Tiesvedība

Šajā sadaļā varat iepazīties ar būtiskāko informāciju, kas saistīta ar tiesvedības procesu.

Ar plašāku informāciju par tiesvedības procesiem varat iepazīties konkrēto procesu regulējošajos normatīvajos aktos – Civilprocesa likumā, Kriminālprocesa likumā un Administratīvā procesa likumā, kas ir pieejami normatīvo aktu datu bāzē www.likumi.lv.

Civillietas

Krimināllietas

Administratīvās lietas

Administratīvo pārkāpumu lietas

Konstitucionālā tiesvedība

Vadlīnijas kasācijas sūdzības sagatavošanai

Tiesu sniegtie maksas pakalpojumi

Informācija par tiesu kontiem

Tiesvedība Eiropas Savienības Tiesā

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība

Cietušo tiesības uz juridisko palīdzību

Nodevu atmaksa

INFORMĀCIJAI!

Dokumenti, kas parakstīti ar ārvalstīs izdotu drošu elektronisko parakstu

Ja iesniegums, pieteikums vai tam pievienotie dokumenti, kuri adresēti tiesai, ir parakstīti ar ārvalstīs izdotu drošu elektronisko parakstu un, parakstot dokumentu, izmantots citu Eiropas Savienības dalībvalstu eParakstītājs, tad pirms dokumenta nosūtīšanas tiesai, ieteicams to pārbaudīt, lai pārliecinātos par e-paraksta derīgumu.

Ja pārbaudes rezultātā paraksts tiek atzīts par nederīgu, ieteicams dokumentu parakstīt ASIC-E formātā, tad tas tiks parakstīts ar laika zīmogu, kas atbilst Eiropas Savienības standartiem.

Papildu jautājumu vai problēmu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar  e-paraksta pakalpojumu sniedzēju - Latvijas valsts radio un televīzijas centru – tel.nr. +371 67108787, e-pasta adrese: eparaksts@eparaksts.lv