Tiesvedība Eiropas Savienības Tiesā

Lai nodrošinātu vienveidīgu Eiropas Savienības tiesību aktu interpretāciju un piemērošanu, valstu tiesām ir iespēja vai dažreiz pat pienākums vērsties Eiropas Savienības Tiesā ar lūgumu sniegt skaidrojumu par Eiropas Savienības tiesību interpretāciju, lai pareizi piemērotu šīs tiesības, kā arī pārbaudītu valsts tiesību aktu atbilstību šīm tiesībām. Prejudiciālu nolēmuma lūgumu var uzdot arī, lai pārbaudītu Eiropas Savienības tiesību akta spēkā esamību.

Arī lietas dalībnieki tiesvedības procesā var ierosināt tiesai iesniegt Eiropas Savienības Tiesā prejudiciāla nolēmuma lūgumu, un tiem ir iespēja piedalīties tiesvedībā Eiropas Savienības Tiesā.

Eiropas Savienības Tiesas spriedumā ietvertais skaidrojums par Eiropas Savienības tiesību akta interpretāciju un piemērojamību ir saistošs nacionālajai tiesai izskatāmās lietas ietvaros. Savukārt citām tiesām Eiropas Savienības Tiesas spriedumā ietvertais skaidrojums ir saistošs, izskatot līdzīgas lietas.

Šajā sadaļā aicinām iepazīties ar Eiropas Savienības Tiesas dokumentiem, kā arī Tieslietu ministrijas sagatavotajiem informatīvajiem materiāliem saistībā ar prejudiciāla nolēmuma lūguma procedūru.

Plašāka informācija par Eiropas Savienības Tiesu un prejudiciāla nolēmuma procedūru ir pieejama Eiropas Savienības Tiesas mājaslapā, kā arī Tieslietu ministrijas mājas lapā.

 

Ieteikumi valsts tiesām saistībā ar prejudiciālās tiesvedības ierosināšanu

Paraugs lūgumam Eiropas Savienības Tiesai par prejudiciālā nolēmuma sniegšanu

Vadlīnijas pušu pārstāvjiem un advokātiem attiecībā uz rakstveida un mutvārdu procesu Eiropas Savienības Tiesā

Eiropas Savienības Tiesas reglaments

Grozījumu kopsavilkums konsolidētajā Eiropas Savienības Tiesas Reglamentā

 

Atsauksmes un priekšlikumus aicinām sūtīt uz e-pasta adresi estd@tm.gov.lv.