieteikums tiesu eksperta resertifikācijai

Pieteikums tiesu eksperta eksāmena kārtošanai

Tiesu eksperta profesionālās darbības pašvērtējuma tabula.doc

Tieslietu ministrijas 14.03.2017 rīkojums Nr. 1-1/79 "Par tiesu ekspertu padomes sastāvu"

Tieslietu ministrijas rīkojums par Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvu.pdf

Par izmaiņām Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvā.pdf

Par izmaiņām Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvā.pdf

Par izmaiņām Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvā.pdf

Par izmaiņām Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvā.pdf

Vadlīnijas kvalifikācijas darbu noformēšanai 

Vadlīnijas tiesu psiholoģiskās ekspertīzes noteikšanai

Tiesu ekspertu padomes nolikums

Tiesu ekspertu ētikas kodekss

Tiesu ekspertu kvalifikācijas eksāmena vispārīgas daļas (testa) tēmas