Tiesu ekspertu padome

Tiesu ekspertu padome informē, ka tiesu ekspertu kvalifikācijas eksāmens notiks: 2017.gada 28.jūnijā, plkst. 10:00 (Vispārīgā daļa) un 29.jūnijā plkst. 10:00 (Speciālā daļa) Abrenes ielā 3, Rīgā (Konferenču zālē, 4.stāvā).

Tiesu eksperts ir persona, kurai ir speciālas zināšanas un pieredze kādā zinātnes, tehnikas, mākslas vai amatniecības nozarē un kura ir ieguvusi tiesības veikt tiesu ekspertīzes Tiesu ekspertu likumā noteiktajā kārtībā.

Tiesu eksperta pienākumus pilda valsts tiesu eksperts vai valsts atzīts privātais tiesu eksperts, kurš tiesu eksperta tiesības atbilstošā tiesu eksperta specialitātē iegūst pēc tiesu eksperta sertifikāta saņemšanas, ko izsniedz Tiesu ekspertu padome.

Informāciju par sertificētiem tiesu ekspertiem var atrast Tiesu ekspertu reģistrā.

Lai atvērtu Tiesu ekspertu reģistru spiediet šeit.

Tiesu ekspertu padomes adrese:

Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010

tālr.: 67517734

fakss: 67063840

e-pasts: tiesueksperti@ta.gov.lv

Tiesu ekspertu padomes sekretāres kontakti un darba laiks:

Liene Jākobsone:

tālr.: 67517734

fakss: 67063840

e-pasts: tiesueksperti@ta.gov.lv

Otrdiena 8:30-17:00; Ceturtdiena 8:30-17:00

Tiesu ekspertu resertifikācija

Tiesu ekspertīžu metožu saraksts.pdf

Tiesu ekspertu kandidātu apmācību programmu saraksts.pdf

Tiesu eksperta profesionālās darbības pašvērtējuma tabula.doc

Konta rekvizīti maksājuma veikšanai par tiesu eksperta kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu.doc

Tieslietu ministrijas 14.03.2017 rīkojums Nr. 1-1/79 "Par tiesu ekspertu padomes sastāvu"

Tieslietu ministrijas rīkojums par Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvu.pdf

Vadlīnijas kvalifikācijas darbu noformēšanai 

Tiesu ekspertu padomes nolikums