Viegli lasīt

Latvijā tiesu spriež tikai tiesa.

Tiesa ir iestāde, kuras galvenie uzdevumi ir:

  • uzraudzīt, lai cilvēki ievērotu likumus;

  • izšķirt strīdus starp vairākām personām.

Tiesās strādā tiesneši.

Tiesneši ir neatkarīgi un pakļauti tikai likumam.

Tiesu vara Latvijā pieder rajonu (pilsētu) tiesām, apgabaltiesām, Augstākajai tiesai un Satversmes tiesai.

Latvijā pastāv trīspakāpju tiesu sistēma:

1. Rajona (pilsētas) tiesas ir pirmā līmeņa tiesas;

2. Apgabaltiesas ir otrā līmeņa tiesas;

3. Augstākā tiesa ir trešā, augstākā līmeņa tiesa.

Satversmes tiesa ir neatkarīga tiesu varas institūcija, kas izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei.