Valde

Latvijas Tiesnešu biedrības valde

 (ievēlēta 2017. gada 17..19. oktobra un 2. novembra e-vēlēšanās)

 

Prezidents: Juris Siliņš
Zemgales apgabaltiesas tiesnesis

Viceprezidenti:

Adrija Kasakovska
Tukuma rajona tiesas priekšsēdētāja

Edīte Knēgere
Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja

Rudīte Vīduša
Augstākās tiesas tiesnese

Valdes locekļi:

Ivars Bičkovičs
Augstākās tiesas tiesnesis

Aldis Laviņš
Satvermes tiesas tiesnesis

Dzintra Balta
Augstākās tiesas tiesnese

Ilze Freimane
Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja

Ilona Rūķe
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese

Elita Stivriņa
Rīgas rajona tiesas tiesnese

Guntars Ploriņš 
Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama priekšsēdētājs

Aigars Sniedzītis
Zemgales apgabaltiesas tiesnesis

Silva Reinholde
Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja

Valentīna Lohova
Latgales apgabaltiesas tiesnese

Andris Zutis
Rēzeknes tiesas tiesnesis

 

Revīzijas komisijā ievēlēti:

Žanna Zujeva

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece

Uldis Danga

 Rīgas apgabaltiesas tiesnesis

Aija Jermacāne

Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja